www.boswachtersblog.nl/ Aan Zee

Schapen in de Schelphoek (Schouwen-Duiveland)

30 juni 2020 Boswachter Marijke Lieman in Aan Zee

De komende weken kunt u de Schaapskudde van Jan Caljouw in de Schelphoek tegen komen. Zij maaien het gras op een natuurlijke manier en zorgen er ook voor dat jonge opslag van boompjes opgegeten worden.

Verspreiding zaden

Schaapskuddes dragen bij aan de ecologische structuur van een natuurgebied, zoals ze dat vroeger hebben gedaan. We weten dat schapen zaden en sporen verspreiden over grote afstanden, van het ene natuurgebied naar het andere. In de vacht, de uitwerpselen en tussen de hoeven worden bovendien ook eitjes, insecten, slakken en spinnen vervoerd. Zaden kunnen in de vacht maandenlang kiemkrachtig blijven.

Verstoring

Een ander voordeel van een tijdelijke schaapskudde is het korte begrazingsmoment in het terrein. Hierdoor is de verstoring voor vogels, zoogdieren en insecten minimaal. En het is voor de mens een prachtig gezicht.

Flexnetten

De kudde met Kempische heideschapen staat in een raster van flexnetten. Zodra al het gras is opgegeten wordt het raster en de kudde verplaatst. Als de graslandjes met zeldzame planten als orchideeën voldoende begraasd is, zal de kudde weer naar een ander natuurgebied gaan.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog