www.boswachtersblog.nl/ Vlieland

Wederom bijzonder Vlielands vogelnieuws van onze collega Carl Zuhorn.

18 mei 2017 Boswachter Anke Bruin-Kommerij in Vlieland
dwergstern foto van Peter Verhelst

Dwergstern, foto Peter Verhelst

Ook dit jaar zijn er op de Vliehors dwergsterns, bontbek- en strandplevieren neergestreken om te gaan broeden. De dwergsterns hebben een schelpenrijk gebiedje op het strand van oostelijk en westelijk van het reddings-huisje op de westelijke Vliehors uitgekozen. De strandplevieren broeden o.a. in het doelengebied van defensie.

Bordjes? Ja, informatie/waarschuwingsbordjes.

Staatsbosbeheer heeft afgelopen vrijdag met hulp van onze vrijwilliger Willem Stel rondom deze broedgebieden borden geplaatst. De Vliehors op Vlieland is één van de belangrijkste broedgebieden voor Dwergstern en Strandplevier in Nederland. In heel Nederland broeden jaarlijks maar 600 – 650 paar Dwergstern en zo’n 120 paar strandplevieren!

Kwetsbare vogels verdienen bescherming.

Op de Vliehors broedden vorig jaar 71 paar van deze kleinste stern van Nederland en 4 paar Strandplevieren. Dwergsterns zijn zeer kwetsbare broedvogels die in het getijdengebied op schelpenbankjes broeden, vlak langs de waterlijn. Negen van de tien keer gaan de broedsels verloren door een extreem hoog tij in combinatie met harde wind. Om te voorkomen dat de broedsels om andere redenen verloren gaan, zijn in overleg met de beherende instanties en Maarten Nijman van de Vliehors-Express, besloten rondom deze plekken informatie/waarschuwingsborden te zetten.

Op dit bord staat dit jaar voor het eerst een zogenaamde QR-code naar een link met een animatiefilmpje.

 

 

 

Wat kun je doen om mee te helpen?

De Vlielanders en toeristen die gebruik maken van de Vliehors worden vriendelijk verzocht rekening te houden met dit broedgebied door:

  • Ruim om de borden heen te rijden, en/of te lopen.
  • Honden in een straal van 100 meter om het broedgebied aan te lijnen.

Namens de vogels, de beherende instanties, de tellers van Telploeg Vlieland en de Strandvogelwerkgroep van het overlegorgaan Waddeneilanden, wordt een ieder bedankt voor de medewerking.

dwergstern
Rustende dwergstern

 

 

strandplevier
Zo ziet een strandplevier er uit.
reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog