www.boswachtersblog.nl/ Vlieland

Zwervers op Vlieland. Velduilen te zien in de duinen.

7 februari 2017 Boswachter Anke Bruin-Kommerij in Vlieland

In de wintermaanden is het doorgaans stil in de duinen van Vlieland, als je daar dan struint kom je hooguit een handje vol graspiepers of een opvliegende houtsnip tegen. Als je echt geluk hebt stoot je tijdens je wandeling op een rustende velduil, of zelfs een groepje velduilen.

Waar?

De velduil komt op Vlieland vooral voor in de duinen, en in de hele jonge duintjes op het strand, zijn jachtgebied beslaat echter bijna het hele eiland. Vooral de open duinen, kwelders, de strandvlaktes van de Vliehors en de Kroon’s polders is hun favoriete jachtterrein. Laag en langzaam vliegend op zoek naar een prooi. Diverse Vlielanders en gasten hebben er al 1 of meerdere gezien.

Hij lijkt enigszins op de ransuil, maar de velduil heeft veel kortere oorpluimpjes, die bij opwinding goed te zien zijn. Opvallend zijn de knal gele ogen met een zwarte rand veren eromheen. De bovenkant van de velduil is donker met lichtgeel. De onderkant van de vleugels is heel licht geel.

Zwervers.

De soort is soms ook overdag actief. Als broedvogel is de velduil in Nederland zeldzaam geworden, op Vlieland komt hij nog maar sporadisch tot broeden. Een velduil is een beetje een zwerver; hij/zij leidt een rondtrekkend bestaan en verblijft waar de omstandigheden het meest geschikt zijn. Dat is waar hij voldoende voedsel en veiligheid (dekking en rust) kan vinden. S ’winters komen velduilen vanuit Noord- en Noordoost-Europa naar Nederland.

Op Vlieland zijn in het winterhalfjaar een aantal zogenaamde roestplaatsen bekend waar dan meerdere uilen bij elkaar zitten. De uilen rusten daar overdag in een zogenaamd leger en gaan pas in de avondschemer op jacht.

Geef ze de rust.

Wanneer u bij toeval tegen zo’n plek aanloopt en de uilen daar door uw aanwezigheid het luchtruim kiezen, verlaat deze plek dan om de uilen de kans te geven om naar hun rustplek terug te keren.

Wat eten ze?

Van de velduilen op Vlieland is vrij goed bekend wat hun voedselpakket is, het bestaat hier vooral uit steltlopers en andere vogels dit omdat er op Vlieland bv maar twee soorten muizen voorkomen.

Uit de Vlielandse braakballen en prooiresten kwamen de volgende soorten naar voren; waterral, kanoet, bonte strandloper, tureluur, houtsnip, steltloper, koperwiek, kramsvogel, merel, lijster, spreeuw, sneeuwgors, bruine rat, bosmuis en dwergmuis. De roofvogels eten nogal gevarieerd blijkt wel.

Momenteel is er in De Noordwester www.denoordwester.nl  een kleine expositie te zien over de diverse uilen die af en toe op Vlieland te zien zijn.

 

Meer info is  HIER te vinden.

Onze stagiair Sietze Dijkstra vond braakballen en ontdekte daarin enkele muizenkaakjes.

De fotograaf van de prachtige close-up foto is onbekend helaas.

 

reageren

geef een reactie

  • Loes Meijer
    10 februari 2017 om 12:59

    Bedankt voor deze gave informatie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog