www.boswachtersblog.nl/ Schoorlse Duinen

Graven voor herstel natte duinvalleien

28 oktober 2016 Boswachter Laurens Bonekamp in Schoorlse Duinen
Voorbereidende werkzaamheden herstel natte duinvalleien

Voorbereidende werkzaamheden herstel natte duinvalleien

Vanaf halverwege november gaan we op verschillende plekken in de Schoorlse Duinen plaggen. De bodem wordt tot aan het grondwater afgegraven. Doel is het herstellen van de natte duinvalleien, waar grondwater in natte perioden aan de oppervlakte komt en vele bijzondere planten- en dierensoorten zich kunnen ontwikkelen. De werkzaamheden nemen twee tot drie maanden in beslag en kunnen plaatselijk voor overlast zorgen.

Herstel na branden
De plagwerkzaamheden zijn een van de laatste ingrijpende herstelwerkzaamheden na de bosbranden in de periode 2009-2011. Daarmee kunnen we deze periode afsluiten en weer naar voren kijken. We gaan graven op verschillende plekken in het Vogelmeer, de Mariavlakte, het Frederiksveld, ’t grote Ganzeveld en Fortblink. Onderzoek heeft uitgewezen dat op deze locaties het grondwater niet al te diep in de bodem zit en de kans dus groot is dat we het gewenste resultaat bereiken.

Natte duinvalleien
Natte duinvalleien horen net als stuivende duinen bij de Schoorlse Duinen. In de natte duinvalleien kunnen plantensoorten als moeraswespenorchis en ronde zonnedauw weer tot ontwikkeling komen. Ook de zandhagedis en gele rugstreeppad voelen zich er thuis. Om het grondwater te bereiken moet circa 0,5 m zand worden afgegraven. Op enkele plekken is het noodzakelijk dat eerst de aanwezige vegetatie en de voedselrijke bodemlaag wordt verwijderd. Deze voedselrijke grond krijgt een nieuwe bestemming buiten de Schoorlse Duinen.

Ronde zonnedauw in het Hargergat
Ronde zonnedauw in het Hargergat

Zand
Totaal wordt er circa 37.000 m² zand afgegraven. Het kalkarme Schoorlse zand gaat naar de stranden waar het weer vrij kan stuiven.

Zorgvuldig werken
Voorafgaand aan de werkzaamheden hebben we het werkgebied gecontroleerd op de aanwezigheid van bijzondere planten en dieren. Hieruit is gebleken dat we geen extra maatregelen hoeven te treffen voor de meeste soorten, wel voor de rugstreeppadden. Ten noorden van het Vogelmeer hebben we daarom vanaf 15 september een scherm gezet om de rugstreeppadden weg te vangen. Kort voor aanvang van de werkzaamheden inventariseren we ook de mierenhopen. Mierenhopen aan de rand van het werkgebied worden gemarkeerd en ontzien. Mierenhopen in het midden van het werkgebied worden verplaatst naar veiligere plekken.

Gemarkeerde plek die wordt ontzien tijdens werkzaamheden
Gemarkeerde plek die wordt ontzien tijdens de werkzaamheden.

Duinen blijven toegankelijk, er gelden wel omleidingen
Tijdens de werkzaamheden blijven de meeste fiets- en wandelpaden in het duingebied toegankelijk. Voor de Hargerzeeweg en de mountaibike-route ten westen van de Dr. van Steijnweg gelden op werkdagen omleidingen. Deze staan in het gebied duidelijk met borden aangegeven. De omleidingen zijn vooral bedoeld om u als bezoeker geen hinder te laten ondervinden van het zware vrachtverkeer. Ook de blauwe (noordzeewandeling) en witte (stuifduinentocht) wandelroute zullen tijdens werkdagen zijn afgesloten i.v.m. hinder op het strand en door de afsluiting van de strandopgang bij Schoorl aan Zee.  In de weekenden is er geen werkverkeer en ook in de kerstvakantie vinden er geen werkzaamheden plaats. Alle omleidingen kunt u op de Maatregelenkaart + omleidingen plagwerkzaamheden

Unieke Europese natuur
Een eeuw geleden kwamen natte duinvalleien en stuivende duinen nog op grote schaal voor in de Schoorlse Duinen. Verdamping door de vele aangeplante dennenbomen, waterwinning en kustafslag hebben er helaas voor gezorgd dat veel van de natte duinvalleien zijn verdroogd en verdwenen. De natuurherstelwerkzaamheden hebben ten doel het behoud van deze unieke natuur met kenmerkende planten- en dierensoorten. We dragen op deze manier bij aan de Europese biodiversiteit en zorgen ervoor dat toekomstige generaties van deze natuur kunnen blijven genieten. En daar ben ik als boswachter best wel trots op.

Informatiebijeenkomst
Na deze werkzaamheden zijn we er nog niet. De Schoorlse Duinen blijven onze aandacht vragen. Daarom organiseren we donderdag 10 november een informatiebijeenkomst over de natuurherstelwerkzaamheden in de komende jaren. U bent welkom vanaf 19:30 uur in De Blinkerd, Heereweg 150  in Schoorl.

reageren

geef een reactie

 • Han Leupen
  4 januari 2017 om 11:48

  Hoeveel hectaren wordt van levende natuur(korstmossen, bos en begroeiing) veranderd in dode natuur (zandverstuivings gebied) ?

 • Han Smit
  11 december 2016 om 16:18

  Natte valleien. Een kraamkamer vaak voor libellen die gebonden zijn aan in de zomer opdrogende milieu’s.
  De duinen bij School zijn nu veel te droog.
  Mooi dat daar actie op ondernomen wordt.
  Een stuk naar het noorden, in echt nat duinterrein, in het Zwanenwater kun je door het seizoen heen in een gunstig jaar tegen de 30 soorten libellen zien vliegen!

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog