www.boswachtersblog.nl/ Schoorlse Duinen

Berichten met de tag:
Schoorlse Duinen

Schoorlse Duinen

Bijna alle bankjes gesponsord in de Schoorlse Duinen

Wie wel eens in de Schoorlse Duinen komt heeft ze zeker zien staan: de bankjes met vaak een mooie tekst erop. Tien jaar geleden zijn we gestart met een sponsorproject om bankjes die vervallen waren te vervangen. Met dank aan vele betrokken sponsoren hebben we inmiddels bijna alle banken kunnen vervangen. We hebben op dit moment voor 4 banken nog geen sponsor. Wil je een bankje sponsoren? In dit blog lees je wat dit kost en hoe je je kunt aanmelden.

lees meer
Schoorlse Duinen

Broedseizoen in de Schoorlse Duinen

Het is 1 maart. Dat betekent dat de meteorologische lente vandaag is begonnen. Langzaam maar zeker komt de natuur weer tot leven na de winter. Ook de dieren hebben het voorjaar in hun bol. Nestlocaties worden gezocht en de komende maanden zullen in de Schoorlse Duinen veel dieren jongen geboren worden. Om deze jonge dieren te beschermen geldt voor honden een aanlijnplicht van 1 maart tot 1 september. In mijn blog lees je om welke dieren het gaat en wat nog meer belangrijk is in het broedseizoen.

lees meer
Schoorlse Duinen

World Clean Up Day in De Kerf

Ruim 20 jaar geleden groeven bulldozers een gat in de zeeduinen tussen Schoorl en Bergen aan Zee. Achter de Kerf ontstond de Parnassiavallei waar nu bijzonder soorten kunnen groeien in het brakke water. Maar de zee liet ook heel veel zwerfafval achter: van koelkasten tot visnetten. De grote spullen zijn opgeruimd maar het kleine plastic vind je nu nog veel terug. Op 18 september willen we tijdens de wereldwijde World Clean Up Day een opruimactie houden om de Kerf weer een stukje schoner te maken.

lees meer
Schoorlse Duinen

Paars, paarser paarst: de heide bloeit!

Terwijl het einde van de zomer heel langzaam dichterbij komt, kleuren de anders wat groen-bruine velden prachtig paars. De struikheide staat in bloei! En ook in de Schoorlse Duinen kun je daarvan komen genieten. Veel routes komen langs stukken heide en er is zelfs een heuse duinheidewandeling. Lees meer (wandel)tips in dit boswachtersblog.

lees meer
Schoorlse Duinen

Start broedseizoen in de Schoorlse Duinen: blijf op de paden en honden aan de lijn

Op 1 maart start het broedseizoen in de Schoorlse duinen. Om broedende vogels, maar ook konijnen, hazen en hagedissen beter te beschermen, geldt voor honden een aanlijnplicht van 1 maart tot 1 september in de Schoorlse Duinen. En net als altijd vragen we ook onze bezoekers om op de wegen en paden te blijven. Vooral vogels met hun nest op de grond raken tijdens het broeden makkelijk verstoord. Hoe meer de vogels met rust worden gelaten, hoe groter de kans op broedsucces.

lees meer
Schoorlse Duinen

Boswachter zoekt hond

Elk voorjaar vragen de boswachters aandacht voor het aanlijnen van de honden. Dit jaar wil Staatsbosbeheer in Schoorl extra groot uitpakken. De boswachters zien zoveel leuke honden lopen in het gebied, dat ze graag een lokale hond als boegbeeld voor de campagne nemen. Hiervoor zoeken zij de leukste, schattigste, mooiste hond van Schoorl.         

lees meer
Schoorlse Duinen

Struinen door de duinen met Vroege Vogels

In september streek de filmploeg van Vroege Vogels neer in de Schoorlse Duinen, de hoogste en breedste duinen van Nederland. Twee dagen lang gingen ze met verschillende mensen op ontdekkingstocht door de duinen. Mijn collega’s Leon, Arnout-Jan en ikzelf mochten met ze op pad en dat werd een bijzonder en leuk avontuur!

lees meer
Schoorlse Duinen

Nieuwe boswachter Schoorlse Duinen stelt zich voor

Samuelle van Deutekom is de nieuwe boswachter publiek voor o.a. de Schoorlse duinen.

lees meer
Schoorlse Duinen

Staatsbosbeheer vraagt omgeving mee te denken over beheer Schoorlse Duinen

Op uitnodiging van Staatsbosbeheer kwamen donderdag 20 juni een brede groep van zo’n zestig vertegenwoordigers van belangenpartijen en individuele gebruikers van de Schoorlse Duinen naar de Blinkerd. Ze werden gevraagd mee te denken over de thema’s die er in het gebied spelen en hoe zij hierbij betrokken kunnen worden. Staatsbosbeheer wil onder andere op deze manier de communicatie met de omgeving verbeteren.

lees meer
Schoorlse Duinen

Ballerina’s in het Schoorlse dennenbos

Op het dikke dennennaalden pakket van de Schoorlse Duinen doet zich ieder jaar een balletvoorstelling voor. Alleen liggend op de grond is dit bijzondere schouwspel te zien; hagelwit getooide figuurtjes met ragfijne belletjes aan hun roomkleurige kleding als in een snelle pirouette ronddraaiend. De fameuze Dennenorchis bloeit de komende tijd als ware ballerina’s.

lees meer
Schoorlse Duinen

Expositie “Waarom schrijf je me niet?” in Buitencentrum Schoorlse Duinen

Van 24 mei tot en met 21 juni staat de tentoonstelling “Waarom schrijf je me niet” – Post uit de Vergetelheid, van de Lotty Veffer Foundation, rondom de herdenking van Kamp Schoorl in ons Buitencentrum Schoorlse Duinen. Deze Nederlands-Duitse reizende tentoonstelling gaat over het leven van vijf mensen voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Aan de hand van hun brieven en dagboeken wordt hun tocht door Duitsland, Nederland, de kampen en getto’s in Polen beschreven, tot aan hun dood of bevrijding. De expositie laat zien hoe hun privacy en identiteit werd afgenomen, dat zij geen idee hadden wat hen te wachten stond en geen mogelijkheid hadden aan hun lot te ontkomen.

lees meer
Schoorlse Duinen

Voorbereidingen bosbeheer najaar 2018 gestart

Dit najaar gaan wij werken aan een meer gevarieerd, natuurlijk en veilig bos in de Schoorlse Duinen. Een deel van de oude dennenbomen gaan ruimte maken voor een nieuwe generatie gemend bos met zowel loof- als naaldbomen. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang en worden zichtbaar in het gebied. De echte werkzaamheden, het zagen van de bomen, beginnen pas op zijn vroegst najaar 2018. Waarom wij het bos beheren en hoe we dat doen leggen mijn collega’s en ik uit in deze BoswachtersVlog. Ga er lekker voor zitten en vragen zijn altijd welkom.

lees meer
Schoorlse Duinen

Een zoemende boswachterscolumn over Hoornaars, goudwespen en Horzels

Boswachterblog door gastblogger en oud boswachter Frans Nieuwenhuizen; Wanneer je, zoals ondergetekende over de natuur in het algemeen en insecten in het bijzonder schrijft, krijg je regelmatig mensen op bezoek in bezit van jampotten waar zich zo’n geleedpotige in bevindt. Zo kreeg ik enige tijd geleden iemand aan de deur met een dergelijke pot waarvan het deksel muurvast was geschroefd, alsof er zich een giftige schorpioen in bevond. In de pot bleek zich echter een van de mooiste insecten te bevinden die ik ken.

lees meer
Schoorlse Duinen

Mooiste perceel in de Hazepolder, nog mooier

Afgelopen maand zijn de werkzaamheden aan de Hazepolder, vlak achter de Hondsbossche- en Pettemerzeewering afgerond. In 2016 is er door Staatsbosbeheer 3 ha grond aangekocht om het natuurgebied robuuster te maken en de natuurkwaliteit te verbeteren. De herinrichting van dit “mooiste” perceel in de polder bied perfecte omstandigheden voor een gevarieerd en soortenrijk zilt grasland.

lees meer
Schoorlse Duinen

Regulier bosbeheer Schoorlse Duinen weer op gepakt

Dit najaar gaan wij in het middengebied van de Schoorlse Duinen reguliere beheerwerkzaamheden uitvoeren. De werkzaamheden bestaan uit het dunnen en het maken van open plekken in het bos. Er wordt ruimte gemaakt voor loofbomen zodat er een gemengd en gevarieerd bos ontstaat voor planten, dieren en mensen. De zichtbare voorbereidingen vinden de komende maanden plaats.

lees meer
Schoorlse Duinen

De natuur ontwaakt, het broedseizoen begint

Het is koud en we praten over schaatsen. Maar, als je goed kijkt en luistert merk je het al: Het broedseizoen staat op losbarsten! De dagen lengen en zon krijgt meer kracht. De bomen zitten in knop en vogels oefenen al volop hun lied. Het wordt lente! In het broedseizoen zijn er veel nesten en opgroeiende jonge dieren in de natuur. De natuur is daardoor extra kwetsbaar en gevoelig voor verstoring. In de Schoorlse Duinen geldt daarom een aanlijnplicht voor honden van 1 maart tot 1 september. De boswachters van Staatsbosbeheer letten extra op de naleving. Het broedseizoen is tenslotte begonnen.

lees meer
Schoorlse Duinen

Noord-Hollandse stranden voortaan beter beschermd

Een groot aantal partijen heeft vandaag met het convenant Noord-Hollandse Kust nieuwe afspraken gemaakt over die kust. De volgende stap betreft het maken van afspraken over de binnenduinrand. Het convenant is opgesteld onder leiding van provincie Noord-Holland en ondertekend door de kustgemeenten, waterschappen, recreatiesector en natuur- en milieuorganisaties.

lees meer
Schoorlse Duinen

Staatsbosbeheer organiseert Duindialoog over bosbeheer in de Schoorlse Duinen

Wij nodigen u graag uit om deel te nemen aan de Duindialogen bosbeheer. Tijdens een korte fietstocht wordt op verschillende plekken in het gebied gestopt om het bos nader te bekijken en in te gaan op de verschillende afwegingen die wij als boswachters maken in het bosbeheer van de Schoorlse Duinen. U krijgt als deelnemer volop de ruimte om vragen en aandachtspunten met onze boswachters te delen.

lees meer
Schoorlse Duinen

Herstel natte duinvalleien, 1 jaar later

De afgelopen maanden heeft het nogal veel geregend. Hoog tijd dus om te kijken hoe de vorig jaar herstelde duinvalleien er bij staan. In deze BoswachtersVlog neem ik jullie mee naar de herstelde plekken aan de Wilhelminalaan en de Fortblink.

lees meer
Schoorlse Duinen

Buitencentrum Schoorlse Duinen trekt meer dan 300.000 bezoekers

2017 was een goed jaar voor ons Buitencentrum Schoorlse Duinen. Ruim 320.000 bezoekers kwamen naar het centrum toe. Sinds de verbouwing in 2010 zien wij het bezoekersaantal voor het zesde jaar op rij boven de 300.000 bezoekers uitkomen. Met deze aantallen behoort het Buitencentrum van Staatsbosbeheer bij de drie procent best bezochte musea van Nederland.

lees meer
Schoorlse Duinen

Boefjes in de duinen van Schoorl?

Al sinds jaren verzorgen taakgestraften, de deelnemers onder begeleiding van de Reclassering Nederland, allerlei klussen in de duinen en bossen van Staatsbosbeheer. Het weghalen van de Amerikaanse vogelkers is een van die klussen. Een leuk en intensief karwei waar in de winter concurrentie is bijgekomen…. De geheimzinnige klapeksters zijn onlangs weer gezien op de open heidevelden.

lees meer
Schoorlse Duinen

Staatsbosbeheer laat locaties natuurherstel en waterhuishouding onderzoeken

Afgelopen maand hebben wij als Staatsbosbeheer opdracht gegeven voor een onderzoek naar de exacte locaties van de herstelmaatregelen in de Schoorlse Duinen uit het Natura2000 beheerplan. Tegelijkertijd is er een nader onderzoek gestart naar de gevolgen van de herstelmaatregelen op de grondwaterstand. De resultaten van deze onderzoeken worden in het eerste kwartaal van 2018 verwacht.

lees meer
Schoorlse Duinen

Deel open duin weer opgeschoond dankzij kerstbomenactie

In het weekend van 9 en 10 december hebben zo’n 400 Schoorlse dennenbomen een nieuwe bestemming gekregen. Ze zijn door gezinnen opgehaald om een mooie plek in hun huis te krijgen tijdens de kerstdagen. Ze mogen daar gaan stralen als echte natuurkerstboom met lichtjes, ballen en andere versieringen. Deze actie zorgt niet alleen al vele jaren voor veel plezier bij de gezinnen die zelf een boom om mogen zagen, maar draagt ook bij aan het gezond houden van de Schoorlse Duinen. Waarom? Dat leggen wij graag uit in onze nieuwste VLOG (zie filmpje).

lees meer
Schoorlse Duinen

Papegaaien in de Schoorlse Duinen?

Een tropische verrassing in de uitgebreide dennenbossen van Schoorl dit najaar? Het lijkt erop! Er worden op dit moment, zo medio oktober en november, weer grote kruisbekken gezien in heel Nederland. Zo ook in de Schoorlse Duinen.

lees meer
Schoorlse Duinen

Werken aan gezonde Schoorlse Duinen

Staatsbosbeheer legt de komende jaren de basis voor een gezond duinlandschap, waarin bijzondere planten- en dierensoorten kunnen terugkeren en worden behouden. Hierbij staan natuurlijke factoren centraal: de terugkeer van de invloed van wind, lokale verstuiving dicht bij zee en herstel van de waterhuishouding. Hierdoor ontstaat een veerkrachtig en gezond duinsysteem. De komende tijd gaat alle aandacht naar een zorgvuldige voorbereiding van de werkzaamheden.

lees meer
Schoorlse Duinen

Ze zijn er weer, Schapen in de Schoorlse Duinen!

Met veel plezier mochten wij vandaag de schapen weer verwelkomen in de Schoorlse Duinen. Elk najaar komen ze Staatsbosbeheer helpen om de Schoorlse Duinen gezond, open en gevarieerd te houden. Tijdens de herfstvakantie lopen ze langs de Schoorlse Zeeweg en kunt u ze van dichtbij bewonderen. Ze lopen in het duin tot medio eind november. In deze Vlog kunt u ze bewonderen en leggen wij uit waarom ze hier zijn. Veel kijkplezier!

lees meer
Schoorlse Duinen

Boswachters als kunst in Museum Kranenburgh

De boswachters zijn gefotografeerd door het fotografenduo Blommers & Schumm. Zij staan bekend om hun eigenzinnige mode- en portretfotografie. De tentoonstelling De Boswachter | Blommers & Schumm – Adolphe Burdet | is nog tot 7 januari 2018 te zien in Museum Kranenburgh – Bergen.

lees meer
Schoorlse Duinen

PWN & Staatsbosbeheer openen drinkwatertappunt bij Buitencentrum Schoorlse Duinen

Op vrijdag 30 juni a.s. wordt het 60e openbare drinkwatertappunt van PWN bij Buitencentrum Schoorlse Duinen in Schoorl officieel geopend. Een lang vervulde wens van Staatbosbeheer, Lions Club Schoorl en Stichting Vrienden van de Schoorlse Duinen gaat hiermee in vervulling: Gratis water voor onze bezoekers van het duin. De watertappunten zijn een initiatief van Drinkwaterbedrijf PWN. Het exemplaar bij ons buitencentrum wordt gesponseerd door ANWB.

lees meer
Schoorlse Duinen

Buitenladder Mei

Buitenladder Mei 2017: Activiteiten in de Schoorlse Duinen

lees meer
Schoorlse Duinen

April doet wat ‘ie wil..

Maar we hebben gelukkig al aardig wat zon gezien. Het speenkruid, de pinksterbloem en vogelkers staan lekker te bloeien en de vlinders zijn ook alweer terug. Citroenvlinders en dagpauwogen geven nog meer kleur in bos en duin; nu is het opletten voor de kleine vuurvlinder en het oranjetipje.

lees meer
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog