www.boswachtersblog.nl/ Zuid-Holland

Aan de slag met de gevolgen van stikstofuitstoot in Boswachterij Noordwijk

23 januari 2019 Boswachter Mark Kras (Stad en Duin) in Zuid-Holland

Natuurherstel voor soortenrijke duinen.

De komende weken werkt Staatsbosbeheer in de duinen van Noordwijk aan het herstellen van de soortenrijke duinen. De werkzaamheden bestaan uit het graven van stuifkuilen, schonen van duinvalleien en verwijderen van woekerende planten.

Omdat de werkzaamheden met grote machines worden uitgevoerd en het verwijderde ( plant)materiaal moet worden opgeslagen, zullen bezoekers aan het duingebied ten noorden van Noordwijk hier enige hinder van ondervinden. De werkzaamheden zijn nodig om de effecten van de neerslag van stikstof te compenseren.

Soortenrijke duinen zijn duinen in beweging

Het samenspel van zon, wind en water maakt de Hollandse duinen één van de meest soortenrijke natuurgebieden van Europa. Niet voor niets maken de duinen deel uit van het Nederlands Natuur Netwerk en het Europese Natura2000 netwerk van de belangrijkste natuurgebieden in Europa.

Om dat te blijven moeten de duinen wel in beweging zijn, ofwel het zand moet kunnen verstuiven. Maar door de stikstof die industrie, vervoer en de landbouw uitstoten, groeit het duin langzaam dicht. Stikstof werkt als kunstmest: struiken en grassen groeien hierdoor extra snel. Ook in het duin, waardoor het zand wordt vasthouden.

Vrij spel voor wind en zand

Om het zand te kunnen laten verstuiven, van strand tot achterland, verwijderen we op allerlei manieren ongewenste struiken en grassen, zoals rimpelroos en Amerikaanse vogelkers. Dit doen we met maaimachines, shovels en zelfs graafmachines. Daarna kan de wind weer zorgen voor de verstuiving en zo het duin weer vormen. Door deze maatregelen zal er weer meer ruimte komen voor voedselarme mos- en graslanden. Het soort duin waar bij uitstek veel bijzondere duin eigen soorten planten en dieren voorkomen. Zo ontstaat leefruimte voor zandhagedissen, roodborsttapuiten, zandviooltjes, blauwvleugelsprinkhanen en kleine parelmoervlinders.

Zandhagedis (foto Mark Kras)

 

 

Luchter Zeeduinen

Ten noorden van de Langervelderslag worden in de zeereep duindoorns en helm verwijderd en stuifkuilen gegraven. Onderzoek en ervaring uit het verleden worden gebruikt om de stuifkuilen de juiste vorm en diepte te geven, zodat er een stuifkuil ontstaat die het doorstuiven van kalkrijk zand naar het achterland bevordert.

Radio Nora

Nabij Radio Nora groeit al jaren een overwoekerende exoot, de zijdeplant. Door wortelstokken vermeerdert deze plant zichzelf en verdringt de meer zeldzame planten in het duin. Om de woekerende plant echt aan te plakken, moet er nu 400 kubieke meter aan zand worden verwijderd om de plant echt uit het duin te krijgen.

Open duin van Noordwijk

Ten zuiden van de toegangsweg van de Noordwijkse Golfbaan (Weideweg) worden op verschillende plekken bomen uit het open duin verwijderd, stuifkuilen gegraven, duinvalleien ontdaan van ongewenste vegetatie en woekerende exoten als rimpelroos verwijderd.

Wat merkt de bezoeker hiervan?

Tijdens de werkzaamheden kunnen delen van paden tijdelijk worden afgesloten. De werkzaamheden duren tot de start van het broedseizoen (15 maart) en zullen na het broedseizoen (15 augustus) weer worden opgepakt. Voor meer informatie kunt u kijken op dit blog onder het kopje Hollands Duin. Bij vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de boswachter via hollandsduin@staatsbosbeheer.nl

reageren

geef een reactie

 • Joost
  10 februari 2019 om 23:06

  Kijken jullie wel heel goed uit met het zware gereedschap.want er liggen nog veel niet ontplofte granaten.ik kom ze vaker tegen in grote stuifkuilen.mischien eerst een metaaldetector er over laten gaan.succes met project!!!???

  • Boswachter Mark Kras (Hollands Duin)
   11 februari 2019 om 11:05

   Beste Joost, Dank voor je reactie op ons blog. Je punt is terecht. Voorafgaand aan het werk is dan ook onderzoek gedaan naar het risico op de aanwezigheid van munitie. en ook in het werk is er rekening mee gehouden.
   met vriendelijke groet
   Boswachter Mark Kras

 • Kees Piël
  23 januari 2019 om 20:38

  Ten noorden van de Noraweg is vrijwel alle Amerikaanse vogelkers verdwenen, dat was de ergste exoot van de duinen; er waren hele haarden met uitsluitend de prunus. Dat prunusvrije gebied loopt momenteel door tot in het Nationaal Park Zuid Kennemerland. Hoe staat het met het duingebied ten zuiden van de Noraweg? Daar blijft de prunus toch niet aanwezig? Want dan krijg je verspreiding naar het noorden en dan is het dweilen met de kraan open.

  • Boswachter Mark Kras (Hollands Duin)
   29 januari 2019 om 12:34

   Beste Kees,
   Dank voor je reactie op het blog. Amerikaanse vogelkers heeft voortdurend onze aandacht. In het open duin wordt prunus verwijderd als het past in de diverse projecten, bij voldoende budget door uitbesteed werk en regulier door onze onvolprezen beheervrijwilligers.
   In het open duin is de prunus, maar ook zwarte engbloem, rimpelroos en zijdeplant, een bedreiging voor het zogenaamde Grijs duin als belangrijke zeldzame en soortenrijke habitat. Dit geeft, zoals dat in het natura2000 beheerplan genoemd, een ‘sense of urgency’.
   In het bos wordt bestrijding van prunus zover het budget toereikend is ook gedaan. Voor grootscheepse verwijdering zoals dat bij onze noorderburen is gedaan is geen regulier budget. Dus dit is een werk van lange adem waarbij we vooral werken met vrijwilligers.
   met vriendelijke groet
   Boswachter Mark Kras

 • Martijn
  23 januari 2019 om 19:14

  Lekker bezig!

  Link naar het blog is helaas dood.

  • Boswachter Mark Kras (Hollands Duin)
   23 januari 2019 om 22:58

   Beste Martijn, excuus voor de link die daar niet hoorde. Dat is bij deze hersteld. Ik had het wel op prijs gesteld als je je reactie wat vriendelijke geformuleerd had.
   Met vriendelijke groet boswachter Mark Kras

  • Boswachter Mark Kras (Hollands Duin)
   5 februari 2019 om 09:39

   Beste Martijn.
   Dank dat je nog even reageert. Het was echter niet de term ‘dode link’ waar ik op doelde maar de aanhef ‘lekker bezig!’.
   met vriendelijke groet
   Mark

  • Peter
   13 maart 2019 om 08:55

   Ben er gisteren wezen kijken.. Bij strandweg angst 28 staat een rij dikke vierkante houten palen haaks op het duin vlakbij het werkterrein. Wat is de functie hiervan?
   Wat me ook opviel was dat de afrastering aan de zeezijde van de eerste duinenrij compleet ontbreekt! Je kan nu vanaf het strand zo de duinen in lopen.

   Grtn
   Peter uit Haarlem

  • Boswachter Mark Kras (Hollands Duin)
   14 maart 2019 om 15:51

   Beste Peter,

   Op initiatief van de Natuur en Vogelbescherming Noordwijk is het project Noordvoort gestart. Dit project heeft als doel meer rust te creëren op het strand. De palen maken deel uit om mensen te verleiden om de indrukwekkende route door de zeereep te lopen. Het raster is al een tijdje verwijderd. Het raster is van het hoogheemraadschap van Rijnland. Tot op heden is er geen toename van mensen die door de zeereep lopen. Als betreding te veel de natuur verstoord wordt zullen we ons moeten beraden.
   met vriendelijke groet
   boswachter Mark Kras

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog