www.boswachtersblog.nl/ Vlieland

Het gaat goed in Kroon’s Polders

4 oktober 2016 Boswachter Anke Bruin-Kommerij in Vlieland

Afgelopen maanden is er veel werk verzet door de firma Bijlsma in Kroon’s polders. Het watergebiedsplan krijgt vorm, de vogelkijkhut in het kader van Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen is geplaatst, er is een schelpeneiland gemaakt in de 2e polder. In opdracht van het Wetterskip Fryslân wordt een project uitgevoerd met als doel zoet water op het eiland behouden. Dat er ondertussen ‘nieuwe natuur’ gemaakt kan worden is een bijkomend voordeel.

De Kroon’s Polders worden toegankelijker voor publiek gemaakt, zo komt er ook nog op de laatste dijk, dus langs de 4e polder een trap omhoog met een kijkscherm. Er wordt met grote machines gewerkt en de binnenvallende trekvogels trekken zich weinig aan van de werkzaamheden. Onze collega Herman Vogel is vanuit Staatsbosbeheer de spil in dit verhaal, om alles goed te laten verlopen.

Natuurlijk zullen we de komende tijd moeten wennen aan de nieuwe aanblik in de polders en we zijn razend benieuwd hoe de natuur de macht in het gebied weer over zal nemen.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog