www.boswachtersblog.nl/ Zuid-Holland

Puntjes op de i voor Zaanse Rietveld

9 juli 2019 Boswachter Jenny van Leeuwen in Zuid-Holland

Het populaire vogelkijkscherm in Zaanse Rietveld. Fotograaf: Peter Broere

Natuurgebied het Zaanse Rietveld wordt steeds mooier: Staatsbosbeheer werkt met behulp van fondsen aan de puntjes op de i. De grootste verbetering is het beter regelbaar maken van het water. Per seizoen kunnen we dan de optimale omstandigheden creëren voor de vogels en moerasvegetatie. De Gemeente Alphen aan den Rijn begint medio juli bovendien met het opknappen van het wandelpad op de kade langs het spoor. Staatsbosbeheer is erg blij met de donatie voor een beter waterbeheer en met de inzet door de gemeente. Voor de natuur én de recreant wordt het gebied er alleen maar mooier op!

Opknappen wandelpad

Aangezien er voor de werkzaamheden droge omstandigheden nodig zijn, beginnen de werkzaamheden in de zomer, zo snel mogelijk na het broedseizoen. Vanaf 15 juli zullen naar verwachting de eerste machines aan het werk gaan. Eerst worden het op te knappen pad gemaaid, vervolgens opgehoogd met betongranulaat met een laag fijn schelpzand van 2 cm en daarna gewalst en verdicht. Vervolgens wordt er graszaad ingezaaid om het pad een groen uiterlijk te geven. De werkzaamheden nemen enkele weken in beslag afhankelijk van de weersomstandigheden en kunnen voor overlast zorgen. Zo zijn er machines aan het werk in het gebied en wordt het pad wellicht tijdelijk afgesloten.

Foto Peter Broere
Vele vogels genieten van de vochtige bodem in het Zaanse Rietveld, waaronder de grutto’s. En bezoekers kunnen juist weer volop genieten van de vele vogels. Foto: Peter Broere

 Werken aan water

Het gebied is afhankelijk van het lage waterpeil in de omgeving waardoor grote delen van het gebied droogvallen, waaronder de vogelplas. De plas bevat dan te weinig voedsel voor de vogels, juist op het moment dat ze jongen hebben die erg kwetsbaar zijn voor voedselgebrek. Daarnaast heeft het gebied per seizoen verschillende hoogtes in waterpeilen nodig, zodat we in het voor- en najaar voedselrijke ‘slikrandjes’ kunnen maken voor de verschillende trekvogels. In andere delen van het gebied komt door een te lage waterstand de ontwikkeling van de moerasvegetatie tot stilstand. Om de huidige belangrijke functie van het Zaanse Rietveld voor de vogels en moerasvegetatie te behouden en in de toekomst zelfs te versterken, zijn er dus een aantal maatregelen nodig.

Om de waterstand in het gebied te verhogen wordt er een windwatermolen geplaatst. Deze windmolen pompt met behulp van windkracht water vanuit de hoofdwatergang het gebied in. Met behulp van een tweetal regelbare stuwen kan het waterpeil in het gebied gestuurd worden. Tenslotte kan er gedurende natte periodes met behulp van een duiker overtollig regenwater afgevoerd worden naar de omringende polder.

Krabbescheer is een belangrijke doelsoort voor het moeras. De zeldzame groene glazenmaker (libel) zet er haar eitjes op af.

Buitenfonds

De maatregelen voor het regelen van het water kunnen worden uitgevoerd dankzij een gulle gift via het Buitenfonds. Wij zijn de donateurs hiervoor uiteraard heel dankbaar!

reageren

geef een reactie

  • Walter
    10 juli 2019 om 17:57

    Prachtige ontwikkeling. Leuk dat het vogelkijkscherm, initiatief destijds van IVN Alphen aan den Rijn, op grondgebied van Staatsbosbeheer, hiervan deel mag uitmaken.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog