www.boswachtersblog.nl/ Aan Zee

Kansen voor duinviooltje aan de Adriaan van der Weijdeweg

3 februari 2017 Wendy in Aan Zee
Duinviooltje

Staatsbosbeheer is deze week begonnen met het opschonen van de duinvalleien aan de Adriaan van der Weijdeweg. Door verschillende menselijke invloeden zijn de typisch Zeeuwse duinvalleien dichtgegroeid. Met deze werkzaamheden zorgen we voor meer mogelijkheden voor soorten als veldleeuwerik en tapuit.

Menselijke invloeden

Door menselijke invloeden zijn de duinvalleien op de overgang van de gebieden Boswachterij Westerschouwen en Zeepeduinen dichtgegroeid. Eén van de oorzaken is de uitstoot van stikstof door industrie, landbouw en verkeer. Stikstof zorgt voor een vruchtbare humuslaag waardoor planten en bomen sneller groeien. Binnen korte tijd zijn de unieke duinenvalleien dichtgegroeid met planten en bomen.

We hebben konijnen nodig!

Ook het konijn heeft een belangrijke functie in het duingebied. Door te grazen en te graven zorgt het dier voor dynamiek in de duinen. Iedere keer dat het konijn graaft ontstaat er een kans voor bijzondere duinsoorten zoals het duinviooltje. Tot begin jaren 90 wemelde het hier nog van de konijnen. Verschillende door de mens geïntroduceerde konijnenziektes  hebben daar verandering in gebracht. De populatie is volledig ingestort op de Kop van Schouwen. Soms is er weer een piek in de konijnenstand, maar iedere keer opnieuw keldert de populatie tot er vrijwel geen konijn meer te vinden is. Door de afwezigheid van het konijn is belangrijke dynamiek in de duinen verdwenen.

Droombeeld

Het ziet er nu even heftig uit met machines en depots met hopen grond, maar binnenkort wordt het prachtig! Machines verwijderen de planten waarmee de duinvalleien dichtgegroeid zijn. Daarna verwijdert een kraantje de toplaag van de grond zodat het kale zand weer bovenaan komt te liggen. In dit kale zand zijn volop kansen voor zeldzame soorten zoals zandbij en duinviooltje. In de duinvalleien komt weer water te staan waar verschillende insecten profijt van hebben. De bijzondere ‘natte duinvallei’ is geboren!

Veldleeuwerik en tapuit

Door de komst van meer insecten op de natte plaatsen ontstaat er extra voedsel voor soorten als tapuit en veldleeuwerik. De open delen zorgen voor een afwisselend gebied, precies het landschap dat Zeeland zo uniek maakt. De kudde Schotse hooglanders en paarden krijgen er vanaf nu een mooie taak bij, het bijhouden van de duinvalleien. Succes dames!

Werkzaamheden duinvalleien

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog