www.boswachtersblog.nl/ Schoorlse Duinen

De natuur ontwaakt, het broedseizoen begint

28 februari 2018 Boswachter Yvonne van der Meer in Schoorlse Duinen
Honden weer aan de lijn

Honden weer aan de lijn

Het is koud en we praten over schaatsen. Maar, als je goed kijkt en luistert merk je het al: Het broedseizoen staat op losbarsten! De dagen lengen en zon krijgt meer kracht. De bomen zitten in knop en vogels oefenen al volop hun lied. Het wordt lente! In het broedseizoen zijn er veel nesten en opgroeiende jonge dieren in de natuur. De natuur is daardoor extra kwetsbaar en gevoelig voor verstoring. In de Schoorlse Duinen geldt daarom een aanlijnplicht voor honden van 1 maart tot 1 september. De boswachters van Staatsbosbeheer letten extra op de naleving. Het broedseizoen is tenslotte begonnen.

Uit volle borst zingen
In het vroege voorjaar vliegen vogels honderden of soms wel duizenden kilometers vanuit hun overwinteringsgebieden om hier te broeden. Ook vogels die het hele jaar in Nederland blijven, gaan nu op zoek naar een partner. Ze zijn druk met het afbakenen en verdedigen van hun grenzen. De meeste vogels doen dat door uit volle borst te zingen. ’s Ochtends zijn buiten prachtige concerten te horen. De liederen van de koolmees en de zanglijster klinken al volop en ook de roffel van de grote bonte specht is al gehoord. Sommige vogels zijn zelfs al aan de slag met het maken van een veilige nestplek in een boom of in een struik. Vogels zoals de houtsnip en de nachtzwaluw maken hun nest op de grond!

Extra gevoelig voor verstoring
Tijdens het broedseizoen zijn vogels en andere dieren met jongen extra gevoelig voor verstoring. De trouwe viervoeter, wordt door dieren in de natuur gezien als roofdier. Alhoewel ze op het eerste gezicht onschuldig lijken, hebben honden een groot effect op vogels. Aanwezigheid van een hond maakt vogels op hun hoede, waardoor vogels als prooidieren opvliegen. Te vaak opvliegen zorgt voor stres en verspilling van energie. Broedsels kunnen hierdoor mislukken waardoor ze minder jongen grootbrengen. Ook andere wilde dieren zoals konijnen, zijn gevoelig voor loslopende honden. Alleen al de geur, die soms dagen blijft hangen, kan er voor zorgen dat dieren op de vlucht slaan. Tijdens deze periode is het dus extra belangrijk om deze dieren de ruimte te geven zodat ze in alle rust hun kroost kunnen opvoeden.

Honden aan de lijn
Veel mensen genieten samen met hun hond van een heerlijke wandeling in de Schoolse Duinen. Honden zijn daarom tijdens het broedseizoen welkom. Om de verstoring op andere dieren zo klein mogelijk te maken geldt een aanlijnplicht. In de komende periode ziet Staatsbosbeheer er extra op toe dat de regels voor honden worden nageleefd! In de aanloop van het broedseizoen waarschuwen de boswachters en geven zij uitleg over de redenen van deze aanlijnplicht Baasjes van loslopende honden lopen de kans op een boete. Wij vragen om uw begrip en medewerking.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog