www.boswachtersblog.nl/ Schoorlse Duinen

Werken aan gezonde Schoorlse Duinen

25 oktober 2017 Boswachter Laurens Bonekamp in Schoorlse Duinen

Staatsbosbeheer legt de komende jaren de basis voor een gezond duinlandschap, waarin bijzondere planten- en dierensoorten kunnen terugkeren en worden behouden. Hierbij staan natuurlijke factoren centraal: de terugkeer van de invloed van wind, lokale verstuiving dicht bij zee en herstel van de waterhuishouding. Hierdoor ontstaat een veerkrachtig en gezond duinsysteem. De komende tijd gaat alle aandacht naar een zorgvuldige voorbereiding van de werkzaamheden.

De Schoorlse Duinen zijn een van de weinige plekken in Europa, waar het mogelijk is een duinsysteem te herstellen zodat dit natuurlijk kan functioneren. Dit komt omdat de duinen hier breed zijn en dus een forse omvang hebben. Daarnaast liggen de duinen op een overgangsgebied van kalkarme naar kalkrijke bodem. Dit biedt kansen voor een unieke variatie in planten en dieren, die we met beide handen aangrijpen.

Achteruitgang stoppen
In de huidige situatie houden de hoge dennenbomen aan de kust de wind tegen. In combinatie met de neerslag van stikstof door industrie, verkeer en landbouw, heeft dit voor verruiging van het gebied gezorgd. Dennenbomen en grassen doen het goed, terwijl bijzondere plantensoorten het moeilijk hebben. Grijpen we niet in, dan hebben we hier in de toekomst een groot dennenbos. Vele bijzondere planten- en dierensoorten gaan hierdoor verloren. De komende jaren staan in het teken van het stoppen van deze achteruitgang.

Meer invloed van wind
Voor een gezonde situatie is het nodig dat de wind weer meer invloed krijgt en voor beweging zorgt. Belangrijk hierin is een geleidelijke overgang van open duin aan de kust, vochtige duinvalleien, heide en gemengd bos verder landinwaarts. Om dit te bereiken gaat Staatsbosbeheer plaatselijk meer ruimte maken voor open duin. Hiervoor wordt een deel van het bos dichtbij zee weg gehaald. Daarnaast wordt er geplagd om verruiging tegen te gaan. Het bos dat de dorpen tegen stuifzand beschermt blijft staan, want veiligheid staat voorop.

Zorgvuldig werken
Op dit moment treft Staatsbosbeheer voorbereidingen voor de herstelwerkzaamheden. Zorgvuldigheid staat hierbij voorop. Externe adviesbureaus voeren ecologisch en hydrologisch onderzoek uit. Onderzoekers bepalen welke plekken in het duingebied de grootste kans op succesvol natuurherstel bieden. Het duurt zeker nog een jaar voordat de eerste grote natuurherstelmaatregelen beginnen. Meer informatie hierover vind je in ons informatiefilmpje “Werken aan gezonde Schoorlse Duinen” Deze vind je bovenaan of via de volgende link: https://youtu.be/HnIYkfcaM28

Beschermd natuurgebied Natura 2000
De Schoorlse Duinen zijn uniek en vormen een door Nederland aangewezen beschermd natuurgebied binnen het Europees natuurnetwerk Natura 2000. Het doel van Natura 2000 is de biodiversiteit te bevorderen zodat de verscheidenheid van soorten planten en dieren niet verder achteruit gaat, maar toeneemt. De herstelmaatregelen die bijdragen aan dit doel voert Staatsbosbeheer in samenwerking met de provincie Noord-Holland gefaseerd uit over een lange periode van circa 20 jaar.

reageren

geef een reactie

 • Rens Hatenboer
  23 augustus 2022 om 14:13

  Overal in Nederland zie je tendens tot iets uit de 18e eeuw terug brengen. De eerste resultaten zijn oerlelijk en dit wordt alleen erger. Ik woponde eerst op de Veluwe zie je deze zandmassa’s terug, Na 20 jaar is er niets op gegroeid en is er niets van de natuurlijke vegetatie hersteld. Daarnaast is er geen dier te vinden in deze open ruimtes. Maar goed, de boswachter zal het allemaal wel beter weten, dan mijn simpele waarnemming.

 • Erik3
  9 november 2017 om 15:30

  De boswachter plaatst een bericht, en zoals altijd, komt Elles er overheen met haar mening die ze presenteert als vaststaande feiten.

  Ik vraag mij af waarom jij, Elles, altijd meent het beter te weten dan de experts van Staatsbosbeheer? Er zijn Zandhagedis slachtoffers gevallen op de Nieuweweg beweer je, ik kom er wekelijks zo’n 3-4 keer per week op de fiets lang en heb er nog nooit één zien liggen noch overreden.

  Je verwijst telkens weer naar waarneming.nl……ieder weldenkend mens weet dat dit platform makkelijk te manipuleren is. Enkele Groeters zijn opvallend veel melders van dode zandhagedissen…….
  Kan het niet zo zijn dat er ten tijden van de schelpenpaden net zoveel Zandhagedissen werden overreden…toen moeten ze ook al overgestoken hebben toch? Wie zegt mij dat het er nu meer zijn dan voorheen? Heb je daar ook gegevens van? Wellicht zijn het er nu wel veel minder…..ik denk namelijk van wel omdat een zandhagedis meer van ruderaal terrein houdt. De slachtoffers die jij beweert gevonden te hebben waren dood, ik kan mij de foto waarop jij trotst poseert met een 7-tal dode zandhagedissen, die je uit een N2000 habitat verwijderd heb(wat streng verboden is) nog scherp voor de geest halen.

  Helaas neem jij het zelf, net als veel andere activisten, niet zo nauw met de regels als het van de paden treden betreft, natuurlijk doe jij dit om de natuur te beschermen……je vergeet dat je daarmee hoogstwaarschijnlijk zandhagedissen en/of nesten ervan heb vermorzeld of in ieder geval verstoord. Daarnaast vraag ik mij af hoeveel Zandhagedissen het loodje gelegd hebben door (loslopende) honden van de bewoners uit Groet, het hondenaantal is daar namelijk ver boven het gemiddelde.

  Het heeft er alle schijn van dat een persoonlijke hetze aan het voeren bent, die grenst aan het pathetische, tegen Staatsbosbeheer, haar medewerkers en alle vrijwilligers die zich inzetten voor een betere, mooiere en gezondere natuur. Ook voor de toekomst.

  Je bent geen ecoloog, je roeptoetert maar wat. Wat doe jij vóór de natuur? Je zou een voorbeeld kunnen nemen aan iedereen die de natuur wel een warm hart toedraagt en Staatsbosbeheer helpt met beheren en verbeteren van de natuur;
  -Vrienden van de Schoorlse duinen die wekelijks onderhoud uitvoeren
  -St. Local Spirit planten bomen
  -de mountainbikeclub die het eigen pad onderhouden en financieren en momenteel de Prunus te lijf gaan
  -Ruiters die de eigen paden onderhouden
  -en vele anderen die wel iets vóór de natuur willen betekenen.

  Hoe zou jij de natuur een handje willen helpen Elles? Je bent tegen kappen en tegen aanplant…….en tegen alles wat Staatsbosbeheer of vrijwilligers initiëren.

 • Piet van Noort
  3 november 2017 om 01:28

  Mijn grote zorg is de aanvoer van stuifzand vanaf het strand. Dit kan veel dynamische worden aangevoerd als nu het geval is. Bij een dynamisch bos- en duinbeheer hoort natuur en milieu bewust aanvoeren van zand vanuit zee. Het kustonderhoudsbeleid zou net als de grijze duinen afgeplagd moeten worden. Zand vangen en vasthouden zou prioriteit moeten krijgen bij Rijkswaterstaat. Dit kan met sturingselementen als strekdammen te verlengen of kunstmatige riffen in zee aan te leggen die de stroming met het zand naar de kust sturen. Zand sturende Golfdempers, die in Delft zijn getest en gecertificeerd, kunnen op erosieplekken oplossing bieden i.p.v. dom zand suppleren.

 • Elles Kater
  29 oktober 2017 om 08:21

  En zou je alsjeblieft de tapuit, de zandhagedis en de parnassia niet willen gebruiken voor je simpele propagandaplaatje?

  Het terugkrijgen van de tapuit is zo makkelijk nog niet ivm de afhankelijkheid van konijnenholen. Bescherm liever de nachtzwaluw en de boomleeuweriken die er zijn.
  Parnassia? er groeit rondbladig wintergroen, wespenorchis en oude heide op plekken bij het Baaknolbos die op de kapnominatie staan.
  Zandhagedis heeft oudere heideplanten nodig en beschutting. Laat die heide nou net gedeeltelijk weggeplagd zijn in het kader van de PAS.
  Misschien is het zinloos om mijn commentaar te uiten op deze plek (bij Staatsbosbeheer) waar alle neuzen immers één kant op staan en onderzoek, afweging en twijfel niet lijken te bestaan. Het credo schijnt te zijn: Alles moet anders en wees positief en meegaand………

 • Elles Kater
  29 oktober 2017 om 08:02

  Mooi verhaal, maar hoe gaat het in de praktijk met de op dit moment in de Schoorlse duinen levende bijzondere en beschermde dieren? Worden die beschermd?
  Neem de zandhagedis:
  Die leeft overigens niet specifiek in gebieden met verstuiving, maar heeft beschutting nodig en slechts kleine stukken open zand op een zuidhelling.

  Er zijn tientallen slachtoffers gevallen op de Nieuweweg, de fietssnelweg die zijn leefgebied doorkruist (zie waarneming.nl : verkeersslachtoffers) Ondanks mijn aandringen is de weg nog geen uur afgesloten. Het fietsverkeer heeft kennelijk prioriteit. Terwijl de zandhagedis op specifieke tijden en weersomstandigheden oversteekt (nee, de slachtoffers die ik vond lagen niet te zonnen, ze renden over het betonnen fietspad) Staatsbosbeheer wist het niet en weet het niet. Geen onderzoek gedaan.
  Dan de aanleg van 16 km mtb-parkoers: Hectiek en paden verjagen dieren. Dat kan niet anders ondanks mooie plaatjes en praatjes. Rob Bijlsma heeft daar een leven lang onderzoek naar gedaan op de zandgronden in het oosten des lands.
  Gezonde Schoorlse duinen beginnen bij het beschermen van de natuur die er al is!

 • hans schotvanger
  25 oktober 2017 om 11:47

  Ik wil graag van u horen welke invloed de bomenkap heeft op de grondwaterstand in het dorp Groet en welke effecten dit heeft voor het milieu en de gezondheid van de bewoners in verband met meer water in het dorp (vernatting tuinen en wegen) en in de kruipruimten onder de huizen. Een MilieuEffectRapportage zal hiervoor opgemaakt moeten worden.
  Het duizenden liters water wat nu dagelijks door de bomen wordt verbruikt zal na het kappen op een andere manier afgevoerd moeten worden.
  Sinds de aanleg van de bossen zijn de talrijke natuurlijke rellen in het dorp verdwenen en zijn er veel woningen gebouwd.
  Graag uw reactie.

  • Boswachter Laurens Bonekamp
   25 oktober 2017 om 11:56

   Beste Hans Schotvanger,

   Bedankt voor uw vraag, een hele relevante zelfs! Eén van de onderzoeken die nu in voorbereiding is,is een hydrologisch onderzoek. Hierbij wordt onderzocht wat de effecten zijn van het verwijderen van bomen op de grondwaterstand en waar dit water naartoe gaat. Wij willen namelijk voordat er een maatregel uitgevoerd wordt, weten of er een kans bestaat dat problemen zoals u omschrijft zich voor gaan doen. Op basis van dit onderzoek en een ecologisch onderzoek wordt bepaald of en hoe de maatregelen worden uitgevoerd. Uitgangspunt voor ons is dat de dorpen geen overlast mogen krijgen van de natuurherstelmaatregelen. Dit geldt voor zowel water als stuivend zand.

   Met vriendelijke groet,

   Laurens Bonekamp (Boswachter Staatsbosbeheer)

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog