www.boswachtersblog.nl/ Zuid-Holland

Presentatie Ecologische Verbindingszone Zuidrand

13 januari 2021 Boswachter Lisa Wassenaar in Zuid-Holland

Op 16 december 2020 is er door Staatsbosbeheer een informatieavond voor bewoners en belangstellenden van de Zuidrand in Vlaardingen en Schiedam georganiseerd. Tijdens de informatieavond is het huidige ontwerp gepresenteerd van de Ecologische Verbindingszone Zuidrand (EVZ). In verband met de huidige coronamaatregelen heeft de informatieavond digitaal plaatsgevonden. Omdat niet iedereen aanwezig kon zijn is de presentatie opnieuw ingesproken en wordt deze beschikbaar gesteld via Youtube en dit blog. Het ontwerp dat gepresenteerd wordt is een uitwerking van het schetsontwerp dat in 2017 is gepresenteerd.

Provincie Zuid-Holland investeert in de ecologische kwaliteit van recreatiegebieden in Midden-Delfland. Het natuurgebied “Vlietlanden” wordt verbonden met de “Ackerdijckse Plassen”, deze ecologische verbinding loopt door de recreatiegebieden “Woudhoek” en “Holierhoek”. Een gedeelte van dit traject is al aangelegd, namelijk het gedeelte tussen de spoorweg Delft-Schiedam en de Ackerdijkse Plassen. Staatsbosbeheer heeft in opdracht van de provincie een schetsontwerp gemaakt voor het andere gedeelte van het traject, de ecologische verbindingszone tussen de Vlaardingervaart en de spoorweg Delft-Schiedam.

De ecologische verbinding wordt ingericht voor een aantal bedreigde diersoorten, waaronder de Noordse Woelmuis. Deze muis leeft geïsoleerd op de Vlietlanden en kan niet doorsteken naar de Ackerdijkse Plassen. Via de (nieuwe) ecologische verbindingszone is het leefgebied van onder andere deze Noordse Woelmuis uit te breiden, zo kan de muis zich verplaatsen van a naar b.

De Noordse Woelmuis leeft op de grens van nat en droog langs de oevers van watergangen. Op zijn route heeft hij soms een iets groter, drassig leefgebied nodig. De ecologische zone wordt dan ook voornamelijk ingericht langs watergangen. De woelmuis mijdt contact met andere muizen en heeft niets met huizen, bomen en tuinen.

Contact

Heeft u na aanleiding van de presentatie vragen? Dan kunt u een mail sturen naar hofvandelfland@staatsbosbeheer.nl met in het onderwerp “EVZ”.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog