www.boswachtersblog.nl/ Aan Zee

Het Vroon hoopt

13 maart 2017 Boswachter Peter Maas in Aan Zee

Het Noordervroon. Een bijna verplicht nummer voor iedere zichzelf respecterende vogelaar die Walcheren aandoet. Vlak onder het duin bij Westkapelle. Een waterrijk gebied met weilanden en enkele eilandjes die als broedgebied kunnen dienen. Er lopen enkele wegen vlak langs zoals de Hogeweg, de Slaakweg en de K. de Vosweg. Van hieraf is het goed vogels kijken. En het gebied ligt er helemaal klaar voor. Laat de broedvogels maar komen. De veldleeuwerik staat al hoog aan de lucht. De kievit probeert een eerste buiteling. Nog even en je hoort tureluur en kluut, scholekster en bontbekplevier. Maar het ‘echte’ werk moet dan nog beginnen: de visdiefjes, de dwergsterns en wie weet ook dit jaar weer de grote sterns. Ook al verkiezen de laatste altijd weer een andere broedplaats elders in de Zuidwestelijke Delta.

Toch zijn er ook zorgen. Het broedsucces laat te wensen over. En de belangrijkste oorzaak daarvoor zit ‘m in de predatie. De ene keer is het een kraai, dan weer een zilvermeeuw of buizerd. Daar kunnen we niet veel aan doen. Maar als het gevaar over land komt, dan hebben we daar nu een stokje voor gestoken. Of beter gezegd: een stuk gaas. Rondom de belangrijkste broedeilandjes is eind vorig jaar een afrastering geplaatst en wel op een zodanige manier dat de verwilderde huiskat of zelfs de vos er nu niet meer bij kan. Nu maar even afwachten en hopen of wij met ons inzicht die slimme rovers te slim af zijn.

Met dank aan de Provincie Zeeland die de financiële middelen beschikbaar stelde vanuit het soortenbeleid.

 

 

reageren

geef een reactie

  • Martijn Verweijen
    5 september 2018 om 12:30

    Prima en noodzakelijk deze maatregelen. Kustbroedvogels broeden bijna nergens meer in natuurlijke habitats, omdat deze er niet meer zijn of omdat elk geschikt buitendijks plekje wordt overlopen door recreanten of omdat voor de hand liggende en uitvoerbare maatregelen niet genomen worden. Denk hierbij aan het incidenteel korttijdelijk in de winter verhogen van het peil van de Grevelingen of het Oostvoornsemeer. Op termijn kan dat ook heel goed in het Veersemeer.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog