www.boswachtersblog.nl/ Aan Zee

Vervolg Prunusbestrijding in de Kop van Schouwen

23 juni 2020 Boswachter Marijke Lieman in Aan Zee

Amerikaanse vogelkers

Na de zomervakantie zal er gestart worden met het vervolg van de bestrijding van de exoot de Amerikaanse vogelkers, in de volksmond veelal Prunus genoemd. Deze flinke struik of kleine boom is ooit in Nederland aangeplant ter verbetering van de bossen. Al snel bleek dat de Prunus zich makkelijk verspreidt en inheemse soorten overwoekert en wegconcurreert. In de duinen, mede door de stikstofdepositie, groeit de soort zo hard, dat de van oorsprong ‘blonde stuivende duinen’ dichtgroeien. Hierdoor verdwijnt het natuurlijk habitat voor het ‘grijs duin’ met de bijzondere dieren als levendbarende hagedis, duinviooltje of kleine parelmoervlinder.

Werkzaamheden

Het rooien van de Prunus in de duinen en de Boswachterij loopt van 2015 tot en met 2020. Dit is de laatste fase. We proberen zo veel mogelijk Prunus te verwijderen. Daarna volgt het nabeheer om de vele zaailingen van de vogelkers te bestrijden. Dit nabeheer zal plaatsvinden met schaapskuddes en handwerk.

Boswachterij Westerschouwen

In het najaar starten we met het weghalen van de Prunus in de Boswachterij, ook hier zie je dat de Amerikaanse vogelkers onze eigen boomsoorten en struiken als zomereik, esdoorn, meidoorn en hulst verdringt. En juist deze soorten hebben we nodig om het bos vitaal te houden en om de biodiversiteit in het bos te vergroten. We werken in 3 fases, startend in het westen en werkend naar het oosten waarbij ieder jaar een derde van het bos wordt aangepakt. De zaadbomen worden op één meter afgezaagd en ter plaatse versnipperd. Op sommige plaatsen worden de takken op rillen gezet, zodat er meer beschutting is voor het wild. De meeste paden zullen tijdens het werk gewoon openblijven, soms zal de aannemer een omleiding maken.

Duinen van Renesse

Ook in de duinen aan het einde van de Jan van Renesseweg zal de Prunus weggehaald worden. Door deze werkzaamheden komt er weer ruimte voor de oorspronkelijke duinvegetatie en de daarbij behorende dieren. Na het rooiwerk optimaliseren we de  begrazing met paarden en runderen om het opnieuw dichtgroeien te voorkomen. Met rasters en veetunnels koppelen we gebieden aan elkaar om zoveel mogelijk oppervlak mee te nemen in het graasbeheer. Vanwege het voorkomen van de boomkikker starten we in de duinen van Renessen vanaf 1 november. Waar mogelijk worden de Prunussen in het geheel verwijderd, waar de bodem beschermd is vanwege de archeologie of omdat er munitie in de grond verwacht wordt, wordt de Prunus alleen bovengronds afgezaagd en verkleind.

Overige locaties

Naast de Boswachterij en de Duinen van Renesse zullen er ook op nog wat kleinere locaties de Prunus verwijderd worden. Zo worden er in de Meeuwenduinen, de Maire en nabij het vliegveld enkele gebiedjes aangepakt waar de zaadbomen verwijderd worden.

Overlast

Tijdens de werkzaamheden wordt alles in het werk gesteld om de overlast voor omwonenden en recreanten te voorkomen. Er zal niet voor zonsopkomst en na zonsondergang gewerkt worden, er worden elektrische motorzagen ingezet om geluidshinder te minimaliseren en over het algemeen zal er gewerkt worden met kleinere tractoren en versnipperaars. Waar mogelijk wordt het materiaal ter plaatse versnippert, zodat er zo min mogelijk transportbewegingen nodig zijn.

Na de zomervakantie zal er gestart worden met de werkzaamheden en we verwachten dat het voor de kerst klaar is.

Zeeland

De Amerikaanse vogelkers wordt Zeeland breed bestreden, omdat we het kansrijk achten door de geïsoleerde ligging van de voormalige eilanden. Hierdoor kan het prachtige, unieke Zeeuwse duinlandschap met de oorspronkelijke flora en fauna weer herstellen. De opdrachtgever voor het bestrijden van de Prunus is de Provincie Zeeland en werkt hierbij in nauwe samenwerking met de terreinbeheerder Staatsbosbeheer. Directie en toezicht zal worden gehouden door bureau Ruimte & Groen uit Borsele. De aannemer die het werk gaat uitvoeren zal half juli bekend worden.

 

Begrazing door schapen in de duinen

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog