www.boswachtersblog.nl/ Aan Zee

Toegangsweg Slikken van Flakkee langer afgesloten voor verkeer

15 mei 2020 Boswachter Piet van Loon in Aan Zee

De toegangsweg naar het strandje op de Slikken van Flakkee is dit jaar langer afgesloten voor gemotoriseerd verkeer dan andere jaren. In de afgelopen periode hebben er werkzaamheden plaatsgevonden die uitlopen tot 15 juni. Vanaf dan is de weg weer open en kan men weer bij het strandje komen.

Karrenspoor

In de afgelopen weken is er op de Slikken van Flakkee hard gewerkt. Het oude karrenspoor van de toegangsweg is voor een deel hersteld om zo het rijcomfort te verbeteren. Afgelopen jaren werd de weg gekenmerkt door een ribbelstructuur die bij lage snelheid voor veel ongemak in de auto zorgde. Omdat bezoekers dit probeerden te voorkomen werd er veel met hoge snelheid over de weg gereden. Iets wat vanuit veiligheidsoogpunt niet wenselijk is, maar ook niet omdat dit de ribbels alleen maar vergrootte. De rijsporen vlak geschraapt en met schelpen opgehoogd, dit zorgt voor een stabiel pad.

Tijdelijke afsluiting tot 15 juni i.v.m. werkzaamheden toegangsweg Slikken van Flakkee

Bermbeheer

De middenberm tussen de twee sporen is opgehoogd met aarde en ingezaaid met graszaad. De middenberm zal opgenomen worden in een intensief maaiprogramma, waarbij het als ‘gazonbeheer’ meerdere keren per jaar wordt beheerd. De buitenbermen worden juist extensief gemaaid. Dat wil zeggen dat deze buitenbermen één keer per jaar, in het najaar, worden gemaaid en afgevoerd. Zo kunnen vlinders en insecten het hele jaar gebruik maken van deze bermen. Ook zullen er vlinderstroken worden aangewezen. Dit zijn gedeelten begroeiing die niet in de maaironde worden meegenomen. Zo ontstaat er overjarige begroeiing die als schuilplaats dient voor insecten en vlinders.

Afsluiting

Door (nasleep van) de werkzaamheden en het moeten aanslaan van het gras in de middenberm is de weg tijdelijk afgesloten. Normaliter gaat de weg open op 15 mei. Dit jaar gaat de slagboom open op 15 juni. Zo geven we het gras de kans op te komen en kunnen afrondende werkzaamheden, zoals het vervangen van een duiker in het laatste deel van het pad, worden uitgevoerd.

Door deze afrondende werkzaamheden is het fietspad naar het strand ook tijdelijk afgesloten. Verwachting is dat dit pad van 16 mei wel weer beschikbaar is. Onze excuses voor het ongemak.

Nieuwe duiker voor betere afwatering naar de Grevelingen
reageren

geef een reactie

 • Han Messie
  21 mei 2020 om 09:15

  NACHTEGAAL

  Mocht die vogel zich
  overdag uitleven, ’t was
  gewoon een zanger.
  Zijn stem bij vollemaansnacht
  krijgt echter de hoogste lof.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog