www.boswachtersblog.nl/ Aan Zee

Strandplevieren welkom op het Verklikkerstrand

12 april 2019 Wendy in Aan Zee

Verklikkerstrand - foto Staatsbosbeheer

Ruimte, rust en dynamiek. Dat typeert het Verklikkerstrand tussen Nieuw-Haamstede en Renesse. Op het strand ontstaan embryonale duintjes. Dat zijn duinen die zich in de beginfase van duinvorming bevinden, kleine duintjes dus. Een ideaal gebied voor strandbroeders. Dat zijn vogels die graag op het strand broeden, zoals strandplevier, bontbekplevier en dwergstern. Door een deel van het strand te markeren hebben deze vogels de rust die ze nodig hebben om hun nestje te maken en jongen groot te brengen.

Delta als belangrijkste broedgebied

Het gaat niet goed met strandplevieren in Nederland. In 1980 broedde er nog ruim 730 paar strandplevieren in Nederland, inmiddels zijn het er nog maar krap 130. Het overgrote deel van deze Nederlandse strandplevieren broedt in de Zuidwestelijke delta. Met name de Grevelingen is een belangrijke broedplaats. Toch is de plek waar ze graag broeden, in een open, dynamische kustzone met veel rust, schaars geworden voor de strandplevier. Stranden worden steeds drukker en kustnatuur staat onder druk.

Dynamisch Verklikkerstrand

Eén van de meest dynamische stranden vind je op de Kop van Schouwen: het Verklikkerstrand. De grote zandplaat voor het strand is afgelopen zes jaar wel 500 meter naar het oosten verplaatst en biestarwegras houdt de jonge duintjes vast die op het strand ontstaan. Voor mensen kan dit erg gevaarlijk zijn wanneer je tegen hoog water de strandhaak op loopt, vogels varen er juist bij. Tijdens het broedseizoen vinden strandplevieren en bontbekplevieren een plekje in de embryonale duinen om een nestje te draaien. Later in het jaar is het een belangrijke plaats voor ruiende en rustende vogels waaronder honderden visdieven en enkele duizenden grote sterns die er verzamelen voor de trek.

Verklikkerstrand Foto Herman Nieuwenhuize Staatsbosbeheer

Werkgroep strandbroeders

In samenwerking met gemeente Schouwen-Duiveland en Provincie Zeeland heeft Staatsbosbeheer de belangrijkste potentiele broedplaatsen voor strandbroeders gemarkeerd. Met houten palen en natuurtouw worden de embryonale duintjes beschermd. Informatiepanelen vertellen de bezoeker waarom we hen vriendelijk verzoeken de markering te respecteren. Vogelbescherming heeft de werkgroep strandbroeders in het leven geroepen om strandplevieren te helpen beschermen. Vrijwilligers zullen komende periode de vogels volgen en bezoekers informeren over de afzettingen. Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland neemt hiervoor de coördinatie op zich en Delta Project Management ondersteund bij het tellen van de vogels.

Strandplevier op het Verklikkerstrand - foto Maarten Sluijter
Strandplevier op het Verklikkerstrand – foto Maarten Sluijter (DPM)
reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog