www.boswachtersblog.nl/ Vlieland

Dat moet niet in de fik.

4 februari 2022 Boswachter Anke Bruin-Kommerij in Vlieland
natuurbrandpreventie

Deze dennen zijn nu weggehaald.

Onze leerling Nick Aafjes-Van Meggelen schreef het volgende blog:
Staatsbosbeheer Vlieland en brandweer Fryslân nemen maatregelen om een natuurbrand beter beheersbaar te maken.

Waar zou het gevaar van natuurbrand kunnen zitten?

Afgelopen september zijn een aantal natuurbrandexperts van brandweer Fryslân op Vlieland geweest. Er is over het hele eiland een inventarisatie gedaan. De brandweer kwam kijken hoe het met de brandveiligheid op Vlieland stond op het moment dat er een natuurbrand zou uitbreken. Dit deden zij samen met Staatsbosbeheer. Aan de hand hiervan is een maatregelen matrix gemaakt. Hierin staan acties beschreven waar we de komende jaren mee aan de slag moeten om de risico’s kleiner te maken. De risico’s zullen altijd blijven en zijn in sommige gevallen niet weg te nemen. De komende vier jaar, dit is de tijd die is uitgetrokken om de maatregelen uit te voeren, zullen we dus op diverse plekken bezig zijn om werkzaamheden uit te voeren.

Start van de maatregelen op cruciale plek.

Aan de linkerzijde van de Postweg vlak voor Pad van Twintig staan een aantal gebouwen. Hier komt het gas en elektriciteit Vlieland binnen. Dit zijn belangrijke voorzieningen voor Vlieland. Hier zijn wij begonnen om de maatregelen uit te voeren. De meeste naaldbomen zijn hier weggehaald en een aantal zijn op gesnoeid. Jonge naaldbomen kunnen dienen als zogenaamde fueltraps. Een fueltrap is de mogelijkheid voor een brand om van een grondvuur/loopvuur naar de kroon van een boom te gaan. Als dat gebeurt is er een loopvuur en een kroonvuur. Dit willen we natuurlijk voorkomen bij belangrijke voorzieningen zoals het gasstation. Zo is het voor de brandweer makkelijker om een natuurbrand te bestrijden.

zagen bij gasstation
Zagen voor veiligheid

Een deel van het hout dat vrijkomt wordt als brandhout verkocht. Het grootste deel wordt versnipperd. De houtsnippers gaan naar camping Stortemelk.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog