www.boswachtersblog.nl/ Aan Zee

Na de werkzaamheden kleuren de bossen van de Schelphoek en Ouwerkerk weer groen

17 april 2024 Boswachter Marijke Lieman in Aan Zee

De afgelopen winters zijn de aangetaste essen, die in de buurt van een wandelpad stonden, uit het bos van de Schelphoek en op de kreekoevers van Ouwerkerk verwijderd. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd in een hele natte periode waardoor de chaos in het bos compleet was. Nu het werk afgerond is, bomen en struiken geplant zijn en het pad weer is opgeknapt, zijn deze bossen het weer paradijsjes om in te wandelen.

Essentaksterfte

In Nederland gaat de essentaksterfte, ook wel essensterven genoemd, rond. Deze sterfte onder de essenbomen wordt veroorzaakt door een schimmel die leeft op afgevallen bladstelen van de boom. Via het blad wordt de boom geïnfecteerd, de sapstroom wordt verstoord en er zal afsterving van de twijgen of zelfs delen van de kroon volgen. Langzaamaan zal er een steeds groter deel van de boom afsterven, maar oudere bomen kunnen meerdere jaren overleven en soms ook weer (deels) herstellen. Op plaatsen waar de boom een gevaar kan opleveren voor bezoekers dienen de bomen weggehaald te worden. Staatsbosbeheer wil en kan het risico niet nemen dat bezoekers in gevaar worden gebracht door afgebroken takken of omvallende bomen. Waar mogelijk hebben we bomen laten staan. Ook bomen met belangrijke natuurwaarde als spechtenholen, horsten van roofvogels of gaten voor vleermuizen zijn blijven staan.

Nieuwe bomen en struiken in het bos

Op de plaatsen waar de aangetaste bomen zijn gerooid zijn nieuwe bomen en struiken aangeplant. Zo’n 4350 bomen en 2750 struiken zijn de grond ingegaan waaronder: meidoorn, eik, beuk, linde, vlier, kardinaalsmuts, kers, hazelaar, fladderiep, lijsterbes en wegedoorn. Om ze te beschermen tegen vraat door konijnen, hazen en reeën zijn vele bomen in boomkorven gezet. Zodra ze flink gegroeid zijn, zullen deze boomkorven weer weggehaald worden. Langs enkele wandelpaden zijn noten geplaatst.

Wandelpad weer opgeknapt

Het wandelpad door het bos in de Schelphoek is na de werkzaamheden weer opgeknapt. Kleischelpen vormen nu de basis van het wandelpad door het bos. Het pad rondom de kreek is hetzelfde gebleven en kan na veel regen nog steeds nat zijn. We noemen het dan ook niet voor niets een laarzenpad.

Laarzenpad langs de kreek van de Schelphoek. Foto M. Lieman Staatsbosbeheer

Dood hout leeft

Het gezaagde essenhout is afgevoerd naar een meubelmaker, een stelenfabriek en naar een zorgboerderij waar men van de resten openhaardblokken maakt en verpakt. De dunnere takken zijn in het bos blijven liggen. De afgestorven takken zullen langzaam vergaan tot vermolmde resten vol zwammen. Veertig procent van alle soorten in het bos is afhankelijk van dood hout. Dood hout staat daarom garant voor een explosie van leven. Vele insecten doen zich te goed aan het dode hout en daar komen weer heel veel vogels op af. Daarnaast vormen deze houtrillen een belangrijke schuil- en broedgelegenheid voor bosvogels.

Nog niet klaar

We zijn nog niet klaar: de laatste bomen en struiken gaan de grond in, kapotte boomkokers worden verwijderd en het pad zal hier en daar nog wat afgevlakt worden. Maar wie nu rondloopt door het bos van de Schelphoek of in Ouwerkerk ziet hoe mooi het er is. Bomen en struiken lopen uit, look-zonder-look, fluitenkruid en aronskelk staan in bloei, vlinders fladderen rond en de eerste orchideeën op de orchideeënveldjes zijn al zichtbaar. En nog even en de reeën zullen kalfjes krijgen. Wat een mooie plekken om een rondje te doen en te genieten van deze historische locaties waar de gevolgen van de Watersnoodramp nog altijd goed zichtbaar zijn!

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog