www.boswachtersblog.nl/ Aan Zee

Een zeldzaamheid in het duin: Kleine Parelmoervlinder

28 september 2016 Boswachter Marijke Lieman in Aan Zee

Misschien is de Kleine Parelmoervlinder wel de mooiste Zeeuwse vlinder. Met dichte vleugels zijn namelijk de grote, prachtige parelmoerkleurige vlekken op de onderkant van de vleugels goed te zien. De bovenkant is minder opvalland: oranje grondkleur met kleine zwarte pantervlekjes verspreid over de vleugels. Toch weet je meteen bij het zien van deze vlinder dat het de zeldzame Kleine Parelmoervlinder is. Je hart slaat een slagje over en je vindt jezelf terug al liggend in het duin om een foto als bewijsmateriaal te nemen. Deze vlinder maakt je dag goed!

Achteruitgang

In Nederland is de Kleine Parelmoervlinder met 86% achteruitgegaan ten opzichte van het begin van de vorige eeuw, waardoor de soort als kwetsbaar staat op de landelijke Rode Lijst. Op Schouwen-Duiveland dacht men lang dat deze duinvlinder wel eens uitgestorven zou kunnen zijn. Gelukkig worden er vanaf 1999 weer regelmatig Kleine Parelmoervlinders gezien, maar wel in kleine aantallen.

Leefgebied

De vlinder is vooral een bewoner van de duinstreek en voelt zich het meeste thuis op kale plaatsen waar duinviooltjes voorkomen en waar hij zich kan voortplanten. Vergrassing en verruiging van de duinen zijn een gevaar voor het leefgebied van de vlinder. Begrazing door konijnen, herten, koeien of pony’s houden de duinen open en zorgen bovendien voor de verspreiding van viooltjes, doordat ze de zaden eten en ergens anders weer uitpoepen. En de uitwerpselen hebben een gunstige uitwerking op het kiemen van de duinviooltjeszaden.

Wie de Kleine Parelmoervlinder dit jaar nog wil zien moet snel zijn: tot eind september vliegt de derde generatie, waarna ze als rups overwinteren.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog