www.boswachtersblog.nl/ Zuid-Holland

Natuurherstel op het Spuigors

14 september 2018 Boswachter Wicher Pen in Zuid-Holland

Een mooie plek om te bezoeken is het Spuigors bij Den Bommel op Goeree Overflakkee. Dit natuurgebied ligt aan het Haringvliet en een bezoek hoeft niet veel tijd te kosten. Het is leuk om dit gebied mee te nemen tijdens een langere tocht door de Delta, waarbij verschillende natuurgebieden worden aangedaan. De beste tijd van het jaar is de winter; er zitten dan altijd veel brandganzen op het Spuigors en soms zit er tussen die brandganzen een zeldzame sneeuwgans. Ook het aangrenzende water bij het Spuigors is vogelrijk. In de winter zie je hier allerlei soorten eenden, waaronder van tijd tot tijd ook de grote zaagbek.

Geschikt als paaiplaats

Het Spuigors is makkelijk te bereiken, het ligt aan een doorgaande weg over de buitendijk bij Den Bommel en vanaf de dijk heb je mooi zicht op het gors. Op dit moment wordt er volop werk uitgevoerd, waardoor het gebied er tijdelijk wat troosteloos bij ligt. Volgend jaar is daar gelukkig niets meer van te zien, omdat na het uitvoeren van het grondwerk het gors opnieuw wordt ingezaaid. De natuur kan zich dan weer herstellen. Wat we doen is het uitbaggeren en herstellen van oude kreeklopen. Ook zorgen we ervoor dat die kreken weer in open verbinding met het water van het Haringvliet komen. We doen dit allemaal om deze smalle kreken geschikt te maken als paaiplaats voor de vissoorten in het Haringvliet. Ook kunnen er langs de kreken slikkige oevers ontstaan, waar voor steltlopers altijd wel voedsel te vinden is. Al met al als de werkzaamheden zijn afgerond, wordt het Spuigors een stuk aantrekkelijker voor de natuur. Soortgelijke werkzaamheden zijn het afgelopen jaar ook op andere gorzen langs het Haringvliet, die bij Staatsbosbeheer in beheer zijn, uitgevoerd. Het gebeurde op de Westplaat Buitengronden en ook op het Stadsegors bij Stad aan het Haringvliet.

Een droom komt uit

Al dat werk wordt uitgevoerd om het Haringvliet klaar te maken voor de realisatie van het Kierbesluit. In 2018 gaan de Haringvlietsluizen bij de Zuid-Hollandse eilanden regelmatig op een kier. Daardoor komt er hier weer een verbinding tussen de rivieren Rijn en Maas en de Noordzee. Hierdoor kunnen trekvissen weer vanaf de Noordzee de rivieren optrekken om stroomopwaarts te paaien en andersom. Het Droomfonds Haringvliet heeft veel geld en energie gestoken in de ontwikkeling van nieuwe natuur, maar ook in natuurherstel binnen bestaande natuurgebieden. Ook wordt er veel aandacht besteed aan de verbetering van de beleefbaarheid van de natuur. De werkzaamheden op het Spuigors en op de andere genoemde gorzen behoren tot het natuurherstel.

Droomfonds Haringvliet

Zes natuurorganisaties hebben samen met de regio en met steun van de Nationale Postcode Loterij de handen ineengeslagen om deze kans te pakken voor herstel van de dynamische delta, die het Haringvliet ooit was. De natuur waar zij aan werken biedt niet alleen voedsel, rust en broedplekken voor (trek)vissen en -vogels, maar ook volop mogelijkheden voor de mens om te genieten. Op steenworp afstand van Rotterdam kan de regionale economie daar zijn voordeel mee doen. Het Droomfondsproject Haringvliet laat zien dat natuurontwikkeling hand in hand kan gaan met economische ontwikkeling. Er ontstaat een gebied waar omwonenden en bezoekers mee verbonden willen zijn. Zodat we weer unieke deltanatuur laten ontstaan en deze samen beschermen. Voor meer info over het Droomfonds en over het Haringvliet kijk op www.haringvliet.nu, hierop vind je veel lezenswaardige zaken.

Monitoring

Vanaf 2019 gaat Staatsbosbeheer uitgebreid volgen wat de effecten op de natuur van de werkzaamheden op de gorzen langs het Haringvliet zijn geweest. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat dit positief zal uitpakken.

Het Spuigors gaat een goede toekomst tegemoet.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog