www.boswachtersblog.nl/ Zuid-Holland

Katwijk heeft een vogelkijkscherm

29 maart 2013 staatsbosbeheerzuidholland in Zuid-Holland

SBB en Dunea werken mee aan initiatief vogelaars
Een onbelemmerd zicht op de vele soorten watervogels op het Grote Meer van duingebied Berkheide. Dat is de bedoeling van het vogelkijkscherm dat vorige week zonder vlagvertoon in gebruik is genomen.

In duingebied Berkheide zijn op en aan de oevers van de meertjes veel vogels te zien. Het grootste meer van Berkheide, door vogelaars sinds jaar en dag passend ‘het Grote Meer’ genoemd, herbergt in alle jaargetijden veel vogels. Het zicht op de vogels wordt echter steeds meer belemmerd door de welig tierende vegetatie op de oevers. Waar men vroeger vanaf het wandelpad overal vrij over het meer kon kijken, kijkt men nu tegen een steeds meer uitdijende muur van duindoorns en riet aan. Beter zicht op onder meer de Wilde Zwanen, diverse eenden Roerdompen, Futen, Meerkoeten en meeuwen zou wenselijk zijn.

Een vogelkijkscherm op een strategische plek zou volgens de Vogelwerkgroep Berkheide een goede oplossing zijn. De beherende instanties Staatsbosbeheer en Dunea wilden graag meewerken, maar van de vogelaars werd ook een bijdrage verwacht. Vorige maand trotseerde een aantal vogelaars de snijdende oostenwind om de beoogde locatie vrij te maken van begroeiing. Dat hakken en zagen wordt tegenwoordig door de Vogelwerkgroep gedaan op meer moerassige plaatsen in het duin die dreigen helemaal dicht te groeien, en daarmee hun aantrekkelijkheid voor de typische duinvogels driegen te verliezen. Met vereende krachten was de klus aan het Grote Meer in een ochtendje gepiept.

Materiaal kwam van Dunea die het samen met Staatsbosbeheer installeerde. op strategische plekken werden gaten gemaakt en klaar was het kijkscherm! Ook als straks in het voorjaar de vegetatie nog uitbundiger is, heeft iedereen vrij zicht op het Grote Meer. Binnenkort zal er bij het kijkscherm ook een informatiebord komen, met daarop beeld van en informatie over de meest karakteristieke watervogels die hier in het Grote Meer in Berkheide voorkomen. Wie weet spot u hier straks de Krooneend, die ongestoord voorbij peddelt

20130328-071017.jpg

20130328-071036.jpg

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog