www.boswachtersblog.nl/ Aan Zee

Honderd kuub schelpjes voor kustbroedvogels

25 juli 2018 Wendy in Aan Zee
Slikken van Bommenede

Op de Slikken van Bommenede werd vandaag heel wat heen en weer gereden met schelpjes. De trekkers brachten honderd kuub schelpjes naar het eilandje voor de Slikken van Bommenede. Het eilandje is nu weer helemaal geschikt voor volgend broedseizoen. Verschillende kustbroedvogels zijn dol op schelpeneilandjes. Hier kunnen ze veilig hun eieren uitbroeden.

Schelpjes in trek bij kustbroedvogels

Met de aanleg van de Brouwersdam is in 1971 de Grevelingen afgesloten van de Noordzee. Het getij verdween en zandplaten kwamen permanent droog te staan. Deze zandplaten raakten begroeid en ook schelpenbankjes zijn steeds schaarser geworden in de voormalige zeearm. Juist op schelpenbankjes broeden kustbroedvogels zoals visdiefjes, kluten, scholeksters en bontbekplevieren graag hun eieren uit.

Jonge kluten, foto Staatsbosbeheer Wendy Janse

Klaar voor broedseizoen 2019

Vanaf vandaag is het eilandje bij de Slikken van Bommenede weer helemaal klaar voor broedseizoen 2019. Met het afstrooien van honderd kuub schelpjes verwachten we dat het eiland flink ik trek zal zijn bij kustbroedvogels. Een paar weken terug zijn er al schelpenbankjes aangebracht op de oostkant van de Veermansplaat. Kustbroedvogels zijn bijzonder slim. Op het eiland voelen ze zich veilig. Roofdieren als de bruine rat kunnen er moeilijk komen. Samen beschermen ze hun eieren en jongen tegen predatie vanuit de lucht van roofvogels als de bruine kiekendief. Visdieven en kluten zijn erg fel en durven de veel grotere kiekendief flink aan te vallen.

Door het water

De trekkerchauffeurs hadden vandaag een uitdaging. Via de Slikken van Bommenede reden ze door het water naar het eilandje. De chauffeurs reden via het meest ondiepe punt naar het eilandje toe, om daar de schelpen uit te storten. Vanaf de dijk van de Werkhaven is het eiland met de nieuwe schelpjes goed te zien. Op veilige afstand, want naast schelpjes hebben kustbroedvogels vooral rust nodig.

Slikken van Bommenede foto Staatsbosbeheer Jos Kint

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Het verwijderen van de overmaat aan stikstof uit de natuur en het herstellen van de effecten van de stikstofuitstoot in het landschap vindt plaats in opdracht van de provincie en vallen onder de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) van het Ministerie van Economische zaken. Provincie Zeeland is verantwoordelijk voor de uitvoering van de PAS Herstelmaatregelen. Door de PAS-maatregelen ontstaat ontwikkelruimte voor bedrijven om uit te breiden, én wordt tegelijkertijd de achteruitgang van de natuur gestopt. Op deze website vind je meer informatie over de PAS.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog