www.boswachtersblog.nl/ Aan Zee

Strandseizoen van start voor strandbroeders op het Verklikkerstrand

25 maart 2020 Boswachter Piet van Loon in Aan Zee

Stuivend zand, bulderende golven, het gekrijs van meeuwen; nergens is de dynamiek meer voelbaar dan hier op het Verklikkerstrand. Deze unieke zandplaat langs de Zeeuwse kust groeit ieder jaar bij aan de oostkant en verplaatst zich zo langs de kust. Ook kenmerkt het gebied zich door de jonge, zogenaamde embryonale, duinen die op het strand ontstaan.
Wanneer de term ‘natuurstrand’ valt denk ik als boswachter in zuidwest-Nederland direct aan deze prachtige uitgestrekte vlakte.

Strandplevier – foto Maarten Sluijter – Deltamilieu Projecten

Hoofdpersonen

Naast de grote aantallen recreanten die ieder jaar gebruik maken van het Schouwse groene strand heeft dit strand nog een specifieke groep hoofdpersonen; de strandbroeders!
Sinds een aantal jaar maken soorten als de strandplevier, bontbekplevier en dwergstern dankbaar gebruik van de jonge duinen en schelpenbanken. Als we de strandplevier nemen als icoonsoort zien we dat het daar niet goed mee gaat in Nederland. In 1980 broedde er nog meer dan 750 paar strandplevieren in Nederland, in 2015 waren dat nog ongeveer 125 paar. Dit betekent een afname van maar liefst 83% van deze soort.

Dynamische delta

De strandbroeders kiezen in Nederland voor twee grote gebieden; de Wadden of de Zuidwestelijke delta. 85% van de strandplevieren kiezen de Zuidwestelijke delta als broedgebied. Op de Zeeuwse- en Zuid-Hollandse eilanden zijn een aantal locaties favoriet, maar is er een schaarste aan open, dynamische kustzones waar deze rode lijst-soorten graag broeden. Maar gelukkig is er het Verklikkerstrand! Deze grote zandplaat is afgelopen zes jaar wel 500 meter naar het oosten verplaatst en biestarwegras houdt de jonge duintjes vast die op het strand ontstaan. Voor mensen kan dit erg gevaarlijk zijn wanneer je tegen hoog water de strandhaak op loopt, vogels varen er juist bij. Tijdens het broedseizoen vinden strandplevieren en bontbekplevieren een plekje in de embryonale duinen om een nestje te draaien. Later in het jaar is het een belangrijke plaats voor ruiende en rustende vogels waaronder honderden visdieven en enkele duizenden grote sterns die er verzamelen voor de trek.

Verklikkerstrand – foto Staatsbosbeheer

Bescherming

In samenwerking met gemeente Schouwen-Duiveland en Provincie Zeeland heeft Staatsbosbeheer de belangrijkste potentiele broedplaatsen voor strandbroeders gemarkeerd. Met houten palen en natuurtouw worden vanaf 25 maart de embryonale duintjes beschermd. Informatiepanelen vertellen de bezoeker waarom we hen vriendelijk verzoeken de markering te respecteren. Vogelbescherming heeft de werkgroep strandbroeders in het leven geroepen om strandplevieren te helpen beschermen. Vrijwilligers zullen komende periode de vogels volgen en bezoekers informeren over de afzettingen. Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland neemt hiervoor de coördinatie op zich en Deltamilieu Projecten ondersteund bij het tellen van de vogels. In de communicatie op en over het Verklikkerstrand zijn ook Stichting Duinbehoud en de VSSK betrokken.

Informatievoorziening en afzetting – foto Staatsbosbeheer

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog