www.boswachtersblog.nl/ Schoorlse Duinen

Voorbereidingen bosbeheer najaar 2018 gestart

18 april 2018 Boswachter Laurens Bonekamp in Schoorlse Duinen

Dit najaar gaan wij werken aan een meer gevarieerd, natuurlijk en veilig bos in de Schoorlse Duinen. Een deel van de oude dennenbomen gaan ruimte maken voor een nieuwe generatie gemend bos met zowel loof- als naaldbomen. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang en worden zichtbaar in het gebied. De echte werkzaamheden, het zagen van de bomen, beginnen pas op zijn vroegst najaar 2018.

BoswachtersVlog over voorbereiding Bosbeheer najaar 2018

Waarom wij het bos beheren en hoe we dat doen leggen mijn collega’s en ik uit in deze BoswachtersVlog. Ga er lekker voor zitten en vragen zijn altijd welkom.

reageren

geef een reactie

 • florian
  10 juli 2018 om 14:59

  Hallo,
  Het kappen van dennen om ruimte te maken voor loof is denk ik een goed idee, maar waarom zie ik dan zo ontzettend veel gele en oranje stippen op reeds oude, prachtige eiken en beuken e.d om en langs de Randweg ter hoogte van de Bickerslaan? Ook staan er stippen op hele mooie grote dikke Dennen, snap ik ook niet, kap dan de dunne dennetjes eromheen weg, zodat de oude bomen die het bos het bos maken, blijven bestaan…

 • Erik3
  11 mei 2018 om 22:35

  Ga er eens kijken zou ik zeggen….dan zul je zien dat jouw bewering niet klopt. Dat SBB niet reageert komt wellicht omdat de bewering dat ze PWN opzadelen met een prunusplaag niet klopt…….Ben je überhaupt welbekend in het gebied? In je eentje kan je veel bereiken op kleine schaal, het blijft vechten tegen de bierkaai als ik de verspreidingskaart er even bijpak, uitroeien is een illusie; http://www.floravannederland.nl/planten/Amerikaanse+vogelkers. Bestrijden of beheren…dat is de vraag. In de AWD kost het 3 miljoen en de inzet van veel herten……dat noem jij niet veel geld?

 • K. Piël
  10 mei 2018 om 21:43

  Ik zag laatst een kaart van het Noordhollands Duinreservaat op internet voorbijkomen met daarop aangegeven de voorkomens van bospest. Volgens mij staat er nog veel prunus in het noordelijke deel, tegen SBB Schoorls duin aan.
  Het is en blijft het paard achter de wagen spannen indien ergens een gebied schoon is (zoals Erik3 voor het PWN gebied beweert) en dan een aangrenzend gebied de prunus te laten staan. Dan is het zaak dat er geen besmetting van elders optreedt. Dan de opmerking dat het zo heel veel geld kost. Mijn ervaring de laatste 17 jaar is anders, in je eentje kan je zelfs grote gebieden van prunus vrijmaken. Met meerdere vrijwilligers zou SBB het vrijwel gratis kunnen doen, in de grote delen die in Schoorl door de prunus zijn bezet.
  Vreemd dat SBB geen reactie geeft op mijn eerdere opmerkingen.

  • Boswachter Laurens Bonekamp
   14 mei 2018 om 12:32

   Beste Kees Piël,

   Onze reactie is uitgebleven i.v.m. de vrije dagen rondom Hemelvaart en door drukte rondom andere werkzaamheden. Hierbij alsnog een korte reactie over ons beleid rondom Amerikaanse Vogelkers.
   Het beleid is als volgt: Wij maken een duidelijke keuze voor de inzet van onze middelen. Dit wil zeggen dat op de plekken waar de soort echte schade oplevert wij hem actief bestrijden. Dit zijn de open (heide, duin) terreinen. Hier bestrijden wij deze soort actief met o.a. jaarrond koeienbegrazing, gescheperde schaapskudde met drukbegrazing, inzet van Reclassering Nederland en vrijwilligers.In het bos waar deze soort hier minder een probleem is, gedogen wij hem omdat hij ook een belangrijke rol heeft in de bodemverbetering. Wij herkennen het beeld wat u schetst over het volledig verdringen van inheemse loofbomen in dit gebied niet. De vogelkers is op veel plekken aanwezig, maar op veel plekken niet te dominant ten opzichte van berk of eik. Dikke Amerikaanse eiken worden echter wel meegenomen in deze ronde van bosbeheer en worden dus omgezaagd.

   Wij herkennen ook het beeld wat u schetst dat deze bosbeheer maatregel geen betekenis heeft voor de loofboomsoorten niet. Wij kennen talloze voorbeelden waar in het verleden dezelfde maatregelen hebben plaatsgevonden en waar nu een grote variatie is ontkiemt van verschillende soorten loofbomen zoals berk, eik en lijsterbes.

   Dan uw vraag over dood hout. In het verleden hebben wij actief dennenbomen geringd om te zorgen dat er meer staand dik dood hout ontstaat. De laatste jaren is dit achterwegen gebleven omdat onze focus lag op het herstel van het gebied na de branden. Nu het bosbeheer weer is opgepakt zal er naast het weghalen van bomen voor meer licht ook actief dikke bomen worden geringd.

   Als laatste onderdeel in het beleid rondom Am. Vogelkers hanteren wij een grenszone met onze collega beheerders van PWN. Over een strook van 50 meter vanaf de grens wordt ook in het bos actief de soort weggehaald. Dit is vorige jaar nog gedaan o.a. door vrijwilligers van Vereniging MTB-Noordwest.

   Ik ga er van uit hiermee de belangrijkste vragen te hebben beantwoord.

   Met vriendelijke groet,
   Boswachter Laurens Bonekamp

 • Erik3
  7 mei 2018 om 15:56

  Kees Piel: SBB Schoorl vergelijken met PWN is appelen met peren vergelijken. Prunusbeheer kost, wil je het goed doen, veel geld, heel veel geld voor meerdere jaren lang. zou het wellicht zo kunnen zijn dat SBB daar de middelen niet voor heeft omdat enkele activisten alle commerciele activiteiten die SBB ontplooit ondermijnen met handhavingsverzoeken, WOBjes, rechtszaken en kinderachtige getreiter? Lees ook eens: http://www.vogelkers.nl/bosbeheer/bestrijden/ Daarnaast komt u zo te lezen niet vaak in de Schoorlse duinen, het stikt er namelijk van het het dode staande en liggende hout. Ik denk dat de beheerder de zaakjes prima op orde heeft maar dat u een andere mening heeft dan de beheerder. In het PWN gebied naast SBB groeit trouwens geen enkele Prunus dus ik vraag mij af waar de zinssnede dat SBB PWN opzadelt met en prunusplaag vandaan komt? Feitelijk is dit namelijk niet het geval.

 • Kees Piël
  3 mei 2018 om 18:24

  In de Amsterdamse Waterleidingduinen is drie miljoen Euro uitgegeven aan de bestrijding van de Amerikaanse vogelkers. De bestrijding daar is een groot succes (niet te vergeten: mede door de vele Damherten die alle zaailingen opvreten, en zonder die vraat had de eindbestrijding nog wel meer gekost).

  In NP Zuid Kennemerland is de bestrijding nog steeds aan de gang, hoewel al grote aaneengesloten gebieden zijn verlost van de ‘prunus’. In het Noord-Hollands duinreservaat lukt de bestrijding niet zo goed. Maar dat komt óók door de voortgaande toevoer van de kersen van de ‘prunus’, door de vogels.

  En waar komen die vandaan? Van de immense prunusplantages die zich ontwikkeld hebben onder de kronen van de vroeger aangeplante dennen. Maar de voorlichter noemt ze niet, terwijl ik op het filmpje voornamelijk stammetjes van de Am. vogelkers zie. Maar geen woord erover, de kijker wordt in het ongewisse gelaten.

  Zaden van andere loofbomen, zoals berk en eik krijgen onder het dicht bladerdek van de dicht opeenstaande prunusstruiken geen énkele kans om te ontkiemen. Het is goed om de bestaande eiken vrij te stellen, maar deze houtoogst van dennen heeft werkelijk geen enkele betekenis voor de vestiging van het inheems loofhout, waar men zo de mond vol van heeft. Ik zie nog geen staand dood hout in dit Schoorlse bos, de dennen hadden dus in dit Natura 2000-gebied geringd moeten worden inplasst van gekapt en afgevoerd! Zodat de spechten en andere dood-hout organismen er ook wat aan hebben.

  In het kader van het beheersplan Natura 2000 bestrijdt SBB de prunus in Elswout. Kan SBB aangegeven waarom Schoorl achterloopt met de bestrijding van de Am. vogelkers en buurman PWN blijft opzadelen met een prunusplaag?

 • Gosse Wijma
  18 april 2018 om 17:52

  Hoi Laurens e.a.,

  Het is weer een helder en compleet verhaal wat mij betreft over het regulier bosbeheer. Ik wens jullie veel succes met de uitvoering en ik hoop dat ik de toename van diversiteit in de Schoorlse Duinen nog met jullie mag beleven.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog