www.boswachtersblog.nl/ Aan Zee

Wel zijn haren, maar niet zijn streken…

28 mei 2020 Boswachter Karel Leeftink in Aan Zee

Sluwe vos

Vossen zijn in de terreinen van Staatsbosbeheer meestal welkom, maar soms ook wat minder. Ze bezorgen ons nogal es hoofdbrekens en stellen ons voor dilemma’s.

Geen dom gansje

Sinds de komst van de vos op Walcheren en de Bevelanden  – in Zeeuws-Vlaanderen zat-ie al veel langer – zijn op vele plaatsen de aantallen “zomerganzen” niet verdere toegenomen. Vossen verschalken immers zo wordt gedacht toch heel wat kuikens en maken eieren buit. Daardoor is het broedsucces van de grauwe gans – het aantal jongen dat uitvliegt – heel wat minder dan pakweg tien jaar geleden. Aan de andere kant zijn ganzen natuurlijk ook niet gek – geen domme gansjes dus – en zoeken ze plekken op waar de vos niet of moeilijk bij komt.

Plas-dras

Dat ligt voor kluten en sterns wel even anders. Die hebben als grondbroeder vaak geen plaats meer om uit te wijken. De meeste schorren en geschikte buitendijkse terreinen, waar kluten vroeger broedden, zijn verdwenen. En op de drukke zomerstranden – oorspronkelijk hun broedbiotoop – is voor sterns geen ruimte meer. Gelukkig is er binnendijks de afgelopen jaren een aantal plas-dras natuurterreinen aangelegd waar kluten en sterns, maar ook plevieren en tureluurs, hun jongen kunnen groot brengen. Maar of die altijd zo veilig zijn? Afgezien van traditionele vijanden als de wat grotere meeuwen en roofvogels, heeft nu immers ook de vos het toneel betreden.

Indringer

Vorige week eiste hij in het Noordervroon bij Westkapelle nadrukkelijk de hoofdrol op. Ondanks het raster dat met financiële hulp van de Provincie Zeeland voor het begin van het broedseizoen geplaatst was, slaagde de lokale struinvos er toch in het broedeilandje met dwergsterns en kluten te bereiken. Vrijwel alle kluten zijn nu verdwenen – zullen het vermoedelijk elders gaan proberen -, maar de dappere dwergsterns – kleiner dan een merel – weten van geen wijken. Vandaar dat dit weekend besloten werd extra maatregelen te treffen. Rond het eiland staat nu een hoog flexnet, dat onder stroom staat. Reintje zal zich nu wel twee keer bedenken……

Aanleg flexnet

Fotografie: Floor Arts

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog