www.boswachtersblog.nl/ Aan Zee

Berichten met de tag:
Kustbroedvogels

Aan Zee

Extra aandacht voor kustbroedvogels in de Schelphoek

Om de vogels van de kust de rust te geven die ze verdienen, zijn er jaren geleden afspraken gemaakt voor een hoogwatervluchtplaatsen en foerageergebieden aan de buitenkant van de Schelphoek. Helaas werd de bebording en afrasteringen vaak vernield. Nu zijn deze maatregelen wederom hersteld en zal er extra toezicht zijn.

lees meer
Aan Zee

Strandseizoen van start voor strandbroeders op het Verklikkerstrand

Staatsbosbeheer zorgt opnieuw voor geschikte broedlocaties op het Verklikkerstrand. Door afzettingen te creëren kunnen strandbroeders als de Strandplevier, veilig broeden op dit Schouwse groene strand.

lees meer
Aan Zee

Eilandjes voor kustbroedvogels in het Grevelingenmeer

Kluten en visdieven hebben de Grevelingen achter zich gelaten om te overwinteren in het zuidwesten van Europa en Afrika. Ondertussen wordt er gewerkt om het Grevelingenmeer klaar te maken voor volgend broedseizoen. Als de vogels in het voorjaar terugkeren is er volop nieuw broedgelegenheid voor hen.

lees meer
Aan Zee

Herstel van kustlandschap Slik Dijkwater

Komende weken werken we aan het herstel van het kustlandschap bij Slik Dijkwater. Het buitendijkse gebiedje in de Grevelingen wordt aangepakt zodat kustbroedvogels er veilig kunnen broeden.

lees meer
Aan Zee

Honderd kuub schelpjes voor kustbroedvogels

Trekkers die heen en weer rijden met schepjes, heel veel schepjes. Op de Slikken van Bommenede werd vandaag heel wat heen en weer gereden. Het eilandje is nu weer helemaal geschikt voor volgend broedseizoen met het aanbrengen van schelpjes. Verschillende kustbroedvogels zijn dol op schelpeneilandjes, want hier kunnen ze veilig hun eieren uitbroeden.

lees meer
Aan Zee

Broedeiland op Tholen nu al populair onder kustbroedvogels

Het broedseizoen is nog maar net begonnen, maar het nieuwe broedeiland in de Van Haaftenpolder op Tholen lijkt nu al een succes te worden.

lees meer
Aan Zee

Het Vroon hoopt

In het het Noordervroon is een raster geplaatst om broedvogels te beschermen tegen predatie. De Provincie Zeeland stelde de financiële middelen beschikbaar.

lees meer
Zuid-Holland

Broedseizoen op Slijkplaat geslaagd

De Slijkplaat is een eiland in het Haringvliet, een favoriet broedeiland voor vogels. Door aanpassingen in het beheer heeft Staatsbosbeheer ervoor gezorgd dat het broedsucces kon worden vergroot. Deze werkzaamheden zijn gefinancieerd door de Provincie Zuid-Holland.

lees meer
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog