www.boswachtersblog.nl/ Aan Zee

Extra aandacht voor kustbroedvogels in de Schelphoek

26 maart 2020 Boswachter Marijke Lieman in Aan Zee

Informatiepanelen én extra borden wijzen bezoekers op de kwetsbare broed- en rustgebieden voor de kustbroedvogels buitendijks bij de Schelphoek

Om de vogels van de kust de rust te geven die ze verdienen, zijn er jaren geleden afspraken gemaakt voor hoogwatervluchtplaatsen en foerageergebieden aan de buitenkant van de Schelphoek. Helaas werd de bebording en afrasteringen in dit Natura 2000 gebied vaak vernield. Nu zijn deze maatregelen wederom hersteld en zal er extra toezicht zijn.

De hoogwatervluchtplaats beschermen

Er is steeds minder ruimte voor kustvogels om bij hoog water een veilig heenkomen te zoeken en om een nestje te kunnen bouwen. Ook zijn de dijktaluds erg in trek bij grote groepen wulpen en scholeksters, die bij hoogtij komen uitrusten en wachten tot de voedselrijke zandplaten en slikken weer droog vallen. Door verstoring van nietsvermoedende recreanten mislukken steeds meer broedsels. Soorten als de scholekster en bontbekplevier gaan in aantallen achteruit. Juist dit buitendijkse gebied biedt voor veel vogels een veilige plaats om te overtijen.

Recreatiemogelijkheden

In het Natura 2000 beheerplan zijn verschillende dijkvakken langs de Oosterschelde afgesloten voor bezoekers. Het gaat dan om een stukje dijk dat vaak niet langer is dan een kilometer. Fietsers en wandelaars kunnen hun tocht hier een stukje landinwaarts vervolgen, om een kilometer verderop weer volop te kunnen genieten van de mooie natuur rondom de Oosterschelde. Wandelaars met honden kunnen uitwaaien in het hondenlosloopgebied en het wandelrondje rond de kreek kan nog altijd gemaakt worden, waarbij u vanaf de uitkijktoren een prachtig zicht heeft op de hoogwatervluchtplaats met zijn duizenden vogels en de caissons waarvan er eentje is ingericht als vogeleiland. Of geniet van het strandje met zijn vele schelpen achter de frietkraam om eenmaal uitgerust de fietsroute weer te vervolgen.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog