www.boswachtersblog.nl/ Aan Zee

Boeren, burgers en buitenlui!

6 september 2017 Boswachter Piet van Loon in Aan Zee

Ik zie het al voor me, een man in Schouwse kleding, een rol papier en een krachtige bulderende stem ‘boeren, burgers en buitenlui!’. Wat een aankondiging; kinderen komen aan rennen, volwassenen blijven verbaasd staan, het boodschappenkarretje rolt nog door. ‘Beste mensen’ buldert de stem ‘komend weekend vieren wij groots Open Monumentendag, weest allen welkom!’

Uitnodiging
Ja, je merkt het al, ik kan me het thema van Open Monumentendag wel goed inbeelden. Het omvat de hele samenleving in maar drie woordjes. En zo compleet moet de uitnodiging ook zijn, iedereen is namelijk welkom om de cultuurhistorie die Nederland rijk is te beleven.
Ook in ons beheerteam bieden we op verschillende fronten de cultuurhistorie aan in excursie en openstelling. Aanstaande zaterdag en zondag is het Open Monumentendag en in dit speciale weekend faciliteert Staatsbosbeheer drie beleefbaar cultuurhistorische elementen.

Bunkers in het duin
Aan het eind van de Adriaan v/d Weijdeweg in Burgh-Haamstede ligt, op een hoog oud duin, een kleine speciale bunker. De beheerder van deze bunker stelt zijn eigendom open tijdens Open Monumentendag en het is zeker de moeite waard om eens een kijkje te nemen beneden in de bunker. Deze bunker stamt uit de Koude Oorlog en is in 1968 aan de voet van de uitkijktoren gebouwd als ‘beschermd onderkomen’ voor vrijwilligers van de Bescherming Bevolking die metingen konden doen vanaf de uitkijktoren. Tijdens Open Monumentendag hoort u het hele verhaal, kunt u een kijkje nemen in deze ondergrondse schuilplaats en wordt de originele uitrusting getoond. Tevens wordt de link gelegd naar de hedendaagse meetploegen van de Veiligheidsregio Zeeland.

Kantoortje en Juttershut
De benamingen ‘kantoortje’ en ‘juttershut’ spreken niet echt tot de cultuurhistorische verbeelding. Toch zijn deze twee objecten bij de ingang van Boswachterij Westerschouwen het wel degelijk. Het kantoortje, wat tegenwoordig in gebruik is als expositieruimte, komt uit het begin jaren `20 en deed dienst als opzichterskantoortje van de bosopzichter.

De Juttershut, de naam verraadt de huidige functie, wordt tegenwoordig gebruikt als ‘expositieruimte’ van gejut materiaal. In de zomermaanden is deze voormalige ontsmettingsbunker uit de Tweede Wereldoorlog opengesteld voor publiek en worden hier netten, planken, handschoenen en andere strandvondsten uitgestald. In de winter is de bunker afgesloten voor publiek en is het een slaap- en overwinterplaats voor grootoor- en watervleermuizen.

Beide objecten zijn zaterdag en zondag van 13:15 tot 16:30 geopend.

Bunkerroute
Op de Punt van Goeree beheert Staatbosbeheer samen met een lokale stichting de bunkerroute uit de Tweede Wereldoorlog. Tijdens Open Monumentendag opent de stichting verschillende bunker van dit zogenaamde Widerstandsnest. Dit complex zorgde voor de bewaking van de toen nog open zeearm ‘de Grevelingen’.
Meer informatie over dit complex en de activiteiten vindt u op de website en facebookpagina van de stichting.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog