www.boswachtersblog.nl/ Aan Zee

Berichten met de tag:
strandbroeders

Aan Zee

Warm welkom voor de strandbroeders

De strandbroeders van de Zeeuwse Delta hebben het moeilijk. Om ze een handje te helpen worden de broedgebieden tijdelijk afgezet waardoor de verstoring door recreanten minder is. Daarnaast wordt er voorlichting gegeven over de soorten, de broedresultaten en de mogelijke verstoring.

lees meer
Aan Zee

Bescherming strandplevieren

Het broedseizoen is begonnen en vele soorten kustbroedvogels komen naar onze mooie natuurgebieden aan de kust. Eén van deze soorten is de strandplevier. Omdat deze vogel op de rode lijst staat, zetten we soms delen van het strand af zodat deze vogel ongestoord kan broeden. Lees in dit blog meer over de strandplevier en de maatregelen die we nemen.”

lees meer
Aan Zee

Strandseizoen van start voor strandbroeders op het Verklikkerstrand

Staatsbosbeheer zorgt opnieuw voor geschikte broedlocaties op het Verklikkerstrand. Door afzettingen te creëren kunnen strandbroeders als de Strandplevier, veilig broeden op dit Schouwse groene strand.

lees meer
Aan Zee

Strandplevieren welkom op het Verklikkerstrand

Ruimte, rust en dynamiek. Dat typeert het Verklikkerstrand tussen Nieuw-Haamstede en Renesse. Op het strand ontstaan embryonale duintjes. Dat zijn duinen die zich in de beginfase van duinvorming bevinden, kleine duintjes dus. Een ideaal gebied voor strandbroeders. Dat zijn vogels die graag op het strand broeden, zoals strandplevier, bontbekplevier en dwergstern. Door een deel van het strand te markeren hebben deze vogels de rust die ze nodig hebben om hun nestje te maken en jongen groot te brengen.

lees meer
Texel

Strandbroeders op Texel krijgen hulp, wandelaars worden om hun broedgebied heen geleid. Rust voor vogels, ruimte voor mensen.

Strandbroeders profiteren van de dynamiek van strand en duinen, de plek waar strand in duin overgaat verschuift regelmatig. Bij Paal 10 verdwijnt er duin en bij Paal 31 komt er duin terug. Juist tussen deze beginnende duinen broeden bontbekplevier en strandplevier graag, alle reden om er voor te zorgen dat mensen er om heen lopen. Op de rest van het strand is hier ruimte genoeg voor menselijk strandactiviteiten. Rust voor vogels en ruimte voor mensen gaan hier goed samen.

lees meer
Texel

Poldertje Wassenaar op Texel, brakgebied met kansen

Staatsbosbeheer stelt poldertje Wassenaar beschikbaar voor een proef met brak water. Dit levert voordelen voor natuur, economie en de omgeving. Het poldertje Wassenaar is ontstaan toen in 1938 een inlaagdijk (reservedijk) achter de oude zeedijk van de Polder Eierland (1835) is gelegd. Bij een storm in 1936 verdween de Polder de Volharding aan de zuidoost […]

lees meer
Texel

Strandbroeders, hebben onze hulp nodig. Honden aan de lijn!

Vogels kunnen onder de meest diverse omstandigheden broeden. Ook op Texel broeden sommige soorten op plekken die niet het meest voor de hand liggen, zoals op het strand, waar ze bedreigd worden door hoog water en stuivend zand. Een aantal soorten geeft juist aan deze plek de voorkeur. Dwergstern Het meest opvallend is de dwergstern: […]

lees meer
Terschelling

Bescherming strandbroeders, gekooide bontbekplevieren

Het beschermen van strandbroeders is een belangrijke en jaarlijks terugkerende klus op Terschelling. Dit jaar hebben we de bescherming van bontbekplevieren op sommige plekken anders aangepakt dan voorheen, namelijk met broedkooien. Die geven dubbel bescherming: tegen eierrovers én tegen mensen. Bontbekplevieren en andere strandbroeders hebben namelijk veel behoefte aan rust, het strand van Terschelling is één van de weinige stranden in Nederland waar ze daarom nog een geschikte broedplek vinden.

lees meer
Terschelling

Routeverzoek voor strandrijders

Op Terschelling is begin deze maand het strandrijseizoen weer begonnen. Dit strandrijden gebeurt onder voorwaarden, rekening houdend met de natuur op het strand. Doorgaans worden aanpassingen (b.v. routes) besproken in het strandrijoverleg. Dat heeft dit jaar i.v.m. Corona niet plaatsgevonden. Toch heeft Staatsbosbeheer nu alsnog het verzoek aan de strandrijders om ter hoogte van paal 15 tot 18 niet langs de zeeduinen te rijden, om zo de ontwikkeling van jonge duinen niet te verstoren.

lees meer
Terschelling

Bontbekplezier op de Noordsvaarder!

Het lijkt een goed broedseizoen te zijn voor de bontbekplevieren op de Noordsvaarder. Een aantal heeft zelfs voor de tweede maal jongen.

lees meer
Terschelling

Tandje erbij voor bescherming strandbroeders

De broedvogels van het strand hebben de afgelopen jaren topprioriteit bij ons. Landelijk gaat het met veel van deze soorten namelijk snel bergafwaarts. Samen met de Provincie Fryslân zorgt Staatsbosbeheer voor de bescherming van de broedplekken op het strand, waarbij de Spathoek op de Noordsvaarder één van de belangrijkste gebieden is. Dit seizoen markeren we het broedgebied met een dun touw en informatiebordjes, zodat bezoekers de vogels niet verstoren.

lees meer
Terschelling

Bij deze keet geen ijsjes, wel mooie plaatjes van strandbroeders

We krijgen het slot maar niet open, er is zand ingewaaid. Na veel proberen lukt het uiteindelijk en kunnen we naar binnen.
Een prachtige werkplek! Een mooie houten keet met grote ramen. En dan dat uitzicht: fenomenaal! Een zeilschip vaart voorbij. In de verte zie je Vlieland. Seizoens-boswachters en vooral vrijwilligers zitten iedere middag op de Noordsvaarder om wandelaars welkom te heten en informatie te geven.

lees meer
Terschelling

Extra maatregelen strandbroeders Noordsvaarder

Vorig jaar hebben we via Echt Terschelling de enquête over strandbroeders op de Noordsvaarder gehouden. Er is toen een extra duidelijke lijn van informatieborden rondom het broedgebied geplaatst. Dit had effect, maar toch negeerden sommige wandelaars/fietsers de oproep het gebied niet te betreden. Staatsbosbeheer heeft daarom samen met de Provincie Fryslân dit jaar besloten een vogelwachterspost te plaatsen om nog meer in te zetten op voorlichting over strandbroeders.

lees meer
Terschelling

Broedseizoen bontbekplevieren in voorbereiding

Deze zonnige middag nodigde heel erg uit tot een mooie wandeling over de Noordsvaarder. Nadat ik samen met de hond uit de wind in de zon had gelegen tegen de duintjes op de Spathoek, kwamen er ineens vier kleine vogeltjes voorbij. Bontbekplevieren! Niet geheel toevallig hier, want vanaf begin maart zijn deze duinen de belangrijkste […]

lees meer
Terschelling

Let op! Strandbroeders!

In mei leggen alle vogels een ei, zo ook de broedvogels op het strand. Vorig jaar mei schreef ik ook al een stukje over de bontbekplevier, scholekster, sterns en de strandplevier die de rustige stukken strand van het eiland opzoeken om hun eieren uit te broeden. Voor deze vogels wordt het in Nederland steeds moeilijker […]

lees meer
Vlieland

Je ziet ze (bijna) niet, maar ze zijn er wel! Strandplevieren.

Het zijn kleine vogeltjes met een prima schutkleur en ze broeden op het strand in de nieuwe jonge duintjes; strandplevieren.
Super kwetsbaar en bijzonder dat ze hier broeden. Dus daar moeten we zuinig en voorzichtig mee zijn.

lees meer
Vlieland

Spannende tijden breken weer aan… een blog over strandbroeders op Vlieland.

Het is weer zover! De dwergsterns, strandplevieren en bontbekplevieren zijn weer terug op de Vliehors. Dat is bijzonder, want er zijn er niet zoveel van in Nederland.

lees meer
Vlieland

Bijdrage van Carl Zuhorn: Toch nog goed nieuws over onze Vlielandse strandbroeders.

Zoals jaarlijks keren zo eind april begin mei de dwergsterns, visdieven, noordse sterns en strandplevieren terug uit hun overwinteringsgebieden.
Voor ons zaak om dan de kolonies in kaart te brengen en de gebiedjes af te zetten met voorlichtingsborden.
Dit jaar probeerden de dwergsterns in twee gebieden langs het Noordzeestrand hun geluk te beproeven.

lees meer
Vlieland

Wederom bijzonder Vlielands vogelnieuws van onze collega Carl Zuhorn.

Ook dit jaar zijn er op de Vliehors dwergsterns, bontbek en strandplevieren neergestreken om te gaan broeden. De dwergsterns hebben een schelpenrijk gebiedje op het strand van oostelijk en westelijk van het reddings-huisje op de westelijke Vliehors uitgekozen. De strandplevieren broeden o.a. in het doelengebied van defensie.

lees meer
Vlieland

Voorzichtig aan de beschuit met muisjes.

Afgelopen jaren zorgde harde wind en dus hoge tijen voor teleurstellende berichten vanaf de Vliehors. Het lukte de aanwezige strandbroeders niet om jongen groot te brengen. Maar dit jaar lijkt het echt goed te gaan met de kuikens van deze bijzondere vogels. Collega Carl Zuhorn kon afgelopen weekend de volgende cijfers noteren: Beborde gebied ten westen van het  reddingsboothuisje; 21 paartjes dwergstern, waarvan […]

lees meer
Vlieland

Zou het dit jaar gaan lukken?… Broedende dwergsterns.

Een bijdrage van onze collega en groot ‘vogelkieker’ Carl Zuhorn: Ook dit jaar zijn er op de Vliehors Dwergsterns en Bontbekplevieren neergestreken om te gaan broeden. De vogels zijn na een aarzelend begin met nestelen begonnen op een schelpenrijk stukje strand westelijk van het Reddingsboothuisje. Staatsbosbeheer heeft afgelopen zondag met hulp van Willem Stel rondom dit […]

lees meer
Vlieland

Ze zijn er weer: de broedende Dwergsterns.

Een bijdrage van collega Carl Zuhorn; Ook dit jaar zijn er op de Vliehors Dwergsterns en Bontbekplevieren neergestreken om te gaan broeden. De vogels hebben een schelpenrijk gebiedje op het strand van de westelijke Vliehors uitgekozen. Staatsbosbeheer heeft afgelopen vrijdag met hulp van Willem Stel rondom deze broedgebieden borden geplaatst. De Vliehors is een belangrijk […]

lees meer
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog