www.boswachtersblog.nl/ Schoorlse Duinen

Boefjes in de duinen van Schoorl?

16 januari 2018 Boswachter Laurens Bonekamp in Schoorlse Duinen

Klapekster (Bron: Cor Bressers en Liefke Reurich)

Al sinds jaren verzorgen taakgestraften, de deelnemers onder begeleiding van de Reclassering Nederland, allerlei klussen in de duinen en bossen van Staatsbosbeheer. Het weghalen van de Amerikaanse vogelkers is een van die klussen, maar ook ander opknap en onderhoudswerk wordt met veel plezier en succes gedaan! Een leuk en intensief karwei waar in de winter concurrentie is bijgekomen…. De geheimzinnige klapeksters zijn onlangs weer gezien op de open heidevelden.

Door Jos Veel (Vrijwilliger Staatsbosbeheer)

Boeventronie
De kop getooid met de pikzwarte oogstreep zoals de Boefjes in de verhalen van onze stripheld Donald Duck geven hem eenzelfde „ boeventronie”. Vanuit de vrijstaande vliegdennen in het open landschap observeren ze nauwgezet hoe het werk van onze taakgestraften er voor staat. Zonder argwaan of kritiek, nee; zelfs onze ervaringsdeskundigen in stil en ongezien werk hebben niets door. Superieur gadegeslagen door onze klapekster klussen ze voort.

Klapekster (Bron: Thorsten Stegmann)

Klapekster
De klapekster is een zeldzame verschijning geworden. Onder meer door het afnemen van het aantal insecten en andere prooidieren hebben ze het heel moeilijk. De beschikbare hoeveelheid hoogveen en heidevelden in Nederland en ver daarbuiten veroorzaakt een vermindering van hun voedselaanbod. Uit onderzoek van hun braakballen blijkt dat hun voedsel kan variëren per seizoen van kleine vogels en zoogdieren, zoals mezen of muizen, tot aan zomers allerlei insecten en larvenspul. Onze klapekster is dan ook een zeldzame maar graag geziene wintergast vanuit verre noordelijke en oostelijke gebieden in Europa.

Klapekster (Bron: Ceesuri zoom.nl)

Aanleg van een “lugubere” voedselvoorraad
Ze zijn ter grootte van een merel maar met een, rechtop houding, waarbij zijn kop goed rondgaat zoekend naar een prooi. Als familie van de klauwieren, zijn het vogels die hun voedsel zoals muizen, sprinkhanen, kevers en wormen, een tikkeltje luguber op een doorn of takje spiesen. Een mooie reserve voor het verloop van de dag of week waar onder meer het weer voor een plotse verandering kan zorgen.

Roodborst als voedselvoorraad

Kroonjuweel van een vogel
Het is een kroonjuweel van een vogel die ook helaas op de rode lijst van bedreigde vogelsoorten staat. Er is echter ook een lichtpuntje is nu. Uit onderzoek blijkt dat zijn broedbiotoop zich ook kan uitbreiden naar ruige verwilderde gebieden, die de Natura 2000 maatregelen in Nederland bewerkstelligen. Het is een gebiedstrouwe vogel die in de 10 tot 15 jaar dat ze leven via vaste trekroutes hun broed en overwinteringsgebieden bezoeken.

Graag geziene gast(en)
Ook in de Schoorlse duinen zijn ze net als de klussende “Taakboefjes” een welkome en graag geziene gast! Wij hopen dat ze hun boevenwerk net als de andere boefjes in onze duinen nog lang kunnen blijven doen. Let nu in de winter dus extra op de kleine vogelstipjes in de hoogste punt van onze vliegdennen in het Schoorlse duingebied!

Jos Veel
Jos Veel is al vele jaren vrijwilliger bij Staatsbosbeheer in de Schoorlse Duinen. Naast het ondersteunen bij beheerwerkzaamheden is hij ook enthousiast vogelaar en natuurgenieter. Je zult hem dan ook regelmatig kunnen tegenkomen als vrijwilliger of op de fiets door de duinen met zijn verrekijker in de aanslag.

reageren

geef een reactie

  • Dook Vlugt
    16 januari 2018 om 17:32

    SOVON organiseert elke winter een landelijke telling waarin klapekster het tel-object is. Op 19 december constateerde ik twee exemplaren in het Schoorlse duin. In februari is de volgende telling.
    Naast de vliegdennen die in het blog worden genoemd, maakt de klapekster ook gebruik van dode bomen om de omgeving vanaf af te speuren. In de zeereep ten zuiden van Schoorl aan Zee liggen op meerder plaatsen dode bomen en juiste deze worden vaak gebruikt door klapekster in het winterhalfjaar.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog