www.boswachtersblog.nl/ Zuid-Holland

Nieuwe natuur bij de Geertruida Agathapolder

12 december 2014 staatsbosbeheerzuidholland in Zuid-Holland

door boswachter Wicher Pen

In mijn bijdrage van 22 september 2014 had ik het al even aangekondigd, maar nu is de realisatie van een stukje nieuwe natuur bij de Geertruida Agathapolder volop in uitvoering.En omdat ik daar heel enthousiast over ben wil ik er toch even wat extra aandacht aan geven.

De komende maanden wordt er gewerkt aan het realiseren van nieuwe natuur bij de Geertruida Agathapolder. Deze polder ligt langs de Oude Maas, ten oosten van het landhoofd van de voormalige Barendrechtse Brug. Het poldertje wat omgevormd zal worden tot nieuwe natuur heet de Avenhilpolder.

Natuurwinst
De kans dat het een mooi stukje nieuwe natuur gaat worden is groot. Omdat er op de Oude Maas nog veel getij zit kan het water binnenkort zijn werk gaan doen en het gebiedje mede vormgeven. En dat levert over het algemeen interessante natuur op met riet, biezen slik en open water.

Een van de soorten die kunnen profiteren van de uitbreiding van dit specifieke leefmilieu is de Noordse Woelmuis. De Noordse Woelmuis is een endemische soort, wat wil zeggen dat deze soort alleen in Nederland voorkomt. De Noordse Woelmuis kan, als enige muizensoort, goed zwemmen en leeft meestal op eilanden die rondom door water omgeven zijn. Alleen op dat soort plekken kan hij de concurrentieslag met andere muizensoorten aan. De uitbreiding van leefgebied, zoals dat nu in de Avenhilpolder gaat gebeuren, kan er toe bijdragen dat deze soort in Nederland blijft voortbestaan.

Het ondiepe water in het nieuwe natuurgebiedje zal ook heel geschikt worden als paai- en opgroeigebied voor allerlei soorten vis, waaronder de meer zeldzame soorten als Winde, Bittervoorn, Riviergrondel en Kleine Modderkruiper. Er is, dus veel natuurwinst te behalen, zelfs al gaat het maar om een betrekkelijk klein nieuw natuurgebied.

Bakken voor afvoer van bagger Foto: Wicher Pen
Bakken voor afvoer van bagger Foto: Wicher Pen

Hoe pakken we dat aan
Om het water bij het nieuwe natuurgebied te laten komen wordt de strang of nevengeul van de Oude Maas die langs de zuidzijde van de Geertruida Agathapolder loopt uitgebaggerd. De foto laat zien met wat voor materieel dit gebeurt. Met een bulldozer waarmee je onder water kunt werken wordt de bagger op een hoop geschoven en vervolgens in de afgebeelde bak gestort. Deze bak wordt naar de rivier gevaren en daar overgeladen in een groot schip. Dit schip brengt de licht verontreinigde bagger naar het speciaal voor verontreinigde bagger ingerichte depot in het Hollands Diep bij Strijensas. De uitgebaggerde nevengeul gaat aansluiten op enkele geulen die de aannemer gaat graven in het nieuwe natuurgebied de Avenhilpolder. De laatste klus is het doorsteken van de zomerkade die om de Avenhilpolder heen loopt. Het lijkt mij leuk om daar bij te kunnen zijn. Ik heb dat soort momenten meer meegemaakt en vind ze altijd erg spannend. Het is ook een soort van nieuw begin voor de polder die er in de toekomst heel anders uit gaat zien.

Kaderrichtlijn Water
Al dit werk wordt uitgevoerd door een aannemer in opdracht van Rijkswaterstaat.
En dat kan dankzij de Kaderrichtlijn Water.
De Kaderrichtlijn Water heeft als doel de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater in Europa te verbeteren. Op verschillende plaatsen in de noordelijke Delta zijn projecten opgestart die tot doel hebben de ecologische kwaliteit van het rivierwater te verbeteren. Het water kan dan ook duurzaam worden gebruikt. Meestal wordt om dit te bereiken de rivier natuurlijker gemaakt. Denk hierbij aan het afvlakken van steile en harde oevers en het realiseren van geleidelijke overgangen van water naar land. Het werk bij de Geertruida Agathapolder past prima in dit plaatje

Meegenieten mag
Het werk is nu volop in uitvoering. De terp in de Geertruida Agathapolder,  een geliefd uitzichtpunt, is daardoor nu niet bereikbaar. Om de terp bereikbaar te houden wordt er een brug gebouwd. Ook de griendjes bij de voormalige Barendrechtse Brug en bij Kuipersveer blijven bereikbaar via bruggen. Na de uitvoering van het werk in het voorjaar van 2015 kan de natuur zich herstellen en verder ontwikkelen. Wij zijn heel benieuwd wat voor verrassingen de natuur in dat gebied voor ons en voor u de komende jaren in petto heeft. Ik nodig u uit die ontwikkeling op de voet te volgen.

P1030751
Infopaneel Foto: Wicher Pen

 

 

 

 

 

 

reageren

geef een reactie

 • Marcel de Valk
  11 oktober 2022 om 15:41

  Hallo, vorig jaar konden we gewoon via route 62 naar de Gertrude Agatha polder wandelen maar nu er windmolens geplaatst zijn is het pad onderbroken en niet onderhouden. Mijn vraag is word het pad nog hersteld of word deze route ons ook al ontnomen? Met vriendelijke groet Marcel de Valk.

 • Wil Meijerink
  26 juli 2021 om 08:18

  Ik woon t.o. de Geertruida-agatha polder, hoor heel vaak, ook vanmorgen , schieten. Is dit legaal of illegaal ? Kunt u mij hierover wat info geven?
  Met vriendelijke groet
  Wil

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog