www.boswachtersblog.nl/ Vlieland

Wat gaan we komende maanden doen in de Vlielander duinen?

13 oktober 2023 Boswachter Anke Bruin-Kommerij in Vlieland
korstmossen foto jan meijer

Macro opname van korstmossen. (foto Jan Meijer)

Vanaf 16 oktober gaan we van start met grote projecten in de duinen van Vlieland.
Hieronder kan je lezen wat we gaan doen, waar en waarom.

Waarom?

De duinen zijn een bijzonder fenomeen. Er is maar 2% duin in Nederland en wereldwijd zijn zandduinen uniek. Het voelt als eilandbewoner wellicht volstrekt normaal om hier te wonen, maar eigenlijk is het heel bijzonder. Al jaren vertellen we over de verruiging en vergrassing van de duinen. Als we niets doen dan wordt alles bos.  

De provincie Fryslân stelt via SPUK (specifieke uitkering) stikstofgeld beschikbaar om de duinen te herstellen, zodat echte duinplanten en -beesten weer de ruimte krijgen. Dat is niet alleen mooi voor ons en onze gasten, maar vooral belangrijk voor de natuur. Dat wil zeggen, de struiken, bomen en graspakketten verwijderen zodat de natuurlijke duinplanten met bijbehorende beesten, insecten en vogels terug kunnen komen.

Waar gaan we aan het werk?

De firma Jelle Bijlsma BV, geen onbekende voor ons en voor Vlieland gaat het werk uitvoeren. Ze starten in de  Meeuwenduinen, daarna wordt er gewerkt ten noorden van Kooisplek.

In de Meeuwenduinen groeit de wilg als een malle in het duin. Deze wilgen gaan we met wortel en tak verwijderen. Kaal zand komt er voor terug, de wind blaast kalkhoudend zand de vochtige duinvallei in. Op die plekken kunnen dan weer parnassia en de moeraswespenorchissen groeien. Dat zijn plantensoorten die bij een kalkrijke vochtige duinvallei horen. De wilgen gaan door de versnipperaar en worden afgevoerd.

Noord van Kooisplek

Ten noorden van Kooisplek is het handmatig niet meer te doen om daar de Amerikaanse vogelkers (prunus) te verwijderen. Ook onze Nederlandse landgeiten kunnen dit niet meer aan. Daarom komen er grote machines deze struiken verwijderen en afvoeren. Dit gaat net zoals dat twee jaar geleden ten noorden van Bomenland is gedaan.

Uiteraard worden de aanwezige jeneverbesstruiken en stukken met bijzonder korstmossen ontzien, evenals sommige heide stukjes. Er zal met grote voorzichtigheid gewerkt worden, hoewel het er best ingrijpend uit zal zien. Er zullen rijplaten gebruikt worden om op de plek te komen waar gewekt moet worden.

Vergraste stuifkuilen

Vlakbij deze locatie zitten ook nog twee diepe dichtgegroeide voormalige stuifkuilen. Aangezien de machines er dan toch zijn, worden deze diepe kuilen ook weer ‘actief’ gemaakt. De dikke graspakketten worden weg geschraapt, de wind kan dan weer met het zand ‘spelen’. Het zand waait dan weer over de rand van de stuifkuil en komt verderop neer. Dus zorgt ook daar nog voor een positief effect.

‘Gevaarlijk’ dennenbosje

Vlakbij het fietspad, (pad van de Staatsschuur) is ongeveer 15 jaar geleden een dennenbosje ontstaan. Deze dennen worden ook weggehaald. Niet alleen voor het duinherstel, maar ook omdat uit de Risico-inventarisatie Natuurbranden Fryslân (RIN) is gebleken dat juist dit dennenbosje gevaarlijk kan zijn.  Bij een duinbrand noord van Kooisplek met zuid westen wind zou dit bosje als zogenaamde brandtrap kunnen fungeren. De brand zou in de toppen van deze dennen kunnen komen en dan slaat het als brand makkelijk over op de dennentoppen van Vuurboetsduin/Poterslid. Op die manier ontstaat er een onbeheersbare gevaarlijke kroonbrand. Het verwijderen van dit bosje dient dus twee doelen. De dennen inclusief al het tak- en tophout gaan door de versnipperaar.

Wie financiert dit?

De kosten die gemoeid zijn met deze projecten worden mede mogelijk gemaakt door Provincie Fryslân en gefinancierd door NextGenerationEU.

Vragen?

We verwachten dat deze werkzaamheden eind december 2023 afgerond zijn. In november organiseren we een excursie. Dan gaan we ter plekke kijken op het moment dat ze daar daadwerkelijk bezig zijn.

Heb je vragen of wil je je alvast aanmelden voor de excursie? Geef het door via vlieland@staatsbosbeheer.nl of bel 0562 – 45 1304.

 

 

 

 

 

 

 

 

reageren

geef een reactie

  • Ria Mathijssen
    13 oktober 2023 om 13:45

    Beste mensen,

    het doet mij zo goed om te lezen dat er zoveel onderhoud en goeie zorg is voor Vlieland.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog