www.boswachtersblog.nl/ Aan Zee

3000 soortenjaar in de Grevelingen!

20 januari 2023 Merijn Loeve in Aan Zee

Gelegen op de grens van Zuid-Holland en Zeeland ligt het grootste zoutwatermeer van West-Europa, de Grevelingen. Een wereld waar zoete en zoute natuur soms letterlijk op centimeters van elkaar bestaan. Door de variatie in verschillende terreinen en deze combinatie van zoet en zout een hotspot voor biodiversiteit. Maar hoe groot is die soortenrijkdom nou precies?

We vragen in dit 3000 soortenjaar vrijwilligers, experts, natuurverenigingen en onderzoeksinstituten om gedurende dit jaar onderzoek te doen naar allerlei verschillende soortgroepen. Iedereen kan hier zijn of haar steentje aan bijdrage. Ga dus ook gerust zelf op pad en geef je waarnemingen door via waarneming.nl. Wanneer je waarneming binnen de genoemde periode binnen de grenzen van de Grevelingen wordt geregistreerd zal dit automatisch meetellen in de resultaten. Je kunt de voortgang live volgen via deze link.

Georganiseerd deelnemen

De komende weken wordt er een planning gemaakt voor de inzet van experts en vrijwilligers. Mocht jij mensen kennen, bij een groep zitten of deel uit maken van een team dat zich in dit jaar in wil zetten voor de monitoring van een bepaalde soortgroep in de Grevelingen, neem dan even contact op met boswachters Piet of Merijn via grevelingen@staatsbosbeheer.nl.

Zelfstandig op pad

Naast in een georganiseerde groep op pad leent dit jaar zich ook om zelf op pad te gaan. Houd je hierbij aan de geldende regelgeving en verstoor aanwezige soorten natuurlijk niet. Voor alle natuurliefhebbers, alle soortgroepen en alle type waarnemers zijn er geschikte gebieden en soorten te vinden in en om de Grevelingen. Of je nou een plantenfanaat bent, een vogelkijker, snorkelaar of zoogdierdeskundige. Alle waarnemingen tellen mee, hoe regulier en standaard het ook lijkt, alles mag worden ingevoerd en iedere soort telt. En wie weet zie jij wel die ene soort in dit jaar die bijdraagt aan het behalen van de 3000 verschillende soorten of gaan we er zelfs overheen!

Nachtpauwoog, nachtvlinder die ook in de Grevelingen voorkomt.

Excursies

Als Staatsbosbeheer willen we ook graag mensen faciliteren om bij te dragen in het vinden van het soorten. Hierbij maken wij onderscheid tussen publieksexcursies (voor beginners) en specialistische excursies (voor de gevorderde waarnemers). Bij specialistische excursies ligt dan de nadruk op samen veel soorten ontdekken en documenteren en bij lastige gevallen kennis delen. Hoewel de focus van een excursie in veel gevallen een bepaalde soortgroep zal zijn, worden alle andere interessante soorten meegenomen.

Het is bij elke excursie de bedoeling dat alle waargenomen soorten worden vastgelegd (en gedocumenteerd) in waarneming.nl, omdat hier de voortgang van het aantal waargenomen soorten in 2023 wordt bijgehouden. In de winterperiode zal vooral gekeken worden naar mossen, korstmossen, wintervogels en paddenstoelen. Zodra het voorjaar in zicht komt, zullen er meer excursies komen over planten en insecten. Wil je graag zelf een excursie organiseren en een gebied betreden dat niet vrij toegankelijk is? Neem dan contact met ons op.

Kalend kroesmos, een zeldzaam mosje dat in 2022 tijdens een specialistendag is ontdekt. 

Opgeven voor de excursies is noodzakelijk. Zo kunnen we een inschatting maken van het aantal bezoekers. Per mail krijg je enkele dagen van tevoren de precieze tijd en locatie doorgegeven. Ook kunnen we je op deze manier bericht sturen wanneer een excursie door weersomstandigheden niet doorgaat.

Communicatie en resultaten

In de loop van het 3000-soorten jaar worden excursies gecommuniceerd en wordt regelmatig een update gedeeld door de boswachters van Staatsbosbeheer.
We hopen op jullie medewerking om in 2023 meer dan 3000 soorten te kunnen vinden in de Grevelingen!

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog