www.boswachtersblog.nl/ Vlieland

Over Dijkstra’s plasje, voorheen Schijtebol.

5 mei 2022 Boswachter Anke Bruin-Kommerij in Vlieland
Dijkstra's plasje

Dijkstra's plasje

Onlangs was er een leuk online gesprek gaande op Facebook over waar nou precies het Witte Lid is.
Naar aanleiding daarvan dacht ik dat het misschien wel leuk is om een aantal typische plaats duidingen hier op Vlieland te verklaren. Het is een serie geworden en in dit vierde blog schrijf ik over Dijkstra’s plasje. Voordat het zo heette werd het Schijtebol genoemd. Hoe zit dat?

Van Schijtebol naar Dijkstra’s plasje

Even ten westen van de Nieuwe Eendenkooi lag een hoog duin. Volgens Nel Cupido-Kooijman stond dit duin bij de Vlielanders bekend als Schijtebol.

Schijtebol, omdat het werkvolk dat in de jaren ’30 lopend de west in ging na opgelopen aandrang zich achter dit duin gingen ontlasten. Zo staat het te lezen in een publicatie, maar in het boek van Hors tot Horn staat dat in die duinen naar eieren gezocht werd door de Vlielanders. Voordat er naar ‘eiers’ gezocht werd ging men daar eerst sch… Het zou geluk brengen bij het zoeken. Hoe het ook zij, dit duin met de aparte naam is in 1958 afgegraven, zelfs tot onder het maaiveld, en werd zo een plas. Dit zand werd gebruikt voor de ophoging van de waddenglooiing. Nu nog steeds als zanddijk te herkennen. Dit afgraven van Schijtebol gebeurde onder leiding van de toenmalige opzichter van Rijkswaterstaat Sybe Dijkstra en werd dus in de volksmond al snel Dijkstra’s plasje genoemd.

(bron: van Hors tot Horn pag. 37/38 en www.flickr/DirkBruin)

 

Dijkstra’s plasje

Langs de Postweg, vlak bij Pad van 20 ligt dus Dijkstra’s plasje. Genoemd dus naar Sybe Dijkstra.

Naar aanleiding van de Watersnoodramp in 1953 werd het Deltaplan samengesteld. Een deel van dit plan was; het watervrij maken van gebieden die bij hoge vloedstanden nog regelmatig onder water kwamen te staan. Tevens de veiligheid van deze gebieden tegen het water garanderen.

Tijdens de februaristorm van 1953 was de waterkering op Vlieland ook op diverse plekken doorbroken. De zeewerende duinen tussen het Posthuys en het Reddingbootpad waren over een groot deel weggeslagen. De achterliggende valleien waren onder gelopen. De dijk langs het Pad van de Mast (pad onderaan  Kroon’s polder dijk) was beschadigd. Langs het Zuiderstrand ( Wad even ten oosten van Dodemansbol) was het zeewater tussen de laag gelegen delen het eiland op gestroomd.

Het Deltaplan was op heel Nederland van toepassing, dus werd in 1958 in het  kader van het Deltaplan o.a. de duinenrij langs de zuidkant van Vlieland op deltahoogte gebracht. Het zand dat voor het ophogen van de duinenrij langs de zuidkant van het eiland nodig was, kwam van twee plaatsen. Eén was Dijkstra’s plasje.

Vind je het leuk om dit te lezen? Abonneer je dan op dit blog, want er komen nog meer naamsverklaringen in deze serie. Ook voor overige nieuwtjes uit de Vlielander natuur trouwens.

 

 

reageren

geef een reactie

 • Jaap
  6 mei 2022 om 09:37

  Dit plasje kan ik natuurlijk wel, alleen de naam was mij onbekend. Zo zie je maar weer, je bent nooit te oud om te leren.

 • Bram ten Cate
  5 mei 2022 om 18:51

  Mooi verhaal over Dijkstra’s plasje. Misschien komt het duin ooit terug wanneer het stuiven goed op gang komt!

  • Tiny van der Knaap
   10 mei 2022 om 13:12

   Bedankt, leuk om te lezen. Sybe was een vriend van Maarten de Gorter.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog