www.boswachtersblog.nl/ Schoorlse Duinen

Regulier bosbeheer Schoorlse Duinen weer op gepakt

7 maart 2018 Boswachter Laurens Bonekamp in Schoorlse Duinen

Markering van de bomen in de Schoorlse Duinen die ruimte gaan maken voor loofbomen.

Dit najaar gaan wij in het middengebied van de Schoorlse Duinen reguliere beheerwerkzaamheden uitvoeren. De werkzaamheden bestaan uit het dunnen en het maken van open plekken in het bos. Er wordt ruimte gemaakt voor loofbomen zodat er een gemengd en gevarieerd bos ontstaat voor planten, dieren en mensen. De zichtbare voorbereidingen vinden de komende maanden plaats.

Deze reguliere beheerwerkzaamheden zijn nodig zodat inheemse boomsoorten zoals eik, berk en lijsterbes de kans krijgen zich te ontwikkelen. Een gevarieerd bos zorgt voor meer biodiversiteit en daarmee voor meer verschillende soorten planten en dieren. Ook is het bos hierdoor minder kwetsbaar voor aantasting door ziektes en bij calamiteiten zoals brand.

Hervatten regulier beheer
De afgelopen jaren was er geen ruimte om periodieke beheerwerkzaamheden uit te voeren. Alle aandacht ging naar het herstel van het duingebied na de branden. Normaal bekijken we elke vijf jaar de ontwikkeling van het bos en bepalen ter plekke of onderhoud nodig is. Doordat dit jaren niet is gebeurt is het bos daarom nu echt toe aan onderhoud. Wij boorduren verder op de lijn die al tientallen jaren in het gebied wordt gevoerd; sturen op meer variatie in boomsoorten, leeftijd van de bomen en afwisseling voor de bezoeker. Het bos in de Schoorlse Duinen bestaat namelijk voor ruim 80% uit dennenbomen van ongeveer dezelfde leeftijd. Dit zorgt voor weinig natuurlijke variatie en afwisseling. De inzet is sturen op een natuurlijk gevarieerd bos.

Zoeklocatie werkzaamheden bosbeheer 2018

Zorgvuldige selectie
De komende maanden worden de dennenbomen die in het najaar worden verwijderd om licht en ruimte te maken voor loofbomen, zorgvuldig geselecteerd. Wij bekijken in elk stuk bos die valt in het gearceerde deel (zie kaart hierboven) hoe het zich ontwikkelt. Hier wordt ter plekke gekeken wat er nodig, uitdunnen van de oude bomen, open plekken creëren voor meer jonge loofbomen of gewoon voorlopig laten zoals het is. Hierbij houden wij rekening met de dieren en planten die er in het bos leven en broeden. Bomen die om deze reden moeten blijven staan, krijgen blauwe stippen. Bomen die weg mogen, worden voorzien van rode stippen. Op deze manier volgen wij de gedragscode zorgvuldig bosbeheer. Ook wordt er rekening gehouden met markante oude bomen. Waar mogelijk worden deze gespaard.

Impressie duindialoog bosbeheer

Duindialogen
Hoe wij de bomen selecteren, konden de deelnemers afgelopen vrijdag en zaterdag zelf ervaren tijdens de Duindialogen. Tijdens een fietstocht door het bos konden deelnemers op verschillende plekken in gesprek met onze boswachters over het beheer van de Schoorlse Duinen en de werkzaamheden die dit najaar plaatsvinden in het middengebied. Ook konden aandachtspunten worden meegeven.

 

reageren

geef een reactie

 • Erik3
  27 maart 2018 om 19:19

  Geachte heer Piel,
  wellicht dat staatsbosbeheer het te druk heeft met- en te veel geld moet spenderen aan de vele activistische groepjes die allemaal een persoonlijk stempel op de bossen en duinen willen drukken. Er blijft daardoor waarschijnlijk minder tijd en geld over voor het eigenlijke beheer. Volgens mij kunnen (groepen)vrijwilligers zich ten alle tijden melden bij Staatsbosbeheer om de handjes te laten wapperen. Wellicht een idee voor de activisten om een keer wat voor de natuur te doen ipv altijd maar overal tegen te zijn.

 • Kees Piël
  27 maart 2018 om 10:42

  In het Noord Hollands Duinreservaat van PWN wordt al jaren de Amerikaanse vogelkers bestreden, in het NP Zuid-Kennemereland werden tonnen besteed aan de bestrijding. Het viel me op dat de bospest in Schoorl nauwelijks bestreden wordt, zeker niet structureel. Heeft de staat maling aan het Biodiversiteitsverdrag, dat de bestrijding van invasieve soorten verplicht stelt in artikel 8h: “Eradicate, -uitroeien- indien passend en mogelijk”?

  • Boswachter Laurens Bonekamp
   29 maart 2018 om 11:53

   Beste Kees,

   In de duinen van Staatsbosbeheer wordt Amerikaanse Vogelkers bestreden in het open duin. In het bos wordt hij niet actief bestreden.

   Met vriendelijke groet,

   Boswachter Laurens Bonekamp

 • Hans Egberts
  13 maart 2018 om 11:48

  Beste Laurens,

  Die duindialogenbijeenkomst is mij goed bevallen. Alleen, misschien lag dat aan de kou, was de belangstelling op de zaterdagochtend, nogal beperkt. Verwarmend was ook, naast de belangstelling van de verschillende boswachters naar hoe wij als bezoekers naar de Schoorlse duinen kijken, de soep halverwege de bijeenkomst. Als eerste opdracht aan ons werd gevraagd hoe we het bos, links van de Julianalaan en achter het heide veld waardeerden. Ik had een duidelijk afwijkende mening: het doorzichtige van dit dennenbos, waardoor je prachtig en ongestoord door onderbegroeiing de helling op kon kijken was voor mij iets dat karakteristiek bij de Schoorlse duinen hoort. Ook bij de tweede opdracht, bij het beoordelen van het bos, rechts van de Blijdensteinweg, na de Wilhelminalaan, was mijn oordeel afwijkend: ik vond het maar en rommeltje,

  Ter sprake kwam natuurlijk ook dat dennen niet in de duinen horen. Wat Natuur en/of natuurlijk is, is altijd een lastig discussiepunt. Gisteren hoorde ik bij Binnenstebuiten (NPO2) de boswachter in de Kennermerduinen-Zuid zeggen dat SBB zorg draagt voor het handhaven en bevorderen van biodiversiteit, o.a. door afplaggen, het creëren van stuifduinen en het doorbreken van de zeereep waar mogelijk. Al deze activiteiten zijn nodig omdat anders de duinen (ik citeer haar zo correct mogelijk) zouden vergrassen en uiteindelijk helemaal bebost zouden raken. Dat gebeurt, naar zij zei, wanneer we de natuur z’n gang laten gaan.

  Het bosbeheer, met uitdunnen van de dennen, wordt zo wel parkbeheer. Maatregelen tot het voorkomen van het verder bebost raken van de middenduinen bevordert of handhaaft biodiversiteit in dat duindeel. Een natuurlijker overgang van de middenduinen naar de hoge droge duinhellingen door struweel en gemengd bos maakt de duinen zeker interessanter voor verschillende plantensoorten, dieren en mensen. Door het nu gepresenteerde bosbeheer krijgt loofhout langzamerhand meer een kans. Laten we echter ook de prachtige, “open” dennenbossen houden, waar je zo langs alle hellingen kan kijken en waar kinderen met plezier omhoog klimmen en omlaag rennen. Dat kan niet in een bos met dichtgroeiend onderhout.

  Ik zou willen voorstellen dat het uitdunnen van de dennen zoveel mogelijk vanuit het westen begint en dat, naarmate men verder naar de voorduinen komt het uitdunnen minder en minder wordt. Niet overal moeten open ruimtes gecreëerd worden en zeker niet in de Staringbosjes en op het voorduin.
  Dat in de komende eeuwen de dennen meer en meer vervangen zullen raken door loofbomen, dat doet de natuur zelf. Daar verliezen we op termijn dan toch wel een boeiend “onnatuurlijk” stukje biodiversiteit (dennenorchis, bijzondere mossen) mee.

 • Jan E.
  8 maart 2018 om 22:58

  Ik lees iets over herstelwerkzaamheden na de branden. Kunnen jullie daar niet eerst mee beginnen in plaats van het kapwerk dat je regulier onderhoud noemt?

  • Boswachter Laurens Bonekamp
   9 maart 2018 om 09:06

   Beste Jan,

   De herstelmaatregelen na de branden zijn begin 2017 afgerond. Om deze reden wordt het reguliere bosbeheer dit jaar weer opgepakt.

   Met vriendelijke groet,

   Boswachter Laurens Bonekamp

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog