www.boswachtersblog.nl/ Vlieland

Gastblog van Henk van der Kolk: Winterseizoen al van start voor gezenderde scholeksters.

16 augustus 2017 Boswachter Anke Bruin-Kommerij in Vlieland
scholekster (bonte piet) met zender

gezenderde scholekster

Hoewel het nog maar augustus is zijn de scholeksters al weer uit de broedgebieden terug gekeerd naar de overwinteringsgebieden. Voor het scholeksteronderzoek CHIRP (www.chirpscholekster.nl) zijn vorige winter 20 overwinterende scholeksters en in het broedseizoen 20 lokale scholeksters met een GPS zender uitgerust. De overwinterende scholeksters zijn in juli teruggekeerd naar Vlieland. Door de gegevens van de zender komen we veel te weten over de verplaatsingen en het gedrag van de Vlielandse scholeksters. Hierbij een korte update over het afgelopen broedseizoen en het komende winterseizoen.

 

Broedgebieden

De meeste scholeksters verblijven van eind juli tot en met maart in de Waddenzee of Delta en trekken in het voorjaar naar de broedgebieden. De Vlielandse scholeksters waaieren in maart uit naar diverse plekken: Sommige blijven dichtbij en broeden op Vlieland of Texel, anderen broeden in de weilanden van Noord-Holland. Opvallend is dat twee gezenderde scholeksters in Duitsland broeden: Eén vogel bij het plaatsje Detern in West-Duitsland, een andere vogel bij Winsen ten zuidoosten van Hamburg op ongeveer 350 kilometer afstand van de Vliehors. De scholekster bij Winsen is een zogenaamde dakbroeder. De meeste scholeksters broeden op de Kwelder, in de duinen of in de weilanden. Steeds meer scholeksters zoeken het stedelijke gebied op om daar op platte daken te broeden. Op de satellietbeelden is goed te zien dat de Duitse vogel bij Winsen op een dak met grote zonnepanelen broedt.

Onderzoek in de winter

Op Vlieland zullen de gezenderde scholeksters komend winterseizoen weer in detail gevolgd worden. Ook worden er weer scholeksters met een zender uitgerust. De scholekster gaat al tientallen jaren in hard tempo achteruit, waarschijnlijk doordat scholeksters het zowel in de broedgebieden als in de overwinteringsgebieden moeilijk hebben. Op Vlieland wordt onderzocht welke moeilijkheden de scholeksters in de winter tegenkomen. Zo wordt er gekeken of scholeksters last hebben van de vele menselijke activiteiten in de Waddenzee, maar ook of het weer of de beschikbaarheid van schelpdieren invloed heeft. Met de GPS zenders worden niet alleen locaties vastgelegd, maar ook het gedrag. Zo geven de zenders precies door waar een scholekster foerageert, waar hij slaapt of wanneer hij vliegt. Uiteindelijk worden die gegevens vergeleken met het getij, de weersomstandigheden en aanwezigheid van verstoringsbronnen. Om een goed beeld te krijgen van de invloed van verstoringen zal er samengewerkt worden met het project “Oog voor het Wad” (https://www.sovon.nl/nl/content/oog-voor-het-wad), een onderzoeksproject waarbij verstoringen van zeehonden en vogels in de Waddenzee worden vastgelegd.

Meer informatie: www.chirpscholekster.nl / Henk-Jan van der Kolk (NIOO-KNAW) H.vanderKolk@nioo.knaw.nl

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog