www.boswachtersblog.nl/ Schoorlse Duinen

Staatsbosbeheer laat locaties natuurherstel en waterhuishouding onderzoeken

21 december 2017 Boswachter Laurens Bonekamp in Schoorlse Duinen
Dr. van steijnbos

Dr. van steijnbos

Afgelopen maand hebben wij als Staatsbosbeheer opdracht gegeven voor een onderzoek naar de exacte locaties van de natuurherstelmaatregelen in de Schoorlse Duinen uit het Natura2000 beheerplan. Tegelijkertijd is er een nader onderzoek gestart naar de gevolgen van de maatregelen op de grondwaterstand. De resultaten van deze onderzoeken worden in het eerste kwartaal van 2018 verwacht.

De natuurherstelmaatregelen hebben als doel de duinen weer gezond te maken zodat bijzondere planten- en diersoorten kunnen terugkeren en worden behouden. De Schoorlse Duinen zijn een van de weinige plekken in Europa, waar het nog mogelijk is het duinsysteem te herstellen zodat dit weer natuurlijk kan gaan functioneren. Hiervoor is het nodig dat de wind weer meer invloed krijgt en de waterhuishouding wordt hersteld. Meer informatie hierover vind je in het blogbericht Werken aan gezonde Schoorlse Duinen.

Zorgvuldige voorbereiding
Een onafhankelijk bureau gaat met behulp van ecologisch onderzoek de exacte locaties van de geplande maatregelen in kaart brengen. In het gebied zijn ze op dit moment bezig om de bossen in te meten en verrichten ze veldonderzoek. Zo weten we straks heel precies op welke plekken dicht bij zee bos moet verdwijnen, maar ook waar er in de zeereep stuifkuilen moeten komen om zand te kunnen laten stuiven. Met behulp van bestaande gegevens over de begroeiing en waarnemingen in het duingebied worden de locaties voor het chopperen en plaggen vastgesteld. Bij het chopperen wordt de begroeiing weggemaaid zodat de heide daar weer ruimte krijgt om zich te herstellen. Bij het plaggen wordt de verrijkte bovenste bodemlaag verwijderd zodat bijzondere plantensoorten die afhankelijk zijn van deze voedselarme omstandigheden weer terug kunnen komen.

Hydrologisch onderzoek
Daarnaast wordt er een hydrologisch onderzoek uitgevoerd. Dit moet nauwkeuriger inzicht geven in het effect van de maatregelen op de grondwaterhuishouding op langere termijn. Daarbij wordt enerzijds gekeken naar de valleien en anderzijds naar de bebouwde gebieden aan de rand van de duinen. Zo kunnen wij straks bepalen wat er gebeurt als bos wordt weggehaald in het middenduingebied met de grondwaterstand. Ook worden de effecten meegenomen als het bos gaat veranderen van hoofdzakelijk dennenbos naar een gemengd bos met meer loofbomen. Wij laten dit onderzoek uitvoeren om gehoor te geven aan de zorgen en vragen hierover vanuit de omgeving.

Planning en informatie
Wij verwachten de eerste resultaten van de onderzoeken komend voorjaar te kunnen delen op ons blog. Pas daarna wordt gestart met het voorbereiden van de vergunningaanvragen en de daadwerkelijke uitvoering. Het duurt waarschijnlijk nog ongeveer een jaar voordat de eerste grote natuurherstelmaatregelen uit het Natura2000 beheerplan gaan plaatsvinden. Alle maatregelen worden verspreid over meerdere jaren uitgevoerd. Het weghalen van het Dr. van Steynbos en het Leeuwenkuilbos staat als eerste op de planning.

reageren

geef een reactie

 • Erik3
  23 januari 2018 om 17:53

  Ach Elles, waren jouw daden maar net zo zoet als jouw woorden….helaas is dat niet het geval blijkt keer op keer als jij het ergens niet mee eens bent.

 • Elles Kater
  19 januari 2018 om 07:13

  Ach Erik3, genietend op zijn manier van de natuur, dat is langzaam observerend en registrerend zonder enige vooroordelen of wrok jegens wie dan ook.
  Dit behouden en de rest maar beter vergeten.
  Voor de stille lieve vrede, daadwerkelijke natuurBescherming, de dialoog en de rust in het Schoorlse duingebied……..
  We zullen zien

 • Erik3
  16 januari 2018 om 09:01

  Ach Elles, ik geniet op mijn manier van de natuur, dat is langzaam observerend en registrerend zonder enige vooroordelen of wrok jegens wie dan ook. Puur genieten, zou je ook eens moeten proberen. Jammer dat je al weer afhaakt. Jouw vriendelijke ‘ik’ begon het net te winnen van jouw egoïstische ‘ik’. Je draait weer om de hete brei heen.

  Waren jouw daden en die van de Groeters maar zo zoet als jouw woorden. Helaas is dat niet het geval en lees/zie/hoor ik in het dorp dat jij en een handjevol Groeters keer op keer niet terugdeinzen om goedbedoelde en met respect voor mens en natuur uitgevoerde initiatieven van vrijwilligers, kinderen en Staatsbosbeheer ’terroriseren’ middels saboteren, traineren, bedreigen en zelfs slopen en bekladden van andermans eigendommen. Je weet inmiddels wel waar ik op doel. Als je details wilt verneem ik het graag.

  Daarmee lijkt alles wat jullie zelf uitvoeren de normaalste zaak van de wereld te zijn en gebeurt onder het mom van ‘het redden van de natuur’; bomen kappen tbv een protestmars, grootschalige wildplukwandeling organiseren, buiten de toegestane paden begeven tbv zogenaamd ‘natuuronderzoek’, organisch materiaal meenemen uit N2000 gebied, ecologen publiekelijk zwart maken en het manipuleren van waarnemingen via waarneming.nl.

  Uit jouw reactie blijkt dat het je puur om je eigen belang gaat en die van jouw vriendinnen: ‘Maar soms is het mij te veel en te ver’. Het gaat dus puur om jezelf, jouw belang. Iedere ecoloog zal beamen dat concentratie van recreatie aan de randen van de natuurgebieden, en daarmee uniekere natuurvakken rustiger maken, beter voor de natuur is. Wellicht moet je iets verder kijken dan jouw eigen wereldje?
  Nog een quote van jezelf: ‘Bescherm liever een kwetsbaar zacht natuurmens langzaam rijdend in haar scootmobiel.’ Je lijkt het dus prima te vinden dat CvS in haar scootmobiel dagelijks op onverharde paden in het bos te vinden is met haar 3 luid blaffende hondjes? Twee posten eerder ageer je nog heftig tegen het elektrische treintje en de Segway’s(wettelijk gezien hebben deze 3 dezelfde status) die minder frequent en met dezelfde snelheid als CvS in het bos aanwezig zijn.
  Waar zit het verschil? Segway’s en het treintje is initiatief van SBB, CvS in haar scootmobiel woont in Groet en is lid van de harde kern activisten?

  Begrijp me goed, van mij mag iedereen op zijn/haar manier genieten van het bos. Maar dat er mensen zijn die anderen hun manier van recreëren niet gunnen en altijd maar handelen uit eigenbelang en hiervoor de natuur misbruiken kan ik erg slecht verteren. Hoe kan je in vredesnaam tegen een elektrisch treintje zijn wat gelegenheid biedt aan duizenden mensen die oud en slecht ter been zijn of juist jong met een vreselijke ziekte of handicap om van de prachtige Schoorlse duinen te kunnen genieten?

 • Elles Kater
  15 januari 2018 om 22:02

  Dag Erik3 , wat mij betreft is het zo wel weer even genoeg geweest. Je hebt een lange adem en lijkt soms van geen ophouden te weten. Je lijkt wel een begaafde mountainbiker. Wanneer we een wedstrijd aangaan, verlies ik het bij voorbaat al van jou.

  Je lijkt wel de grootste fan en pleitbezorger van Staatsbosbeheer Schoorlse duinen. Ook hierin win jij ( je overtreft zelfs de boswachter)

  Wellicht is je beloning een baan bij de club of misschien ga je toch voor die 16 km lange mountainbikebaan met haar 64 kruisingen?

  We zullen zien ………

  Ik bewonder je inzet en dat je schrijven kunt is mij duidelijk. Zonder jou was deze discussie er niet geweest. Ook daarvoor mijn dankbaarheid.
  Maar soms is het mij te veel en te ver, zoals al die mountainbikepaden voor duizenden mountainbikers zo brutaal dicht achter de duinrand van Aagtdorp tot voorbij Groet en terug.
  Bescherm liever een kwetsbaar zacht natuurmens langzaam rijdend in haar scootmobiel. Laat het geen wedstrijd, geen ‘Survival of the fittest’ worden in het Schoorlse duin……..

 • Erik3
  14 januari 2018 om 10:06

  Ondanks dat Elles het in het theatrale trekt met haar op emoties gebaseerde mening, zit er wel een kern van waarheid in.

  Ja, het kappen van ecologisch gezien dood dennenbos zorgt op de lange termijn voor een diverser en authentieker overgangslandschap tussen duin en bos. Dat zie je ook op de vele hectares verbrand bos, slechts kleine delen stuiven. Samen met grijze duinen zorgt dit voor een gevarieerd duinlandschap met een enorm hoge natuurwaarde en zeldzaamheid.

  Ja, de recreatie gaat geconcentreerd worden in het oostelijk deel van de Schoorlse duinen, tegen de bebouwde kom aan. Het westelijk deel word rustiger en daar krijgt de natuur meer ruimte, paden worden daar opgeheven of rustiger(zie Mariaweg). De natuur word daar beter van.

  Ja, er rijden Segways en treintjes over de paden. Bedoeld om inkomsten te genereren en mensen die minder goed ter been zijn of lichamelijk niet in staat zijn de duinen te betreden een mogelijkheid te bieden om toch van de prachtige natuur te laten genieten. Ben je daar serieus tegen? Daar betaald men inderdaad een bijdrage voor aan SBB. Het is namelijk geen vetpot bij SBB, dat weet jij ook Elles en aangezien jij en je kornuiten SBB alleen maar meer op kosten jaagt door eeuwig te klagen, vragen te stellen waarop je het antwoord al lang weet en keer op keer handhavingsverzoeken aanvraagt. De boswachters moeten hier tijd aan besteden, op antwoorden, overleg plegen. Dit gaat allemaal ten koste van de natuurbescherming. Jullie zijn er dus feitelijk gezien de oorzaak van het feit dat de boswachters minder tijd kunnen besteden aan natuurbescherming. En echt goed geinformeerd ben je wederom ook niet; SBB staat niet alleen voor natuurbescherming maar ook voor recreatie; genieten in en van deze natuur. Dat is immers heel erg gezond! SBB is een kundige beheerder en heeft dat keer op keer bewezen.(jij vind het Baaknolbos immers prachtig zoals het nu is, zonder SBB had het er niet gestaan). Ik denk niet dat SBB de bewoners dus nodig heeft om de natuur op een verantwoorde manier te beschermen of te beheren…..

  Iedere activist/zelfbenoemde natuurexpert heeft namelijk een eigen mening die ze willen doordrukken; de één wil kappen, de ander wil niet kappen maar wil ook niet nieuw aanplanten. De volgende wil de zandhagedis beschermen, en een ander wil nieuwe bomen aanplanten. De fietsers willen mooie fietspaden, sommige wandelaars willen de fietsers verbannen of het fietspad afsluiten in het broedseizoen van de zandhagedis. Ruiters willen ruiterpaden, maar eigenijk willen de beschermers van de zandhagedis de ruiters weghebben omdat de zijkant van de ruiterpaden ideaal ei-afzetgebied is voor de zandhagedis.

  Het heeft er alle schijn van dat jij, samen met een handjevol Groeters het alleenrecht wilt claimen op dit openbare bos. Iedereen die iets anders wil dan jullie goeddunkt of op een andere manier recreëert word weggezet als een bedreiging voor de natuur. Zelfs de minder validen wil je uit de natuur weren? Wist je trouwens dat er zelfs een activiste is die met haar elektrische scootmobiel en 3 altijd blaffende, en daarmee fauna verstorende, hondjes over de wandelpaden scheurt?

  Alle onderzoeken wijzen uit dat geconcentreerde recreatie aan de randen van natuurgebieden heel veel beter is voor de natuur. Ja dat betekent dat je soms wat vaker een andere recreant tegenkomt, maar als het je puur om de natuur gaat moet dat toch geen enkel probleem zijn? Samen genieten van iets moois is toch een win-win situatie?

  Ps. over Rob Bijlsma….ik snap niet wat een zelfbenoemde roofvogeldeskundige uit het Drentse Wapse, met een populistische en niet onderbouwde mening, met de Schoorlse duinen te maken heeft.

 • Elles Kater
  13 januari 2018 om 08:18

  Wanneer 3-dimensionale levende natuur wordt ‘hersteld’ of gereduceerd tot 2-dimensionaal plat dood stuifzand, wanneer wandelbos vlak achter de duinrand wordt volgeplempt met mountainbikepaden, wanneer Segways en treintjes over wandelpaden mogen scheuren, wanneer de stille natuur wordt bedreigd met grootschalige projecten, dan komen er allerlei mensen in actie die dat normaal gesproken echt nooit zouden doen.
  Noem ze natuuractivisten, een club van doordrammers of wat dan ook Erik3………..

  Misschien helpt het Staatsbosbeheer wakker te schudden zodat natuurBescherming daadwerkelijk weer op de eerste plaats komt en ook bewoners betrokken worden.
  Het bericht van Laurens biedt ons hoop. Wie wij ook mogen zijn.

  Onderstaand een link naar een natuurcolumn uit de Volkskrant waarin natuuronderzoeker Rob Bijlsma vertelt wat híj ervan denkt. Niet zomaar een mening:

  https://www.volkskrant.nl/binnenland/vogelonderzoeker-rob-bijlsma-schakelt-moeiteloos-van-enthousiasme-naar-scherpe-opinie~a4556240/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=shared%20content&utm_content=paid&hash=5f23f83183e87d61c15d600383045f0ccec37432

 • Erik3
  11 januari 2018 om 21:39

  Elles e.a., het is jammer dat de activisten/tegenstanders van alle plannen van Staatsbosbeheer er een eigen waarheid op nahouden, niet geheel toevallig zijn 3 van de 4 reageerders gelieerd aan SchoorlseBosMoetblijven, Dennenappel of hoe het groepje tegenwoordig ook mag heten. Toeval? Of een systeem…? Keer op keer kinderachtig en doordrammerig reageren hier op alle posting van de boswachters is ook niet bepaald een normale manier van met elkaar omgaan…Wat gij niet wil dat u geschiedt doe dat ook een ander niet.

  DE waarheid kun je ervaren als jouw eigen waarheid niet meer het belangrijkste is.

 • Elles Kater
  11 januari 2018 om 06:55

  Als reactie op Erik3 is het misschien een goed idee om alle onderstaande reacties eens te lezen. Een ieder schrijft vanuit een ander perspectief.
  Wie de natuur ter plekke wil ervaren, raad ik aan een wandeling te maken door het Baaknolbos dat op de kapnominatie staat. Iedere dag en ieder seizoen is het er stil, gevarieerd en sfeervol. Logisch dat veel mensen dit willen beschermen. Hoe ouder het korstmosdennenbos (zie reactie van Aard), hoe rijker het wordt………

 • Erik3
  10 januari 2018 om 14:41

  Bij deze wil ik voor de neutrale lezer enige nuance aanbrengen en de beheerder een hart onder de riem steken. Alle reageerders alhier komen uit het nest van Schoorlsebosmoetblijven, een clubje mensen uit Groet die alle activiteiten van Staatsbosbeheer bekritiseert en met name de aangekondigde kap van stukken ecologisch dood productiebos. Dit bos is kwalijk voor de natuurlijke duinvegetatie en belemmert de ontwikkeling naar een gevarieerd en ecologisch rijker duinlandschap. Ditzelfde clubje mensen noemde een ecologisch onderzoek (aangaande de geplande maatregelen in de Schoorlse duinen)van het gerenommeerde ecologische en hydrologische bureau Ten Haaf en Bakker een: ‘flodderrapport dat aan alle kanten rammelt’ (Noordhollands dagblad medio december 2017) Deze Groeters hebben een eigen waarheid die ze keer op keer heel luidruchtig ventileren als zijnde feiten, dit gedrag blijkt echter iedere keer weer te berusten op korte termijn eigenbelang. Voor het belang van de natuur op de lange termijn, voor volgende generaties, heeft deze groep Groeters totaal geen respect. De activisten vergeten altijd dat de huidige natuur, die zij zo waarderen indertijd ook tot stand gekomen is door mensenhanden. Veranderingen zijn voor sommige mensen moeilijk en vaak moet het eerst tijdelijk iets minder worden om een explosie van nog mooiere natuur te realiseren. Beheren van natuur is een vak, laat dat aub aan de ecologen en experts van Staatsbosbeheer over die er, in tegenstelling tot de goedbedoelde adviezen en meningen van amateurs, WEL voor geleerd hebben. Ik zou willen zeggen tegen de activisten(en ja ik val in herhaling): Doe eens iets vóór de natuur ipv overal en altijd maar tegen te zijn.

 • Elles Kater
  10 januari 2018 om 06:02

  Fijn dat Staatsbosbeheer haar uiterste best doet om op een normale manier met elkaar in gesprek te gaan.
  Bij op een normale manier in gesprek met elkaar gaan denk ik aan een dialoog in openheid. Dat is iets anders dan de ander slechts aanhoren en ondertussen je van te voren vastgestelde grootse plannen onveranderd blijven propageren, doorzetten en uitvoeren.
  Veel mensen maken zich zorgen over de rigoureuze veranderplannen in het kader van dan weer PAS, dan weer Natura 2000 of bestemmingsplan vanaf een tekentafel ontworpen. Bij het opstellen van deze plannen is vaak voorbijgegaan aan de bestaande Natuur en haar Schoonheid en is het gesprek juist níet aangegaan.
  Het is 2018, een nieuw jaar biedt nieuwe kansen, misschien, toch?

  • Boswachter Laurens Bonekamp
   10 januari 2018 om 09:26

   Beste Elles,

   Ik ga er van uit dat wij deze houding al hadden, afgelopen ja(a)r(en). Dit betekent natuurlijk niet dat we het altijd met elkaar eens hoeven (te) of kunnen zijn. In een land met zoveel mensen zijn net zoveel wensen. Wij kunnen dan ook niet alle input van anderen meenemen, maar achter de schermen wordt vaak veel meer input meegenomen dan zo op het eerste gezicht naar buiten blijkt. Aankomend jaar gaan wij wel nog meer het dialoog aan met geïnteresseerde via verschillende manieren. Hierover later meer.

   Ik ben het absoluut niet met je eens dat er voorbij wordt gegaan aan de bestaande natuur en haar schoonheid. Dit is juist ons vertrekpunt en willen wij ook voor de middellange en lange termijn behouden. Schoonheid is echter zeer subjectief. Iedereen heeft een ander beeld wat hij/zij mooi vind. Iedereen kijkt naar de natuur op een andere manier. De plannen voor de Schoorlse Duinen echter zijn gebaseerd op jarenlange ervaring van medewerkers van Staatsbosbeheer (ecologen, boswachters), wetenschappelijk onderzoek en veranderingen die wij al decennia waarnemen. Wij zijn daarbij verantwoordelijk voor niet alleen wat wij als mens mooi vinden maar juist ook de rationele kant: duurzaam behoud van de natuur op de lange termijn. Dit maakt dat wij soms minder populaire maatregelen moeten nemen die op de korte termijn rigoureus lijken maar voor de lange termijn het beste voor de natuur in de Schoorlse Duinen. Als wij geen vertrouwen hadden in de geplande maatregelen en geen vertrouwen hadden in een duurzaam herstel hadden wij allang de stekker er uit getrokken en de maatregelen niet door laten gaan.

   Met vriendelijke groet,

   Laurens Bonekamp

 • Aard
  9 januari 2018 om 18:45

  Herstel natteduinvelei wordt gezien als de Heilige Graal voor biodiversiteit. Op zich is dit ook een waarheid; een van de vele waarheden.
  Dat de voornaamste natte duinvalleien in het schoorls bosgebied ontstaan zijn door zandwinning, doet hier op zich niks aan af maar dat ze door zandverstuiving ook weer dichtwaaien, lees ik nergens . Het verdwijnen van de natte duinvalleien wordt geheel toe geschreven aan dorstige exoten: de Den .
  Een andere waarheid is dat het bos type korstmossen dennenbos ook een unieke biodiversiteit heeft en uiterstzeldzaam is, zeldzamer nog dan grijze duinen en/ of natte duinvallei .
  Je zou dus ook een rapport kunnen schrijven over het optimaliseren van het type korstmossen dennenbos met een wetenschappelijke onderbouwing. Het is maar wat je voor ogen hebt.
  Wat is herstel na de branden, vraag ik me nu af.

  Gr aard

 • Hans Egberts
  9 januari 2018 om 11:59

  Het is zo jammer dat veel energie verloren gaat aan het bevechten van elkaar. Zorgen over de bossen in de duinen van Schoorl en PWN worden geuit (Dennenappèl), soms als vragen, soms als verwijten en reacties van een ondersteunende adviesbureau (dreigen met rechtzaak) maken een praktisch overleg steeds moeilijker.
  SBB geeft aan de resultaten van het adviesbureau Ten Haaf en Bakker in het eerste kwartaal van 2018 te verwachten. Daarbij gaat het o.a. over de grondwaterstanden en welke effecten er zijn of te verwachten zijn van herstelmaaatregelen. Misschien niet in eerste instantie, maar zeker later, zal de invloed van naaldbomen op de grondwaterstand weer ter sprake komen.
  Niet alleen ten aanzien van de bossen bij de Dr van Steijnweg, maar zeker ten aanzien van een grotendeelse vervangen van de naaldbomen in de midden- en voorduinen door “gemengd bos”. Nieuwere resultaten dan die van Bakker in zijn proefschrift over neerslagtekort of overschot van verschillende bostypen dienen dan een rol te spelen bij de interpretatie van nu te meten grondwatersniveau’s.
  Verandering van een naaldhoutbos in een gemengd of loofhoutbos heeft nog een ander gevolg: de verhouding tussen koolstof en stikstof (C/N ratio) verandert in de strooisellaag (blad/naald afval enz.) met als resultaat een zwaardere stikstofbelasting. Dit is dus precies het tegengestelde van wat volgens het aan Natura 2000 gekoppelde PAS (programma aanpak stikstof) gesuggereerd wordt.
  Misschien klopt het niet wat ik hier stel, ik ben “maar” een wetenschappelijk amateur op dit gebied, en brengt een goede uitleg van deskundigen me tot andere gedachten maar laten we elkaar wat minder bevechten. Laten we met elkaar in gesprek blijven en ben ook zeer benieuwd naar reacties. Ik probeer een open zicht te houden op alle ontwikkelingen maar zal af en toe ironie niet vermijden.

  • Boswachter Laurens Bonekamp
   9 januari 2018 om 15:02

   Beste Hans Egberts,

   Bedankt voor je reactie. Allereerst ben ik het helemaal met je eens om op een normale manier met elkaar in gesprek te gaan. Hier doen wij als Staatsbosbeheer ons uiterste beste voor.

   Dan wat antwoorden op je inhoudelijke vragen:
   – In het hydrologische onderzoek wat op dit moment plaatsvindt worden zowel de effecten van het weghalen van bos aan de westkant van het gebied, als het geleidelijk omvormen van het dennenbos naar meer gevarieerd bos met een hoger aandeel loofbomen, meegenomen.
   – Het omvormen van het naaldbos naar een meer gevarieerd loofbos maakt geen onderdeel uit van de maatregelen in het kader van de PAS. Dit maakt onderdeel uit van het Natura2000 beheerplan.

   Met vriendelijke groet,

   Boswachter Laurens Bonekamp

 • Elles Kater
  6 januari 2018 om 10:47

  Onderstaand stukje is één van natuurcolumns die Koos Dijksterhuis dagelijks voor dagblad Trouw schrijft. Meestal gaan ze over het kleine wonder van één of ander ‘onbenullig’ beestje ergens in de natuur. Ik weet eigenlijk niet of ik dit zonder toestemming mag plaatsen. Waarom ik dat heb gedaan weet ik eigenlijk zelf niet precies. Misschien is het omdat hier telkens weer een nieuw grootschalig veranderplan wordt gepropageerd door een militair(zie foto) in het bos, die vindt dat alles plat moet. Hoe grootschaliger, hoe beter. Ik kan er zelf inmiddels niet meer tegenop of tegenin, ben murw geworden. Gelukkig geniet ik nog steeds in stilte van de schoonheid en de goudhaantjes in de Schoorlse dennen……..

 • Elles Kater
  6 januari 2018 om 06:22

  Een onbekommerde kuifmees (uit Trouw, geschreven door Koos Dijksterhuis)

  In Middenduin bij Overveen trekt een niet-alledaags vogelgeluid mijn aandacht. Het klinkt ratelend en soms zelfs rinkelend. Het komt uit een grove den. Ik kijk door de takken naar boven, tot ik de vogel zie bewegen. Dat duurt niet lang, kuifmezen zijn zeer beweeglijk; wel duurt het even voor ik hem mooi in het beeld van mijn verrekijker krijg. Hij hipt en snort door de takken, zich niet van mij bewust lijkend. Hij trekt zich tenminste niets van me aan, slaat niet op de vlucht en verstopt zich niet.

  Het is drie jaar geleden sinds ik een kuifmees zag. Dat heeft drie redenen. Ten eerste komen ze vooral voor in dennenbossen, en daarvoor moet ik vanuit Groningen een eind Drenthe in. Dat doe ik weleens, maar niet vaak. Ten tweede scharrelen ze meestal in de boomkruinen en zie je ze pas nadat je hem hoort en een tijdje met je hoofd in de nek naar boven hebt staan turen. Ten derde nemen kuifmezen af omdat hun leefgebied van naaldbossen wordt gekapt. Naaldbossen zijn ooit aangeplant en al staan ze er al honderd jaar, in het hele land zijn natuurbeheerders bezig ze te kappen. Het hout levert nog wat op ook.

  In de Hollandse duinen gaan ook naaldbossen tegen de vlakte. Buiten de Veluwe, de Utrechtse Heuvelrug en een paar andere bossen, komen kuifmezen juist in die duinbossen voor, zij het met mate. Ik ben blij met mijn waarneming, maar houd mijn hart vast voor de toekomst. Op een opgewekt voorlichtingsbordje lees ik dat er bomen worden gekapt, opdat ‘jonge bomen de kans krijgen oud te worden’. Het halve bos is geblest met een gele stip. Kennelijk krijg je oude bomen, door oude bomen te kappen.

  De kuifmees maalt zo te zien niet om de driegende verdwijning van zijn leefgebied. Hij scharrelt onbekommerd door de den.

  (Natuurdagboek Trouw dinsdag 12 dec. 2017)

 • Madeleine Leddy
  30 december 2017 om 18:29

  Verschrikkelijk!!
  Jullie bos-wachters zijn bos-Haters geworden, die de naam wachter niet verdienen..
  Mannen die weer eens Natuur naar eigen hand willen zetten: de Maakbare Natuur..
  Hoe halen jullie het in je hoofd om die prachtige bossen te vernietigen!
  Puur Vandalisme!

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog