www.boswachtersblog.nl/ Aan Zee

Broedeiland op Tholen nu al populair onder kustbroedvogels

11 april 2017 Wendy in Aan Zee
Broedeiland Van Haaftenpolder broedsucces

Het broedseizoen is nog maar net begonnen, maar het nieuwe broedeiland in de Van Haaftenpolder op Tholen lijkt nu al een succes te worden. Kokmeeuwen, kluten en grutto’s zijn al volop bij en op het eiland te vinden.

Optimale omstandigheden

In december 2016 hebben we het eiland in de Van Haaftenpolder op Tholen opgeknapt in nauwe samenwerking met provincie Zeeland. Speciaal voor kustbroedvogels als kluten en visdiefjes is het eiland lager en groter gemaakt en zijn er schelpen aangebracht. Doordat het eiland nu lager ligt komt het ’s winters (deels) onder water te staan waardoor begroeiing wegblijft. Kluten en visdieven houden van kale eilandjes met schelpjes. Al vanuit de lucht herkennen ze de witte vlakken als mogelijk broedgebied.

Bomvol broedeiland

Al voordat het eiland werd opgeknapt was het in trek bij verschillende vogels. Het eiland was echter erg klein en kalfde steeds verder af. Door de werkzaamheden is er meer ruimte en daar lijken kustbroedvogels nu al dankbaar gebruik van te maken. Bij een bezoek aan het gebied trof ik een eiland vol kokmeeuwen en waren er tientallen kluten en grutto’s te vinden. Begin mei zullen kluten beginnen met broeden. Binnenkort arriveren ook de eerste visdiefjes in de Oosterschelde, die het eiland hopelijk ook zien als nieuw broedgebied. We wachten met spanning af!

Volg de ontwikkelingen!

Vind je het leuk om een kijkje te nemen bij het nieuwe eiland? Er is een uitkijkpunt en een korte wandelroute naar de dijk toe. Ga op je buik liggen op de dijk zodat je de vogels niet verstoort en volg met je verrekijker of telescoop de soap van de kustbroedvogels. Het vormen van paartjes, het baltsen, overdracht van visjes en het maken van nestjes en de verbazing als het eerste kuiken uit het ei kruipt. Laat broedseizoen 2017 maar beginnen!

Van Haaftenpolder kluten, kokmeeuwen en grutto's
Kokmeeuwen op het broedeiland en grutto’s en kluten foerageren eromheen

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog