www.boswachtersblog.nl/ Aan Zee

Meer rust in de baai van de Schelphoek (Schouwen-Duiveland)

27 mei 2021 Boswachter Marijke Lieman in Aan Zee

Nestje van een scholekster op de dijk Foto W. Jacobusse

Het grootste deel van de Schelphoek is toegankelijk voor bezoekers. Men kan een rondje rond de kreek lopen of genieten van het prachtige uitzicht over de baai vanaf de uitzichttoren. Het westelijke deel van de de baai - in beheer bij Staatsbosbeheer - is echter niet toegankelijk. Dit is een Natura-2000 gebied met hoge en kwetsbare natuurwaarden. Toch komen hier regelmatig wandelaars met of zonder loslopende honden, mtb-ers, oesterrapers en over het water komen bootjes waarvan de mensen de vogeleilanden en het strandje betreden. Dat is niet de bedoeling. Welke aanpassingen we gaan maken om de bezoekers uit het gebied te houden leest u in dit blog.

Project kwaliteitsimpuls natuurfunctie Schelphoek

Na het broedseizoen gaan de Provincie Zeeland en Staatsbosbeheer samen werken aan het verbeteren van de kwetsbare natuur in er rond de baai van de Schelphoek. Hierbij wordt de nadruk gelegd op meer rust voor de kustbroedvogels, welke erg in de verdrukking zitten, zoals bijvoorbeeld de strandplevier. Van de strandplevier broeden nog maar 130 paartjes in Nederland waarvan het grootste deel in de Delta. Ze kiezen vaak voor nieuw aangelegde eilandjes, jonge duinen, kale schorren met een schelpenbankje of zeer rustige stranden om te broeden. Deze plaatsen worden steeds zeldzamer in Nederland. Nu zijn er meer factoren waarom het niet goed gaat met deze vogels, maar verstoring is wel het belangrijkste gegeven.

Werkzaamheden binnen het project

In opdracht van de Provincie Zeeland zullen er maatregelen getroffen worden waardoor de rust in de westelijke baai gegarandeerd blijft en men nog beter kan genieten van de bijzondere natuur in dit gebied:
1. Het kapotte, bestaande raster op de dijk rondom de baai worden vervangen.
2. De Westnol (de Zeedijk richting de restanten van het oude gemaal) blijft toegankelijk voor vissers en wandelaars met of zonder hond. Wel wordt er een raster geplaatst wat moet voorkomen dat bezoekers bij eb het drooggevallen schor en slik oplopen.
3. Het invaarverbod in het westelijk deel van de baai wordt beter zichtbaar gemaakt, zodat bootjes niet meer de baai invaren.
4. Het broedeiland bij de trailerhelling wordt opgeknapt: het eiland wordt schoongemaakt en er wordt een nieuwe laag schelpen aangebracht.
5. Aan de Oosterschelde-zijde van de baai wordt bij het parkeerterreintje aan de Zeedijk een picknickbank geplaatst. Vanaf hier heb je een prachtig uitzicht over de baai en over de Oosterschelde. Misschien ziet u bij opkomend water wel grote groepen vogels komen overtijen in de baai. En bij windstil weer is de kans op het spotten van een bruinvis op de Oosterschelde groot.

Oud raster wordt vervangen foto M.Lieman

Wat toegankelijk was, blijft toegankelijk!

Voor de bezoekers van de Schelphoek verandert er niet zoveel. Het binnendijkse gebied blijft onveranderd, men kan gewoon het rondje rond de kreek wandelen. Het deel wat hondenlosloopgebied is blijft hondenlosloopgebied. En de uitkijktoren bovenop het caisson blijft bereikbaar. Vanaf hier heeft u een mooi uitzicht over de hele baai, over het gat, ontstaan in de rampnacht van 1953, in de oude Zeedijk, over de caissons die boven het water uitsteken en over de vogels op de eilanden broeden of fourageren op de slikplaten. Ook de oostkant van het gebied (achter Fritureluur) blijft toegankelijk.

Effecten van rust in het gebied nu al zichtbaar.

Al eerder hebben we met een nieuw hek de toegang tot het strandje weer ontoegankelijk gemaakt, zoals het was voordat het hek regelmatig kapot gemaakt werd. Hierdoor is het effect van rust op het strandje en de baai goed zichtbaar. Bergeenden rusten uit op het strandje, lepelaars, tureluurs en wulpen foerageren in de baai. Op de dijk pikken kneuen, tapuiten en witte kwikstaarten naar insecten. Scholeksters broeden dit jaar tussen het schelpengruis op het strandje en tussen de stenen op de dijk. De afwezigheid van mensen en honden komt de kwetsbare natuur ten goede wat goed te bewonderen valt vanaf de diverse uitkijkpunten. Het is er prachtig: een stukje Waddenzee in de Oosterschelde!

Tapuit op de dijk van de Schelphoek
reageren

geef een reactie

 • Richarder
  10 juni 2022 om 18:44
 • Jane Smith
  6 juli 2021 om 09:41

  These are some good settings to make it easy for visitors and make them comfortable at this place. I also love to visit places like these because I love nature. However, this bachelor’s degree is not allowing me to get close to nature. That is why I have decided to take the best bachelor thesis writing service this time and get freed from this pending task to get close to nature again.

 • George Koenders
  27 mei 2021 om 18:48

  Prima actie van Staatsbosbeheer en de Provincie, de strandbroeders hebben het al moeilijk genoeg in de Delta en Wadden.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog