www.boswachtersblog.nl/ Schoorlse Duinen

Graafwerkzaamheden voor natte duinvalleien in de Schoorlse Duinen gestart

13 december 2016 Boswachter Laurens Bonekamp in Schoorlse Duinen
Plaggen voor herstel natte duinvalleien

Plaggen voor herstel natte duinvalleien

Afgelopen week heeft Staatsbosbeheer op verschillende plekken in de Schoorlse Duinen voorbereidingen getroffen voor plagwerkzaamheden. Er zijn onder andere rijplaten gelegd en borden met omleidingen geplaatst. De daadwerkelijke plagwerkzaamheden zijn deze week gestart en vormen de laatste ingrijpende herstelwerkzaamheden na de bosbranden in de periode 2009-2011.

De komende maanden wordt op een aantal plekken in de duinen de bodem tot aan het grondwater afgegraven. Doel is het herstellen van de natte duinvalleien, waar grondwater in natte perioden aan de oppervlakte komt en vele bijzondere planten- en dierensoorten zich kunnen ontwikkelen.

Geen werkzaamheden in de kerstvakantie
Omdat in de kerstvakantie de Schoorlse Duinen een populaire bestemming is, vinden er in deze periode geen graafwerkzaamheden plaats en zijn alle paden toegankelijk. Ook de periode daarna blijven de meeste fiets- en wandelpaden in het duingebied toegankelijk. Omleidingen staan in het gebied duidelijk aangegeven en zijn ook te vinden in het onlangs geplaatste blogbericht.

Unieke Europese natuur
Een eeuw geleden waren natte duinvalleien nog op vele plekken te vinden in de Schoorlse Duinen. Verdamping door de vele aangeplante dennenbomen, waterwinning en kustafslag hebben veel van deze natte duinvalleien laten verdwijnen. De natuurherstelwerkzaamheden dragen bij aan behoud van deze unieke Europese natuur met kenmerkende planten- en dierensoorten. We dragen op deze manier bij aan behoud van de biodiversiteit en zorgen ervoor dat toekomstige generaties van deze bijzondere natuur kunnen blijven genieten.

reageren

geef een reactie

  • Elles Kater
    17 januari 2017 om 21:23

    Mooi pr-verhaal weer, waarbij totaal voorbij gegaan wordt aan alles wat hiervoor kapot wordt gemaakt. En daarbij is dit grootschalig geldverslindend.
    Wat overblijft is één en al dood stuifzand.
    Ondanks het enorme verzet van de bevolking tegen de verwoesting van de heide, de mossen en korstmossen en al het leven gaan jullie gewoon door. Net een totalitair regime, Staatsbosbeheer. Hoe kan dit gebeuren met het kleine beetje natuur dat we nog overhebben in dit land?

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog