www.boswachtersblog.nl/ Vlieland

Broeden op de Vliehors!

17 mei 2018 Boswachter Anke Bruin-Kommerij in Vlieland

Dwergstern ©Henk Eland

Ook dit jaar zijn er Dwergsterns, Bontbek- en Strandplevieren op de Vliehors neergestreken om er te gaan broeden. Staatsbosbeheer heeft afgelopen zondag met de hulp van onze vrijwilliger Willem Stel rondom deze broedgebieden borden geplaatst.

Kwetsbare vogels
De Vliehors is één van de belangrijkste broedgebieden voor de Dwergstern en Strandplevieren in Nederland. De Dwergsterns hebben een schelpenrijk gebied, westelijk van het reddings-huisje uitgekozen en de Strandplevieren broeden o.a. in het doelgebied van Defensie maar ook in de primaire duintjes langs het Noordzeestrand. Vorig jaar hebben 44 paar Dwergsterns en 7 paar Strandplevieren op de Vliehors gebroed. In heel Nederland broeden er jaarlijks maar 700 – 850 paar van de kleinste stern van Nederland en 140 paar Strandplevieren. Dwergsterns zijn kwetsbare vogeltjes omdat ze in het getijdengebied altijd op schelpenbankjes broeden, vlak langs de waterlijn. Negen van de tien keer gaan de broedsels dan ook verloren door het water bij extreem hoog tij in combinatie met de harde wind, maar ook door verstoring door menselijke invloeden.

Animatiefilmpje

Om te voorkomen dat de broedsels om andere redenen verloren gaan, is er in overleg met de beherende instanties en Maarten Nijman van de Vliehors-Express besloten om rond deze plekken waarschuwingsborden neer te zetten. Op dit bord staat een zogenaamde QR-code naar een link met een animatiefilmpje, wat laat zien waarom rust zo belangrijk is en hoe we de strandbroeders eenvoudig kunnen helpen.

De Vlielanders en toeristen die gebruik maken van de Vliehors worden vriendelijk verzocht rekening te houden met het broedgebied door:
– Ruim om de borden heen te rijden en/of te lopen,
– Honden in een straal van 100 meter om het broedgebied aan te lijnen.

Namens de vogels, de beherende instanties, de tellers van de Telploeg Vlieland én de Strandvogelwerkgroep van het overlegorgaan Waddeneilanden, wordt iedereen bedankt voor de medewerking.

Carl Zuhorn & Julia Derksen
Staatsbosbeheer Vlieland

reageren

geef een reactie

 • Gerdie Quicken
  19 mei 2018 om 09:38

  Wat een machtig mooi filmpje! Laat niets aan duidelijkheid te wensen over!

 • Liza van Velzen
  18 mei 2018 om 10:59

  Goed verhaal en mooi en duidelijk filmpje!!

 • Rudi Vos
  17 mei 2018 om 17:47

  Wat een prachtig verhaal en wat een mooie foto’s!!! Het laat maar weer eens zien wat wij moeten beschermen. Gewoon vanwege de schoonheid er van….

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog