www.boswachtersblog.nl/ Schoorlse Duinen

Staatsbosbeheer organiseert Duindialoog over bosbeheer in de Schoorlse Duinen

13 februari 2018 Boswachter Laurens Bonekamp in Schoorlse Duinen
Duindialoog bosbeheer

Wij nodigen u graag uit om deel te nemen aan de Duindialoog bosbeheer. Tijdens een korte fietstocht wordt op verschillende plekken in het gebied gestopt om het bos nader te bekijken en in te gaan op de verschillende afwegingen die wij als boswachters maken in het bosbeheer van de Schoorlse Duinen. U krijgt als deelnemer volop de ruimte om vragen en aandachtspunten met onze boswachters te delen.

Duindialogen
De Duindialogen bosbeheer worden in eerste instantie drie keer georganiseerd: vrijdag 2 maart van 13:00 tot 16:00 uur en zaterdag 3 maart van 9:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 16:30 uur. De dialogen starten bij de De Berenkuil, Schoorlse zeeweg 2 in Schoorl. Denk aan gepaste kleding en een eigen fiets. Deelname is gratis. Opgeven is noodzakelijk en kan via www.staatsbosbeheer.nl/duindialoogschoorl. Per Duindialoog kunnen twintig deelnemers mee. Als er veel meer belangstelling is, worden er mogelijk extra Duindialogen georganiseerd. Meer informatie vind u ook op deze Flyer Duindialoog.

Regulier onderhoud
De aanleiding voor deze Duindialogen zijn onder andere de werkzaamheden die eind dit jaar in de bossen in het middengebied van de Schoorlse Duinen gaan plaatsvinden. De bossen die zijn aangelegd als productiebos zijn hard toe aan een reguliere onderhoudsbeurt. Het doel is om in de bossen meer ruimte te maken voor loofbomen zodat op termijn een gevarieerd, natuurlijk en gemengd bos ontstaat.

Ga met de boswachter in gesprek
Dit natura2000 gebied is één van de natuurparels van ons land. Wij vinden het daarom ontzettend belangrijk om mensen mee te nemen in de afwegingen die wij als organisatie maken tussen beschermen en beleven. Wat zien en horen we hier? Welke keuzes zijn hiervoor in het verleden gemaakt en waar willen we met dit gebied naartoe? Dit zijn zaken die zeker aan bod zullen komen tijdens de duindialogen. Over deze onderwerpen gaan wij graag met u in gesprek en nodigen wij jullie van harte uit!

 

reageren

geef een reactie

 • Erik3
  7 maart 2018 om 18:26

  3 reacties van personen die nauw verbonden zijn(zelfs 2 bestuursleden) van Schoorlsebosmoetblijven. Een actiegroep uit Groet met een hoog NIMBy gehalte en een claim op ‘ons’ bos. Op zijn minst eigenaardig. De gepresenteerde meningen op de eigen website en ook hier worden als feiten gepresenteerd. en ik spreek geregeld mensen die spijt als haren op het hoofd hebben dat ze de populistische petitie van deze actiegroep getekend hebben. Schijnheiligheid is de actievoerders ook niet vreemd: “Het werd ook wel tijd om openheid te geven.” grappig uit de mond van actievoerders die in eerste instantie alleen met Staatsbosbeheer om tafel te wilden als de plannen van de kap compleet van tafel zouden gaan. Inmiddels zijn er volgens mij wel overlegrondes geweest tussen SBB en de actievoerders, maar de mening van de actievoerders blijkt niet aan te sluiten bij de feiten van de ecologen en het beleid van Europa, uitgevoerd door Staatsbosbeheer. Er zijn onlangs nog vele bomen geplant op een verbrand stuk, maar hier waren deze zelfde actievoerders ook weer tegen; tegen de kap, maar ook tegen aanplant. Wat wil je dan vraag ik mij af? Volgens mij ben je dan gewoon bang voor veranderingen en neigt het naar boswachterij pesten. In de eerste fase zal er nog geen 2% van het totale aantal dennen(een evasieve exoot) gekapt worden. Daarna gaat SBB evalueren. Er wordt dus niet 80% van de bomen gekapt zoals enkele personen uit Groet aan niet-wetende toeristen verkondigt, ik spreek deze verbaasde toeristen regelmatig in het duin. Gelukkig liggen de feiten net iets anders als de actievoerders graag doen voorkomen.
  Citaat Staatsbosbeheer: De Schoorlse Duinen zijn een van de weinige plekken in Europa, waar het mogelijk is een duinsysteem te herstellen zodat dit natuurlijk kan functioneren. Dit komt omdat de duinen hier breed zijn en dus een forse omvang hebben. Daarnaast liggen de duinen op een overgangsgebied van kalkarme naar kalkrijke bodem. Dit biedt kansen voor een unieke variatie in planten en dieren, die we met beide handen aangrijpen.
  In de huidige situatie houden de hoge dennenbomen aan de kust de wind tegen. In combinatie met de neerslag van stikstof door industrie, verkeer en landbouw, heeft dit voor verruiging van het gebied gezorgd. Dennenbomen en grassen doen het goed, terwijl bijzondere plantensoorten het moeilijk hebben. Grijpen we niet in, dan hebben we hier in de toekomst een groot dennenbos. Vele bijzondere planten- en dierensoorten gaan hierdoor verloren. De komende jaren staan in het teken van het stoppen van deze achteruitgang.

 • Jan E.
  7 maart 2018 om 10:10

  Goed dat SBB deze informatierondes heeft georganiseerd. Het werd ook wel tijd om openheid te geven.
  Niet iedereen blijkt goed op de hoogte te zijn waarom de dennen worden weg gehaald. Bomen worden weg gehaald uit de duinen omdat er stikstof uit het gebied moet. Die stikstof wordt verplaatst naar een ander gebied, is dus niet weg uit het milieu. Daar wordt SBB voor betaald. Die stikstof moet weg uit de duinen om ruimte te maken voor nieuwe stikstof die uit de lucht neerslaat. Die stikstof komt van verkeer, veeteelt en industrie. De bomen worden gekapt met een economisch doel. De bomen worden met subsidie gestookt in kolencentrales. De uitstoot van stikstofoxiden en CO2 telt dan niet mee als vervuiling. Het kappen gebeurt niet alleen in Schoorl, maar door het hele land. Terwijl er juist meer bomen nodig zijn voor het klimaat. In Nederland worden meer bomen gekapt dan nieuw aangeplant. Hoe kan dat?
  Er is al veel over geschreven, maar pas als je door het gebied loopt en ziet wat SBB wil gaan kappen, begrijp je dat er echt iets mis gaat in ons land.
  De bomen in de Schoorlse Duinen zijn met veel moeite geplant met een doel: vastleggen van het zand. Ze zijn ook mooi en ruiken lekker, maar dat was niet de oorspronkelijke reden om ze te planten.
  Nu zijn de Schoorlse dennenbossen de enige bossen in de wijde omgeving, waar dus veel mensen op af komen.

  • Boswachter Laurens Bonekamp
   9 maart 2018 om 09:17

   Beste Jan,

   Fijn dat de duindialogen worden gewaardeerd. Jammer dat u er niet bij was want dan waren wij graag het dialoog aangegaan over hetgeen wat u hier schetst. De bosbeheermaatregelen waar de duindialogen overgaan hebben namelijk geen enkele connectie met stikstof of de PAS. Het maakt ook geen onderdeel uit van de PAS-maatregelen. Het enige doel bij deze maatregelen is om ruimte te maken voor loofbomen zodat er een gemengd en gevarieerd bos ontstaat voor planten, dieren en mensen. Meer hierover heeft u al kunnen lezen via ons meest recente Boswachterblog; https://www.boswachtersblog.nl/schoorlseduinen/2018/03/07/regulier-bosbeheer-schoorlse-duinen-weer-op-gepakt/

   Met vriendelijke groeten.

   Boswachter Laurens Bonekamp

 • Erik3
  5 maart 2018 om 17:18

  Wat is dat toch met de ‘Groeters’ van Schoorlsebosmoetblijven? Altijd die negatieve ondertoon en beweren dat Staatsbosbeheer het niet goed doet. Staatsbosbeheer doet het wellicht niet zoals jullie goed vinden maar is wel een organisatie die al 150 jaar het beweer over de Schoorlse duinen heeft en dat volgens mij best aardig doet. Dat zouden ook de kritische tegenstanders van het beleid moeten beamen….immers vinden ze het gebied mooi zoals het nu is;-) En wie heeft dat voor elkaar gekregen? Juist, Staatsbosbeheer en niet de bewoners van de omliggende dorpen. Het zou iedereen sieren Staatsbosbeheer een beetje krediet te geven en ze het werk laten doen waar ze voor aangenomen zijn; beheren van de Schoorlse duinen. Dat redden ze echt wel zonder de (goedbedoelde?) hulp van amateur-ecologen met een mening gebaseerd op een korte termijn visie. Schoenmaker blijft bij u leest!

 • Aard
  4 maart 2018 om 16:30

  Ondanks de kou was het een leuke dag geworden maar de opkomst was teleurstellend.
  Wat wil je dan ook met min 3 graden?
  Met 5 boswachters en een omgevingsmanager van de provincie waren wij met 6 deelnemers die de kou trotseerden een op een.
  Na een introductie van Laurens liepen we naar een monotoon stuk dennenbos waar we lekker uit de wind stonden en er viel een prachtig zonlicht door het naalddek; er heerste een serene sfeer . Door te werken met vragenlijsten wou SBB ons bewust laten worden van het beperkt aantal soorten wat hier aanwezig was, al vond ik dat nogal meevallen als je het bodem leven mee neemt.
  Op naar de Blijdesteinweg links van de weg, waar we hoofdzakelijk loofbos bekeken en met een vragenlijst werd de diversiteit benadrukt.
  Op het eerste gezicht een vergelijking maar geen goede. Het geval wil dat dit stuk vlakbij het Groote Ganzenveld de helft van het jaar behoorlijk drassig is; een van de weinige stukken, wat de ecoloog van SBB ook bevestigde .
  Ik zeg tegen Laurens dat dit bodemleven en deze samenstelling in de rest van het gebied niet mogelijk is, dit gaf wat discussie waarbij de ecoloog mij niet afviel.
  Vervolgens weer richting Berenkuil waar in het bos grote stukken met lint waren afgezet, met de bedoeling ons een vorm van uitdunning te laten uitvoeren door linten om de bomen te binden. Nadat ik de omgeving goed op me had laten inwerken, kwam ik al gauw op het idee om daar minimaal tot niks of alleen voor toekomstbomen wat ruimte te geven te dunnen, te meer omdat buiten de linten al ruimte zat was. Ik stelde voor om bij de derde duin te gaan dunnen . Het wordt mij duidelijk dat, zoals ze er nu tegenaan kijken, er een groot slagveld gaat plaatsvinden en het karakter van een dennenbos behoorlijk aangetast gaat worden.
  Een belangrijk punt wat pleit voor sbb is de brandveiligheid, maar moet je dan het hele bos desastreus gaan omvormen? Ik denk het niet, al is het wel nodig om corridors met hoofdzakelijk loof en open plekken te maken voor de brandveiligheid.
  Ik kreeg toch ook het idee dat ze de kansen voor loofbos te hoog inschatten, specifiek richting Camperduin en Groet op het kalkarme zand.
  Mijn advies: dun het bestaande dennenbos licht uit voor toekomstbomen en richt je verder op de brandcorridors bij prominente paden met loofbomen.
  Ook het openhalen van de open plekken bij het Hoge Nolpad en de Nieuwe Weg wordt veel diversiteit vernietigd, laat dat lekker gaan en ga dan liever wat opening creëren in te dichten stukken.
  Verder is het weghalen van vliegdennen eigenlijk het belangrijkst.
  Prima dag en voor herhaling vatbaar, bv voor stuifduin of natteduin vallei.

  Gr aard

  • Boswachter Laurens Bonekamp
   9 maart 2018 om 09:20

   Beste Aard,

   Heel fijn dat je aanwezig was bij de duindialogen. Het was een goede en constructieve ochtend wat ons betreft. Dank voor het nogmaals meegegeven van je standpunt.

   Met vriendelijke groet,

   Laurens Bonekamp

 • Erik3
  4 maart 2018 om 16:00

  En zo wil iedereen iets in de duinen, gelukkig hebben we een beheerder die weet wat wel en niet wenselijk is. Ik denk dat deze vreselijk lange preek voor eigen parochie, die vol staat met tegenstrijdigheden overigens, alhier nou niet de juiste manier is om iets voor elkaar te krijgen. Zou het niet effectiever zijn om gewoon (nog) een Stichting op te richten voor deze ideeën en met Staatsbosbeheer in gesprek gaan, mondeling welteverstaan.

 • Christina van Stroe
  27 februari 2018 om 12:19

  Ik had me al opgegeven voor de excursie , maar moet deze nu helaas annuleren omdat ik niet in staat ben om door begroeiing te lopen en over omgevallen bomen te stappen. Omdat per 1 maart het broedseizoen ingaat leefde ik in de veronderstelling dat we tijdens de excursie op de paden zouden blijven , maar nu blijkt dit niet het geval. Ik hoop wel, dat er toch ook een gelegenheid komt voor mensen die weliswaar wat minder goed ter been zijn, maar zeer betrokken bij de Schoorlse duinen.
  Zelf maak ik me erg veel zorgen over de plannen dat SBB op grond van plan Natura 2000 een strook van anderhalve km langs de kust terug gaat brengen naar de staat van stuifzand door het kappen van drie dennenbossen: het Leeuwenkuilbos; het dr.Steijnbos en het Baaknolbos , het verwijderen van helm; het graven van stuifkuilen en het plaggen om natte valleien te creëren. Op de duur zullen in de overige bossen naaldbomen vervangen worden door loofbomen.
  Er zal ongetwijfeld op den duur ook andere mooie natuur voor terug komen, maar het is nu al zo’n uniek, rijk en prachtig gebied! Juist de naaldbomen hebben in Schoorl een prachtige en zeldzame paddenstoelenbiotoop gecreëerd, zeker in combinatie met de kleine schelpenpaadjes. Juist dennenbossen zijn een walhalla voor talloze paddenstoelen, zoals de witroze vezeltruffel en de eveneens zeldzame witbruine en gele ridderzwam. In een dennenbos groeien de planten in verschillende lagen. In de strooisel laag van dennennaalden komen veel kleine dieren voor en juist deze laag is zeer gevoelig voor verstoring . Boven het strooisel bevindt zich de moslaag waarin niet alleen veel soorten paddenstoelen kunnen groeien waaronder zeer zeldzame , maar ook allerlei zeldzame korstmossen . Boven de moslaag bevindt zich een kruidlaag waarin grassen kunnen groeien zoals schaduwgras, hardzwenkgras, schapengras en roodzwenkgras. Waar de paden verhard zijn met schelpen en de grond kalkrijk is geworden vind je in de bermen ook druppelparasollen , die elders in het land bijna niet mee voorkomen als gevolg van verzuring van de grond . Je kunt ze hier overal vinden, als er maar bermen van schelpenpaden voorhanden zijn. Anderszins verharden van de schelpenpaden zoals recent met beton is gebeurd, zal op den duur dan ook een grote verarming op leveren. In de toppen van de zwarte dennen kun je nu ook groepjes van de zeldzaam voorkomende grote Kruisbek zien . Prachtige vogels met gekruiste snaveltjes , de mannetjes donkerrood en de vrouwtjes olijfgroen. Of ze hangen op zoek naar zaden in groepjes ondersteboven aan de dennenappeltjes van de Corsicaanse- en Oostenrijkse ondersoorten van de zwarte dennen. Zelfs drinken uit de waterplassen doen ze in een groepje.
  Andere aanbevelingen
  Ik wil graag tevens van de gelegenheid gebruik maken om een pleidooi te houden voor meer aandacht voor meer kwetsbare gebruikers van het Schoorlse duingebied zoals senioren met of zonder honden , scootmobielgebruikers en mensen met kleine kinderen . Ook in onze regio neemt de vergrijzing toe en het zijn met name de senioren, die ook buiten de weekenden en schoolvakanties veelvuldig gebruik maken van de mogelijkheid om in de Schoorlse duinen wandelend of fietsend te genieten van de natuur , vaak in gezelschap van hun hond (en) of kleinkind(eren) .
  o Veilige wandel en fietspaden
  De wandel en fietspaden zijn voor hen niet meer zonder gevaar. Het is heel normaal geworden dat MTBers op wandelpaden fietsen buiten de hen toegewezen route en er rijden ook veelvuldig auto’s op wandelpaden. In het seizoen rijdt er ook nog een treintje over de halfverharde paden . Dit zijn nu juist ook de paden die voor mensen in een scootmobiel en ouders met kinderwagens goed toegankelijk zijn , maar veel paden zijn te smal om elkaar te kunnen passeren en dan wordt de gebruiker van scootmobiel of kinderwagen door het treintje in de berm gedrukt. Bij nat weer vormt het treintje diepe bandensporen in de bochten . Het treintje wordt bovendien niet alleen voor senioren ingezet , maar ook gereserveerd voor gezelschappen die met een slokje op naar buiten hangend zogenaamd grappige , maar vaak kwetsende opmerkingen maken naar passanten . Datzelfde geldt voor de gezelschappen die onder leiding van een medewerker van Honkytonk een soort van golf spelen op wandelpaden en daarbij een kinderwagen voorduwen volgeladen met flesjes bier. Op de fietspaden rijden zowel auto’s als MTBers vaak erg hard, de MTBérs in een dichte colonne naast en achter elkaar . Het laatste stukje van de Schoorlse zeeweg naar het strand ligt regelmatig zo vol zand , dat de toegang naar het strand niet toegankelijk is voor gebruikers van een Scootmobiel
  o Natuurlijke speelgelegenheden voor wat oudere kinderen
  Bij het Buitencentrum is een schitterende speelgelegenheid voor peuters en kleuters. Kinderen die wat ouder zijn zoeken echter graag wat meer uitdaging op zoals in bomen klimmen, hutten bouwen en verstoppertje spelen. Ik kom al sinds 1964 in de Schoorlse duinen, eerst met mijn kinderen, vervolgens met kleinkinderen en nu met achterkleinkinderen en daartoe boden de Speelkuil, de Recreatiekuil bij de Jachtweg en Jan Bas z’n Tuintje voorheen een schitterende gelegenheid.. De Speelkuil werd in de loop der jaren echter in beslag genomen door trimmers die daar in groepsverband komen trimmen en kinderen weg jagen. Er zijn daar bovendien zoveel bomen gekapt en onderbegroeiing weg gehaald dat verstoppertje spelen en hutten bouwen nauwelijks meer mogelijk is. Jan Bas z’n tuintje is nog wel geschikt voor verstoppertje spelen en hutten bouwen en de grote eik is een geweldige klimboom. Maar daar zijn tegenwoordig in de weekenden groepen volwassenen actief die de kuil gebruiken voor voetbalwedstrijden en kinderen weg jagen. De Recreatiekuil aan de Jachtweg is de enige plek waar kinderen nog rustig kunnen spelen zonder verjaagd te worden door trimmers. Bij de picknicktafel staat een hoge den die heel geschikt was als klimboom met een grote strook onderbegroeiing . Anderhalf jaar geleden zijn de onderste takken van de den echter afgezaagd door de mensen van de reclassering en is ook alle onderbegroeiing weggehaald, zodat boomklimmen, verstoppertje spelen en hutten bouwen niet meer mogelijk is. Het eekhoorntje dat in de den zijn territorium had en zo tam was dat hij uit onze hand nootjes kwam eten is ook verdwenen , nu de den zo kaal geworden is dat voldoende beschutting ontbreekt. De picknicktafel met hoge banken is vervangen door een nieuwe , daarvan zijn de banken echter zo laag dat ze niet geschikt zijn voor senioren om op te zitten.
  o Wandelroute voor mensen met honden
  Er zijn veel mensen in onze regio die graag (dagelijks) met hun hond los in de Schoorlse duinen wandelen Om dit mogelijk te maken en tegelijkertijd te voorkomen dat mensen hun hond los laten lopen in te kwetsbare gebieden of perioden , verdient het aanbeveling om een speciale wandelroute van b.v. 10 km uit te zetten, waar hondenbezitters het hele jaar door met hun hond los kunnen wandelen . Met het te verwachten resultaat dat in meer kwetsbare gebieden en perioden honden zonder protest ook daadwerkelijk aangelijnd zullen worden.
  Het is aantoonbaar waar , dat tijdens het broedseizoen vogels en andere dieren met jongen extra gevoelig zijn voor verstoring. Uit meerdere onderzoeken blijkt echter, dat een extra verstorende invloed van honden betrekkelijk is . Op plekken waar mensen met honden komen, komen in de regel ook mensen zonder hond en is de natuurwaarde al verstoord door de aanwezigheid van mensen . De aanwezigheid van mensen met honden leidt dan net als de aanwezigheid van hardlopers, mensen op paarden , op een mountainbike of in de auto’s van SBB of vergunninghouders alleen tot een intensivering van de al bestaande verstoring. In gebieden waar een hoge recreatiedruk is , ligt de natuurwaarde automatisch een stuk lager dan in gebieden waar geen mensen mogen komen .Het gevolg is dat er minder dieren komen , maar de dieren die wel aanwezig zijn laten zich door gewenning niet snel verstoren . De vogels en dieren in het losloopgebied zullen aan de aanwezigheid van honden wennen of zullen een ander deel van het bos op zoeken
  o Experiment met aangelijnde honden in gebieden met runderen
  Als experiment zou het gebied rond het Vogelmeer waar ook de runderen lopen toegankelijk gemaakt kunnen worden maken voor wandelaars met aangelijnde honden. Honden en runderen komen elkaar al regelmatig zonder problemen tegen , als de runderen in een groepje op de Schoorlse Zeeweg staan. Als ik ’s morgens vroeg op de scootmobiel met de hondjes achterop in de mand langs kom op weg naar het strand , staan ze al klaar om geknuffeld te worden. Uit landelijk onderzoek blijkt dat kuddes runderen snel wennen aan de aanwezigheid van mensen en/of honden. Kuddes die leven in voor mensen afgesloten terreinen blijken zelfs veel schuwer te zijn dan dieren in de vrij toegankelijke gebieden . Als een hond illegaal een gebied binnenkomt dat normaal gesproken van honden gevrijwaard blijft, zijn er veel grotere risico’s dan in voor honden opengestelde gebieden.
  Uit het onderzoek blijkt dat voornamelijk in beginsituaties onrust in een kudde ontstaat, terwijl de dieren later nauwelijks opkijken en gewoon doorgrazen. Vaste bezoekers met honden worden echter herkend en vaak enthousiast begroet.
  Ik hoop van harte dat ik spoedig iets van u zal horen en dat SBB wil overwegen om iets met deze aanbevelingen te gaan doen .
  Met vriendelijke groet,
  Christina van Stroe

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog