www.boswachtersblog.nl/ Zuid-Holland

Het Haringvliet valt in de prijzen

13 februari 2015 staatsbosbeheerzuidholland in Zuid-Holland

Door boswachter Wicher Pen

Een paar weken geleden was er goed nieuws waar ik erg enthousiast van werd.

De Nationale Postcodeloterij honoreerde het project “Met De Stroom Mee” met de hoofdprijs, een bedrag van maar liefst € 13,5 miljoen.

In “Met De Stroom Mee” werken het Wereld Natuur Fonds, Ark Natuurontwikkeling, Natuurmonumenten, Vogelbescherming, Sportvisserij Nederland en Staatsbosbeheer nauw samen om het Haringvliet nog mooier te maken dan het nu al is. We hebben daarvoor drie jaar de tijd.

Bot - Natuurmonumenten Ron Offermans
Bot – Natuurmonumenten Ron Offermans

In 2018 gaan de Haringvlietsluizen op een kier. Dat is een heel belangrijke stap, die het voor vissen weer mogelijk maakt om vanaf de Noordzee ongehinderd in het Haringvliet te komen en op zoek te gaan naar de plekken ver stroomopwaarts, waar ze kunnen paaien en kuitschieten. Ook komt er door het op een kier zetten van de sluizen weer een geleidelijke overgang van zout via brak naar zoet water. Voor de ecologie van de Delta is dat hartstikke goed. Ik zie nu al gebeuren dat er weer platvissen, zoals bot bij de Slijkplaat ten zuiden van Hellevoetsluis midden in het Haringvliet, zullen rondzwemmen. Voor de visdieven en grote sterns die broeden op de Slijkplaat wordt het ook makkelijker om spierinkjes te vangen, omdat ook die dan weer dicht bij hun broedplek rondzwemmen. Ze hoeven dan niet meer zo ver te vliegen om voedsel voor hun jongen te vinden.

Voor Staatsbosbeheer zitten er in “Met De Stroom Mee” een paar mooie deelprojecten die wij graag willen realiseren. Zo gaan wij de buitendijkse natuurgebieden aan de zuidkant van het Haringvliet, de Westplaat Buitengronden en de Meneerseplaat, met elkaar verbinden. Hierdoor wordt het gebied robuuster en biedt meer mogelijkheden voor allerlei dieren om daar te leven, maar ook voor mensen om daar volop van mee te kunnen genieten. Voor de Meneerseplaat gaan we een boardwalk uitwerken, een houten vlonder langs de oever waarover gewandeld kan worden. Ook de Slijkplaat moet beter beleefd kunnen worden. Gedacht wordt aan een uitkijktoren bij of op die plaat waar vanaf je de plaat kunt overzien. Zeker tijdens het broedseizoen met al die broedende sterns moet dat spectaculaire beelden gaan opleveren. Als de uitkijktoren in het water bij de Slijkplaat komt, gaan we hem zo maken dat je met een boot kunt aanleggen om daarna van al die vogels en het prachtige uitzicht te kunnen genieten.

Haringvliet - Wereld Natuurfonds Bas Roels
Haringvliet – Wereld Natuur Fonds Bas Roels

Verder stroomopwaarts bij Strijensas is Staatsbosbeheer op de Essche- en Zeehondenplaat beheerder van drie oude Griendketen, die nu met hulp van de vrienden van de Nationale Postcodeloterij opgeknapt kunnen worden voor recreatief gebruik. Stel je eens voor om op een unieke plek midden in de natuur de nacht door te kunnen brengen. Dat moet een geweldige ervaring kunnen worden.

Om dit alles mogelijk te maken heeft het samenwerkingsverband van natuurorganisaties inmiddels een werkorganisatie opgezet om al de projecten op te starten en ook tot een goed einde te brengen. Al de inspanningen moeten leiden tot een mooier en ecologisch gezonder Haringvliet, waar mensen volop van kunnen genieten. Wij gaan er voor!

Op de website van het samenwerkingsverband, www.metdestroommee.nl kunt u nog veel meer lezen over dit bijzondere en zonder enige twijfel ook innoverende project.

 

 

reageren

geef een reactie

 • Ted. Hoeks.
  13 februari 2015 om 20:55

  Waarom pas in 2018 en waarom nu niet in 2015, wat is het veschil met nu en 2018
  Hoe eerder hoe beter .

 • Saving sturgeons | Dear Kitty. Some blog
  13 februari 2015 om 19:49

  […] Under domestic and international environmentalist pressure, the Rightist Dutch government has decided to make things easier for anadromous fish in the Haringvliet estuary, which they did not want to do at first: here. And here. […]

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog