www.boswachtersblog.nl/ Zuid-Holland

Onvoorstelbaar mooie natuur op de Hellegatsplaten

10 juli 2014 staatsbosbeheerzuidholland in Zuid-Holland

stempel_WicherPen-150Natuur op de platen

Ik zou daar met gemak een filmpje van een uur kunnen vullen over de natuur op de Hellegatsplaten, maar de filmpjes zijn maar kort. Het is bijna onvoorstelbaar hoeveel soorten je op de Hellegatsplaten kunt aantreffen. En dat alles heeft zich in een dikke 25 jaar, sinds 1987 toen het gebied droogviel, ontwikkeld.

In de film komt ook René den Ouden aan het woord. René is vrijwilliger voor Staatsbosbeheer en volgt de vogelstand van de Hellegatsplaten nu al weer zo’n 28 jaar. René heeft de vogelstand enorm zien veranderen. De soorten van kale grond zoals visdiefjes en pleviertjes verdwenen; zangvogels die horen bij bos en struweel kwamen er voor terug. En er verschenen vogels die zo goed als nieuw waren voor Nederland. Wie had 25 jaar geleden kunnen bedenken dat de grote zilverreiger een algemene verschijning in waterrijke gebieden zou worden? Ik in ieder geval niet. Als je er één zag in die tijd was je spekkoper.

Ook op plantengebied zijn de Hellegatsplaten een waar eldorado. Er is enorm veel variatie. Dat komt door de gevarieerde bodemopbouw. Die is soms zandig en op andere plekken kleiïg. Op veel plekken is het grondwater zoet, maar er zijn ook grote stukken met brak grondwater. En last but not least ook de begrazing van het gebied met Heckrunderen en Fjordenpaarden draagt bij aan veel variatie in de vegetatie.

In het laatste stukje van de film heb ik het even over de plannen om het zoute water en enig getij terug te brengen in het Krammer-Volkerak. We kunnen daar twee vliegen in één klap mee slaan.
Er zal door de uitvoering van die maatregelen meer kaal slik en zand bijkomen wat werkt als een magneet op allerlei steltlopertjes. En daar komt bij dat het Krammer-Volkerak voor recreanten aantrekkelijker wordt. Het water wordt schoner en de blauwalgen die een verblijf in het gebied vaak vervelend hebben gemaakt zijn dan verdwenen.

Ik wens u veel kijkplezier (als u hieronder geen filmpje ziet, klik dan op deze link: http://youtu.be/dvojgrvPH68):

[youtube=http://youtu.be/dvojgrvPH68]

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog