www.boswachtersblog.nl/ Aan Zee

Aan de slag voor kustbroedvogels op Tholen

26 oktober 2016 Wendy in Aan Zee
Broedeilandjes voor kustbroedvogels zoals kluten

Broedeilandjes voor kustbroedvogels zoals kluten

Deze week starten we met het aanleggen van vogeleilandjes in de Scherpenissepolder. Ook gaan we aan de slag in de Schakerloopolder. De broedmogelijkheden voor kustbroedvogels zoals kluten, visdiefjes en kokmeeuwen worden daarmee flink uitgebreid op Tholen. Ik ben benieuwd hoe lang het duurt voordat de vogels de eilandjes (opnieuw) ontdekken! 

De werkzaamheden, die in nauwe samenwerking met de provincie Zeeland plaatsvinden, zijn erop gericht de omstandigheden voor de vogels te optimaliseren en de oorspronkelijke voedselarme bodem te herstellen. Kustbroedvogels voelen zich veilig op een eiland omdat ze daar geen last hebben van ratten en vossen. Die hebben het namelijk vaak gemunt op hun eieren en jongen. Zonder deze natuurlijke vijanden is de kans groter dat hun jongen veilig opgroeien en ze een volgend broedseizoen terugkeren.

Meer en betere vogeleilandjes

Zowel in de Schakerloopolder als in de Scherpenissepolder maken we van een schiereilandje een eiland. En in die laatste polder komt er zelfs een heel nieuw eiland bij. De nieuwe eilandjes zijn meer dan welkom want de behoefte aan broedgebied is groot op Tholen. De huidige plekken zijn overbevolkt waardoor er nauwelijks nog plek is voor nieuwe kustbroedvogels. Om de omstandigheden voor de vogels op de overige eilandjes te verbeteren gaan we die maaien en ontdoen van ruige begroeiing. Kustbroedvogels houden nu eenmaal van kale eilandjes met voldoende uitzicht.

Altijd voldoende water

Gelijktijdig met deze werkzaamheden op de eilandjes, gaan we samen met het waterschap de kade in de Scherpenissepolder herstellen als onderdeel van de nazorg aan het Natuurnetwerk Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur). Het plas-drasgebied heeft hierdoor in de toekomst weer voldoende water, ook in een droge zomer. Water zorgt ervoor dat vogels als kluten en lepelaars voldoende voedsel vinden en er hun jongen kunnen groot brengen. Daarmee blijft het een aantrekkelijk vogelgebied in alle jaargetijden. Vanuit de drie uitzichtpunten aan de rand van het gebied kunt u de vogels uitstekend observeren. Ik raad u echt aan om daar eens een kijkje te nemen; ook in het najaar is er volop bedrijvigheid.

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

De herstelwerkzaamheden aan de vogeleilandjes vallen onder de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en worden gefinancierd door de provincie Zeeland. In de PAS werken overheden en maatschappelijke partners samen om de stikstofuitstoot van industrie, landbouw, auto’s en vrachtwagens terug te dringen, economische ontwikkeling mogelijk te maken en de natuur sterker te maken. De werkzaamheden in Zeeland zijn vooral gericht op herstel van de kenmerkende schrale natuur, die door de overdaad aan stikstof dreigt te verdwijnen.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog