www.boswachtersblog.nl/ Schoorlse Duinen

Staatsbosbeheer organiseert Duindialoog over bosbeheer in de Schoorlse Duinen

13 februari 2018 Boswachter Laurens Bonekamp in Schoorlse Duinen
Duindialoog bosbeheer

Wij nodigen u graag uit om deel te nemen aan de Duindialoog bosbeheer. Tijdens een korte fietstocht wordt op verschillende plekken in het gebied gestopt om het bos nader te bekijken en in te gaan op de verschillende afwegingen die wij als boswachters maken in het bosbeheer van de Schoorlse Duinen. U krijgt als deelnemer volop de ruimte om vragen en aandachtspunten met onze boswachters te delen.

Duindialogen
De Duindialogen bosbeheer worden in eerste instantie drie keer georganiseerd: vrijdag 2 maart van 13:00 tot 16:00 uur en zaterdag 3 maart van 9:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 16:30 uur. De dialogen starten bij de De Berenkuil, Schoorlse zeeweg 2 in Schoorl. Denk aan gepaste kleding en een eigen fiets. Deelname is gratis. Opgeven is noodzakelijk en kan via www.staatsbosbeheer.nl/duindialoogschoorl. Per Duindialoog kunnen twintig deelnemers mee. Als er veel meer belangstelling is, worden er mogelijk extra Duindialogen georganiseerd. Meer informatie vind u ook op deze Flyer Duindialoog.

Regulier onderhoud
De aanleiding voor deze Duindialogen zijn onder andere de werkzaamheden die eind dit jaar in de bossen in het middengebied van de Schoorlse Duinen gaan plaatsvinden. De bossen die zijn aangelegd als productiebos zijn hard toe aan een reguliere onderhoudsbeurt. Het doel is om in de bossen meer ruimte te maken voor loofbomen zodat op termijn een gevarieerd, natuurlijk en gemengd bos ontstaat.

Ga met de boswachter in gesprek
Dit natura2000 gebied is één van de natuurparels van ons land. Wij vinden het daarom ontzettend belangrijk om mensen mee te nemen in de afwegingen die wij als organisatie maken tussen beschermen en beleven. Wat zien en horen we hier? Welke keuzes zijn hiervoor in het verleden gemaakt en waar willen we met dit gebied naartoe? Dit zijn zaken die zeker aan bod zullen komen tijdens de duindialogen. Over deze onderwerpen gaan wij graag met u in gesprek en nodigen wij jullie van harte uit!

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog