www.boswachtersblog.nl/ Zuid-Holland

Aan de slag in het Ganzenhoekbos

20 januari 2019 Boswachter Mark Kras (Stad en Duin) in Zuid-Holland

Uitrijcombinatie legt bomen op de stapelplaats (foto Mark Kras)

Aanstaande maandag 21 januari, starten de boswerkzaamheden in het Ganzenhoekbos in Wassenaar. Staatsbosbeheer laat hier een dunning uitvoeren, zodat het bos behouden blijft en daarnaast soortrijker en veiliger wordt. Wie meer wil weten over de werkzaamheden is welkom om de Boswerkdag bij te wonen op 1 en 2 februari.

Door de dunning, het selectief verwijderen van bomen, blijft het bos vitaler doordat de bomen die blijven sterker worden, soortrijker doordat er door meer licht op de bodem komt waardoor ook meer plantengroei mogelijk is. Het plan is in goed overleg met de Vrienden van Wassenaar, de Stichting Behoud Ganzenhoekbos en de verschillende betrokken overheden tot stand gekomen. Het hout zal worden verwerkt tot duurzame producten. Het deel van het Ganzenhoekbos dat Dunea beheert, wordt ook in de werkzaamheden meegenomen.

Aanpak

De winter is een goed moment om aan de slag te gaan, omdat de natuur dan in rust is en we mensen, dieren en planten dan het minst storen. In de zomer kregen de bomen die gaan wijken voor vitale dennen en jonge bomen al wel een stip (bles). Nu worden de gebleste bomen verwijderd en op lengte gezaagd met een houtoogstmachine, te beginnen aan de oostzijde van het bos.

Houtoogstmachine velt geselecteerde bomen (foto Mark Kras)

Parkeerplaats afgesloten van 4 februari tot en met 15 maart.

Vanaf 4 februari zullen uitrijcombinaties het hout naar de parkeerplaats (tegenover Duinoord) aan de Wassenaarseslag brengen. De parkeerplaats zal daardoor van 4 februari tot en 15 maart afgesloten zijn voor bezoekers. Bezoekers kunnen het beste parkeren op parkeerplaats De Kuil of Zeelust.

Fietsers

Bij de uitrijden van het hout naar de parkeerplaats wordt het fietspad gepasseerd. Dit betekent dat fietsers rekening moeten houden met grote machines die het fietspad kruisen. Tevens kan er zand op het fietspad achterblijven. Het fietspad zal regelmatig worden geveegd om hinder zoveel mogelijk te beperken.

Ruiters

Grote machines gaan over het algemeen slecht samen met paarden. De ruiterpaden in het Ganzenhoekbos zullen daarom tijdelijk worden afgesloten. Vanuit Meijendel is het strand niet bereikbaar door het bos. Komende vanaf de Wassenaarseslag is gedurende het werk het altijd mogelijk om via de route ten noorden van de Wassenaarseslag, het strand te bereiken. Ruiters kunnen gebruik maken van de strandslag ter hoogte van Paviljoen de Duinen.

Ruiters zullen dan wel de werkroute van de uitrijcombinaties kruisen en moeten hier dus goed rekening mee houden.
Staatsbosbeheer doet haar best om de ruiterroutes zo kort mogelijk af te sluiten.

Uitrijcombinatie legt gevelde bomen op stapelplaats (foto Mark Kras)

Uitnodiging Boswerkdag

Wilt u de grote machines eens van dichtbij aan het werk wil zien of meer wil weten over hoe het bos beheerd wordt?
Kom dan kijken op naar de Boswerkdag van Staatsbosbeheer; vrijdagmiddag 1 februari tussen 14.00u 16.00u en zaterdagochtend 2 februari tussen 09.00u tot 11.00u .

De wandeling voert langs plekken waar je kunt zien hoe vroeger (met paarden) en nu wordt gewerkt aan een gezond duinbos. Aan het eind van de wandeling wacht de deelnemers een heerlijke mok chocolademelk. Kortom, een leerzame wandeling over hoe er wordt gewerkt aan het behoud van een prachtig duinbos; het Ganzenhoekbos.

reageren

geef een reactie

 • Ton van Oosterhout
  25 februari 2019 om 10:36

  Geachte heer Kras,
  Afgelopen woensdag heb ik door het Ganzenhoekbos gewandeld, op de etappe van het Kustpad tussen Den Haag CS en Katwijk. Ik begrijp ook wel de achterliggende ratio van dunning, maar het moet me toch van het hart dat het gebied er nu uitziet als een liefdeloos verscheurd industrieterrein. Paden zijn door zwaar materieel vernield, her en der liggen stapels afgerukte takken, en dan die hopen boomstammen op de parkeerplaats. Is het echt noodzakelijk om met zwaar materieel het bos kapot te raggen? Wordt de schade ook hersteld?

  • Boswachter Mark Kras (Hollands Duin)
   25 februari 2019 om 13:52

   Geachte meneer Oosterhout,
   Dank voor uw reactie op ons blog. Goed om te lezen dat u de waardering voor dit bos met ons deelt.
   De dunning in Ganzenhoekbos is qua groot materieel nu achter de rug. Het fsc-hout ligt klaar om afgevoerd te worden naar de houtindustrie.
   Om zowel bezoekers als de natuur zo min mogelijk te storen wordt in zo kort mogelijke tijd het werk uitgevoerd. Omdat te realiseren hebben we inderdaad gekozen om met groot materiaal aan de slag te gaan. Een bijkomend voordeel is dat op deze wijze het werk ook kostendekkend uit te voeren is.
   Nu het grotere werk klaar is zijn we, o.a. samen met onze vrijwilligers, bezig om het bos, de wandelpaden en de parkeerplaats zoveel mogelijk te herstellen. Tak- en tophout blijft achter in het bos omdat dit een bron van voedsel is voor schimmels, planten en dieren.

   De komende tijd zal het bos er nog wat gehavend uitzien. Na het groeiseizoen is dit al een stuk beter. Na één a twee jaar heeft de natuur alle nieuwe ruimte benut voor jonge bomen en ondergroei die de soortenrijkdom ten goede komt. Ik hoop dat u regelmatig uw wandelingen door het bos doet en met ons de ontwikkeling van het Ganzenhoekbos blijft volgen.
   Met vriendelijke groet
   Boswachter Mark Kras

  • Jos Dubbeldam
   3 april 2019 om 19:17

   Helemaal mee eens met dhr. van Oosterhout. Ik kwam juist naar dit bos voor de unieke belevingswaarde van naaldbos. Altijd groen, de geur, de sfeer. Er blijft op deze manier niets van over en er is al niet veel van in Zuid-Holland. Het duurt bovendien tientallen jaren voor de nieuwe bomen gegroeid zijn en het bos ziet er nu en de komende tijd verschrikkelijk en omgeploegd uit. Een goede boswachter zou zich hier diep voor schamen. Bovendien: hoe is dit te rijmen met de klimaatdoelen? Deze acties betekenen nl. simpelweg toename van CO2 in de atmosfeer. Onbegrijpelijk voor mij.

  • Boswachter Mark Kras (Hollands Duin)
   4 april 2019 om 13:19

   Beste meneer Dubbeldam,
   Dank voor uw reactie en goed dat u de belevingswaarde van het Ganzenhoekbos zo waardeert. U geeft aan te denken dat er zo niets van het bos overblijft. Doel van het verwijderen van geselecteerde dennen (dunnen) is juist het behoud van het karakter van het Ganzenhoekbos als dennenbos. Tevens zal het verwijderen van bomen ruimte bieden aan jonge bomen om uit te groeien tot het bos van de toekomst. In het komend groeiseizoen zullen jonge bomen en kruiden profiteren van het extra licht dat nu de bodem kan bereiken. Daarmee zullen ook de sporen die de dunning heeft achtergelaten langzaam verdwijnen.
   De komende weken zal gewerkt worden aan het opknappen van de paden en de parkeerplaats tegenover Duinoord.

   Uw vraag over de klimaatdoelstellingen en CO2 is een goede. Maar gaat vooral over landelijk beleid t.a.v. vastlegging van CO2 en beperking van de uitstoot. In Natura2000 gebieden wordt gewerkt aan het behoud en versterken van kwetsbare natuur. In dit geval leidt de dunning tot een toename van de soortenrijkdom van het Ganzenhoekbos.
   Omdat het hier om een dunning gaat zal in eerste instantie de CO2 opname van het bos afnemen en naarmate de bijgroei toeneemt de CO2 opslag weer toenemen. Grosso modo leidt een dunning dus niet tot toename van CO2.
   Ik hoop dat mijn antwoord een en ander verduidelijkt.

   U kunt meer lezen over het werk in het Ganzenhoekbos op het blog: https://www.boswachtersblog.nl/zuid-holland/2017/03/02/de-toekomst-van-het-ganzenhoekbos/

   Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan hoor ik dat graag.

   met vriendelijke groet
   boswachter Mark Kras

 • André Leegwater
  30 januari 2019 om 16:29

  Hoewel ik de achterliggende gedachte van de selectieve kap wel begrijp, vind ik het tijdstip van de uitvoering belachelijk. In februari kunnen bosuilen al op het nest zitten en voor de spechten- en mezensoorten begint het broedseizoen al rond begin maart. Waarom wordt dit soort kapwerk met bijbehorende vernieling en zeer grote verstoring niet uitgevoerd in november en december?

  • Boswachter Mark Kras (Hollands Duin)
   31 januari 2019 om 14:05

   Beste André, Dank voor je bericht en zorg. Voorafgaand aan het werk hebben we samen met de vogelinventariseerders goed gekeken naar de mogelijkheid dat er bosuilen aanwezig zouden zijn. Er is in de afgelopen jaren geen broedgeval geweest in het Ganzenhoekbos. Natuurlijk mijden we holtebomen en horstbomen tijdens het werk. Deze zijn net als de mierennesten uitgelint in het veld. Het werk vindt plaats voor het broedseizoen in het duin. Daarmee voldoen we aan de gedragscoede natuurbeheer. Ook wij snappen dat sommige vogels hinder zullen hebben van het werk. Omdat het werk slechts om de 5 tot 10 jaar plaatsvindt zal de populatie spechten en mezen hier niet onder leiden. Daarnaast is er in het land heel veel boswerk gaande en heeft dat invloed in de marges die er in de planning van de benodigde machines. Op basis van onze kennis en ervaring (bijvoorbeeld in Boswachterij Noordwijk in 2014) zijn we er zeker van dat dit werk op een goede verantwoorde wijze wordt uitgevoerd.
   met vriendelijke groet
   Boswachter Mark

 • Els van Venetie
  20 januari 2019 om 16:52

  Hallo Mark, vandaag waren we in het Ganzenhoekbos en tot mijn vreugde zag ik dat de nesten van rode kaalruggige bosmier gemarkeerd zijn. Ik neem althans aan dat ze hiermee beschermd worden tegen verstoring door de werkzaamheden. Dank daarvoor! Groet, Els

  • Boswachter Mark Kras (Hollands Duin)
   21 januari 2019 om 13:58

   Beste Els, jazeker voorafgaand aan het werk zijn mierennesten en waardevolle nest- en/of holtebomen in kaart gebracht en worden zoveel mogelijk vermeden. De linten zijn inderdaad met dat doel aangebracht.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog