www.boswachtersblog.nl/ Aan Zee

Liveblog (beëindigd): Maatregelen coronacrisis Grevelingen (laatste update: 14 juli 2020 – 10:05 uur)

14 juli 2020 Boswachter Piet van Loon in Aan Zee

In dit blog worden de actuele maatregelen rondom de coronacrisis in de Grevelingen bijgehouden. Deze maatregelen worden door de veiligheidsregio's en gemeenten bepaald. In dit blog proberen we zaken die van toepassing zijn op de Grevelingen zo goed mogelijk te communiceren.

==Actuele maatregelen==

Door het coronavirus zijn er verschillende maatregelen getroffen om verspreiding tegen te gaan. Stap voor stap kan er gewerkt worden aan versoepeling van deze maatregelen. De actuele maatregelen zijn als volgt:

 • Aanleggen en betreden van de eilanden in de Grevelingen is vanaf donderdag 21 mei weer toegestaan. Overnachten aan steiger mag dan ook weer, mits het jacht voorzien is van eigen sanitair. Let op de geldende regelgeving rondom het broedseizoen!
 • Aanleggen en overnachten aan alle openbare aanlegsteigers aan de vaste wal is toegestaan, evenals ankeren, mits het jacht voorzien is van eigen sanitair.
 • Sanitaire voorzieningen op de Brouwersdam en Grevelingendam gaan in de week van 1 juni weer open. De voorzieningen op de eilanden blijven i.v.m. veiligheid voor gebruikers en eigen personeel afgesloten. We vragen vaartuig-eigenaren gebruik te maken van het sanitair aan boord.
 • Houd ten alle tijden 1,5 meter afstand tot anderen.

 

De coronacrisis en -maatregelen veranderen snel. Het is soms lastig om de meest actuele situatie weer te geven. Er kan dan ook geen recht worden ontleend aan informatie vermeld op dit blog omdat de actuele situatie altijd weer kan wijzigen.

Volg ook de actuele situatie op de website van gemeente Schouwen-Duiveland, gemeente Goeree-Overflakkee, Veiligheidsregio Zeeland en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

 

Hieronder vindt u de maatregelen en overige nieuws in een tijdlijn:

==14 juli 2020 – 10:05 uur==

Omdat er op korte termijn geen updates worden verwacht wordt dit liveblog gesloten. Bij nieuwe updates zal dit in een nieuw bericht op dit blog worden gedeeld.

 

==14 juli 2020 – 10:00 uur==

Sinds begin juni zijn de sanitaire voorzieningen aan de vaste wal weer opengesteld. De toiletten op de eilanden zijn echter nog gesloten omdat op dit moment de veiligheid voor gebruikers en eigen personeel niet kan worden gewaarborgd.

De wc’s blijven gesloten omdat het doorspoelen van de behoeften gaat middels een eenvoudige pompsysteem en een open opvangtank, zonder verder riool. De combinatie van het doorspoelen van de behoefte en de excessen in de vorm van overlast en bende die sommige recreanten achterlaten in heel de gebouwtjes maakt dat wij de veiligheid van gebruikers en ons eigen personeel niet kunnen borgen en de toiletgebouwen dus gesloten blijven.

We zijn opzoek naar een meer toekomstbestendig soort toilet gebouw voor de eilanden, dit kost tijd en geld. De realisatie van het geheel laat dus op zich wachten. Tot die tijd hopen we dat vaartuig-eigenaren gebruik maken van het sanitair aan boord.

 

==17 juni 2020 – 10:30 uur==

We krijgen veel vragen over het langzij liggen aan openbare aanlegplaatsen. Het langzij liggen is een wettelijk recht. Echter is de 1,5 meter maatregel van de Rijksoverheid en uit de noodverordeningen een regel die hierboven staat. Mocht de 1,5 meter afstand tot andere personen dus in acht worden genomen is er geen probleem. Als advies stellen we dat langzij liggen niet verstandig is, echter het is dus niet verboden.

 

==4 juni 2020 – 9:30 uur==

Gisteren zijn alle sanitaire voorzieningen op de Brouwersdam en Grevelingendam weer opengesteld. In een aantal voorzieningen waar een ‘hal’ met meerdere toiletdeuren toegang geeft tot de toiletten, is er maar één toilet opengesteld om te voorkomen dat meerdere mensen elkaar in de ‘hal’ tegenkomen.

 

==2 juni 2020 – 14:00 uur==

Vanaf deze week worden de sanitaire voorzieningen op de Grevelingendam en Brouwersdam weer opengesteld. Dit gebeurd gefaseerd en ook niet iedere deur van een gebouw zal worden geopend om te voorkomen dat men te dicht bij elkaar komt.

Bij de openstelling komt veel kijken. Zo wordt het water er weer opgezet en zullen vanuit legionella-preventie de leidingen worden gespoeld. Ook worden er posters geplaatst om het publiek te wijzen op een aantal richtlijnen:

 • Houd 1,5 meter afstand!
 • Was je handen
 • Zorg voor eigen toiletpapier, zeep en handdoek
 • Voorkom (sociaal) contact
 • Gebruik het water niet als drinkwater

Met deze richtlijnen proberen we de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden. De sanitaire voorzieningen zullen met verhoogde intensiteit worden schoongemaakt.

De voorzieningen op de eilanden blijven voorlopig nog afgesloten. Dit heeft er mee te maken dat de verhoogde intensiteit van schoonmaken op de eilanden niet gerealiseerd kan worden. Staatsbosbeheer bespreekt dit en we houden jullie op de hoogte.

 

==19 mei 2020 – 17:00 uur==

Eilanden toegankelijk

Vanaf donderdag 21 mei is het aanleggen aan de openbare aanlegsteigers en het betreden van de eilanden in de Grevelingen weer toegestaan. De aanwijzingsbesluiten zullen worden ingetrokken nadat Staatsbosbeheer gisteren een natuurcheck heeft gedaan. De afgesloten periode viel namelijk samen met de vestigingsperiode van broedvogels. Nu blijkt dat er geen kwetsbare natuurwaarden worden verstoord kunnen de eilanden weer opengesteld worden.

Voorzieningen

Voor het verblijven op een jacht geldt dat dit jacht voorzien moet zijn van eigen sanitaire voorzieningen. De sanitaire gebouwen op de vaste wal en op de eilanden blijven afgesloten. De liggeldregeling en driedagenregeling zijn en blijven van kracht voor het aanleggen aan openbare aanlegsteigers.

Honden

Heeft u een hond? Houdt deze dan bij betreding van een eiland aan de lijn. Zo voorkomt u verstoring van (broed)vogels.

Veermansplaat

De Veermansplaat blijft, evenals voor de coronacrisis en net als de Hompelvoet (tot 15 augustus), afgesloten voor publiek gedurende het broedseizoen tot 15 juli. De aanwezige natuurwaarden in het broedseizoen zijn van dusdanig niveau dat betreding desastreus kan zijn. Staatsbosbeheer werkt aan een nieuwe zonering om recreatie en natuur ook op dit eiland naast elkaar plaats te kunnen laten vinden.

Gedragsregels watersport

 • Houd altijd 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Voorkom drukte op steigers, bij afvalbakken, op recreatievelden en bij trailerhellingen. Kom je op een drukke locatie, ga dan weg en zoek een rustigere plek.
 • Neem voldoende afstand als u aanlegt of voor anker gaat. Ga zeker niet langzij (dubbel) liggen.
 • Vermijd sociale contacten met andere watersporters
 • Hoest je, ben je verkouden of heb je of een gezinslid koorts; blijf dan thuis!
 • Houd je aan de richtlijnen van het RIVM en landelijke, regionale en lokale wet- en regelgeving.

 

==15 mei 2020 – 17:00 uur==

We ontvangen veel vragen over de actualiteit van dit blog. Dit blog wordt zo goed mogelijk bijgehouden n.a.v. wijzigingen die door bevoegd gezag worden bepaald. Alle maatregelen die van toepassing zijn op de Grevelingen worden gemaakt door gemeente Schouwen-Duiveland, gemeente Goeree-Overflakkee, Veiligheidsregio Zeeland en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Staatsbosbeheer heeft hierin geen bepalende rol, wij proberen enkel een zo actueel mogelijk beeld weer te geven van de situatie.

De eilanden in het Zeeuwse deel zijn in een aanwijzingsbesluit van Veiligheidsregio Zeeland afgesloten. De eilanden in het Zuid-Hollandse deel zijn per vergissing uit het aanwijzingsbesluit van 14 mei van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond gehaald. De gemeente en veiligheidsregio werken aan een rectificatie. Het verbod blijft dus staan voor dit weekend. Volgende week wordt er verder gekeken naar de mogelijkheden om de eilanden vrij te geven.

 

==15 mei 2020 – 9:15 uur==

Met het wijzigen van de noodverordening van de veiligheidsregio Zeeland is ook het overnachten aan openbare aanlegsteigers aan de vaste wal in het Zeeuwse deel van de Grevelingen weer toegestaan. Op alle locaties (Haven van Bommende, West-Repart, Middelplaat, Springersdiep, de Punt en Slikken van Flakkee) mag weer aangelegd en overnacht worden mits het jacht voorzien is van eigen sanitair.

De eilanden blijven vooralsnog afgesloten.

 

==8 mei 2020 – 11:15 uur==

De bestaande liggeldregeling en driedagenregeling blijven, ondanks de maatregelen gewoon van kracht. Voor het verblijven (dag en/of nacht) aan een openbare aanlegsteiger is een weekkaart of seizoenskaart nodig. We hebben navraag gedaan met de verkooppunten of zij open zijn en de kaart op dit moment verkopen. Voor zover nu bekend zijn de kaarten op de volgende locaties te verkrijgen. Deze lijst wordt aangevuld naar mate we meer reacties krijgen.

 • WSV Bru
 • WSV Battenoord
 • VVV Inspiratiepunt (Mensen kunnen bellen (0187-681789) tussen 10.00 en 12.30 uur, dan is het altijd te regelen dat een liggeldkaart toch opgehaald kan worden of overmaken en opsturen is ook een mogelijkheid)
 • Marina Port Zelande

 

==6 mei 2020 – 11:00 uur==

De noodverordeningen veranderen snel. Vorige week leken een aantal maatregelen in het Zeeuwse deel ingetrokken te worden. Echter bleek dit achteraf alleen voor vaste en verhuurde ligplaatsen in jachthavens te gelden. Het is soms lastig om de meest actuele situatie weer te geven. Er kan dan ook geen recht worden ontleend aan informatie vermeld op dit blog omdat de actuele situatie altijd weer kan wijzigen. Op dit moment is er een verschil tussen de situatie in Zeeland en Zuid-Holland.

In het Zeeuwse deel mag niet overnacht worden aan openbare aanlegplaatsen en op een schip voor anker. In het Zuid-Hollandse deel van de Grevelingen mag dit juist weer wel. De eilanden blijven afgesloten voor publiek, aanleggen is niet toegestaan. Ook de openbare sanitairvoorzieningen blijven afgesloten.

 

==Het bericht van 30 april is verwijderd i.v.m. onjuist informatie==

 

==28 april 2020 – 17:00 uur==

De beperkende maatregelen vanuit het aanwijsbesluit voor de Grevelingendam zijn vandaag officieel ingetrokken. De afzetting is door de gemeente weggehaald en de Grevelingendam is weer open voor recreatie. Houd wel 1,5 meter afstand als je gaat recreëren!

 

==22 april 2020 – 14:00 uur==

De voorzitter van de veiligheidsregio Zeeland heeft een aanwijzingsbesluit getekend waarin het recreatief gebruik van de Grevelingendam is verboden. Medewerkers van gemeente Schouwen-Duiveland, RUD Zeeland en Staatsbosbeheer handhaven samen met de politie dit verbod. De Grevelingenzijde (strandweg) van de Grevelingendam is inmiddels fysiek afgezet met hekken en bebording.

 

==21 april 2020 – 19:00 uur==

De veiligheidsregio Zeeland heeft besloten om, vanwege aanhoudende drukte, het natuur- en recreatiegebied van de Grevelingendam (strandweg, Bruinisse) volledig af te sluiten voor publiek. Medewerkers van gemeente Schouwen-Duiveland, RUD Zeeland en Staatsbosbeheer informeren het aanwezige publiek en zullen in samenspraak een fysieke afsluiting aanbrengen.

 

==15 april 2020 – 12:00 uur==

In navolging van het afsluiten van parkeerplaatsen bij stranden in de gehele gemeente Goeree-Overflakkee, blijft ook het parkeerterrein en strand op de Punt (Ouddorp) afgesloten voor verkeer.

 

==10 april 2020 – 12:00 uur==

Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer roepen iedereen op om ook in het paasweekend natuurgebieden te mijden. Met deze herhaalde oproep proberen we te voorkomen dat veel mensen op hetzelfde moment de natuur in trekken, waardoor het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand van elkaar te houden.

Blijf zoveel mogelijk thuis
Voor iedereen geldt nog steeds: blijf zoveel mogelijk thuis en ga alleen naar buiten als dat nodig is. Bijvoorbeeld om boodschappen te doen, de hond uit te laten, iets voor een ander te doen of een frisse neus te halen in de directe woonomgeving. Het advies luidt: geniet vooral van de zon, maar in je tuin of op het balkon.

(bron: www.staatsbosbeheer.nl)

 

==8 april 2020 – 8:30 uur==

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft geconstateerd dat het aandeel dagtoerisme in de gemeente groot is. Overwegende dat de zorgcapaciteit van het ziekenhuis niet voldoende is en het komend weekend Pasen is, is het volgende besluit genomen.

 • recreatief verblijf op campings, recreatieparken en jachthavens is verboden (ook dagrecreatie). Hierin is verder gespecificeerd dat in en uit varen van een jachthaven verboden is (uitzonderingen daargelaten).

Voor Staatsbosbeheer geldt dat dit een uitzonderlijke situatie is. Formeel kan er dus vanaf de Zuid-Hollandse kant niet meer gevaren worden, maar kunnen mensen op de Grevelingen ook vanuit het Zeeuwse deel of uit de sluis komen, dit is dus niet te handhaven. Wel hebben wij in het Zuid-Hollandse deel aanlegsteigers aan de vaste wal dit nu open zijn voor dagrecreatie (Springersdiep, de Punt en Slikken van Flakkee). Deze steigers gaan afgesloten worden voor dagrecreatie, hier zal een aanlegverbod gelijk aan de eilanden voor gaan gelden.

 

==3 april 2020 – 15:00 uur==

Staatsbosbeheer heeft afgelopen dagen alle steigers, zowel aan de vaste wal als op de eilanden, en sanitaire voorzieningen voorzien van informatieposters. Zo krijgen alle bezoekers ter plekke informatie over de maatregelen die gelden in en om de Grevelingen. Komend weekend wordt het mooi weer, toch vragen we jullie niet massaal naar buiten te gaan! Houd je aan de richtlijnen van het RIVM en volg onze tips!

Wil je naar buiten om een frisse neus te halen, houd dan rekening met de volgende richtlijnen:

 • Maak met de fiets of te voet een ommetje in de eigen omgeving; ga niet met de auto op pad.
 • Houd altijd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Vermijd drukke plekken en drukke tijdstippen.
 • Ga zoveel mogelijk alleen, niet in een groep.
 • Heb jij of een gezinslid griepverschijnselen of verkouden, blijf dan thuis.
 • Plekken, waar het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand van elkaar te houden, zoals vogelkijkhutten en uitkijktorens hebben we uit voorzorg afgesloten.

 

==2 april 2020 – 16:00 uur==

Meer duidelijkheid rondom recreatief verblijven. Mag je nou wel of niet overdag verblijven op een plek waar nachtrecreatie mogelijk is? Dat mag, maar alleen tussen 7 uur ’s ochtends en 19 uur ’s avonds. Handhaving op recreatief nachtverblijf vindt alleen plaats tussen 19 uur ’s avonds en 7 uur ’s ochtends. (bron: Veiligheidsregio Zeeland)

 

==1 april 2020 – 16:30 uur=

Meer duidelijkheid over de verschillende maatregelen. Concreet betekenen de maatregelen uit de noodverordeningen het volgende:

 • Het is verboden aan te leggen aan de steigers van ALLE eilanden in de Grevelingen. Alle eilanden zijn afgesloten voor publiek.
 • Het voor dagrecreactie aanleggen aan de openbare steigers aan de wal rondom de Grevelingen (De Punt, Springersdiep, Middelplaat, West Repart, Haven van Bommenede, Grevelingendam en Slikken van Flakkee) is toegestaan. Echter, het recreatief overnachten aan boord is NIET toegestaan. Ook moet hierbij 1,5 meter afstand tot anderen in acht worden genomen. Denk hierbij aan oplossingen als niet zij-aan-zij liggen.
 • Het is toegestaan overdag te ankeren op de hiervoor toegestane locaties, echter is ook het recreatief overnachten aan boord op deze locaties NIET toegestaan.

 

==1 april 2020 – 8:45 uur==

Aandacht PZC voor afsluiting eilanden Grevelingenmeer.

 

==1 april 2020 – 8:00 uur==

Rijkswaterstaat legt vanaf vandaag, waar mogelijk per marifoon, alle schepen die willen schutten om de Grevelingen op te komen uit welke beperkingen er zijn op de Grevelingen. Ook wordt er iedere schutting een bericht omgeroepen in de sluis, dit voor de schepen zonder marifoon.

 

==31 maart 2020==

Staatsbosbeheer heeft alle sanitaire voorzieningen voorzien van posters om duidelijk te maken dat deze niet toegankelijk zijn.

 

==30 maart 2020==

 • Afsluiting van de eilanden Stampersplaat, Dwars in de Weg, Veermansplaat, Archipel en Mosselbanken door gemeente Schouwen-Duiveland en Veiligheidsregio Zeeland.
 • Verbod op recreatief nachtgebruik in jachthavens en aan passantensteigers in de gehele Grevelingen door beide gemeenten en veiligheidsregio’s.

 

==28 maart 2020==

Afsluiting eilanden Hompelvoet en Ossehoek door gemeente Goeree-Overflakkee en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

 

==27 maart 2020==

Alle sanitaire voorzieningen blijven gesloten vanaf 1 april.

reageren

geef een reactie

 • Marieke
  11 maart 2021 om 12:22

  Is er al duidelijkheid dat de toiletten op de eilanden komende zomer 2021 wel gewoon open zijn?

 • Annemieke van Saarloos
  29 juni 2020 om 11:34

  Het zou verstandig zijn de wc gebouwtjes op de eilandjes weer te openen. Nu zie je mensen. Et WC papier in de bosjes verdwijnen…… wij ruimen altijd netjes de stront van de honden op maar mensen hun menselijke resten niet! Dat moeten we toch niet willen?

  • Martien
   13 juli 2020 om 11:46

   Helemaal mee eens. Snap wel dat SBB niet vaker kan of wil schoonmaken maar dat kun je ook aan de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker overlaten. Wat is er mis met even zelf schoonmaken voor (en na) gebruik?

 • Bert
  25 juni 2020 om 22:34

  Is dubbelliggen met de boot weer toegestaan?

 • Peter
  18 juni 2020 om 13:24

  Zijn de toiletten op de 2 eilandjes tussen Herkingen en Bruinisse ook alweer geopend?

 • Peter N
  10 juni 2020 om 22:45

  Snel ophouden met die 1,5m flauwekul.
  We zijn met z’n allen big time genept door het RIVM en nu probeert Rutte onze grondwet te omzeilen.

 • Arie
  2 juni 2020 om 16:15

  Dat de wc’s weer open gaan is geen overbodige luxe, vanmorgen liep ik mijn dagelijkse ochtendwandeling door de bosjes op de Grevelingendam en werkelijk overal lag poep en toiletpapier.

 • Jan O
  25 mei 2020 om 10:16

  Beste Piet,
  Ik zie dat de laatste update is van 15 mei. Wanneer zal de volgende zijn?
  Ik hoorde dat de eilandjes op de Grevenlingen weer open zijn?
  Mvg,
  Jan Osterholt

  • Boswachter Piet van Loon
   26 mei 2020 om 07:46

   Goedemorgen,
   Het blog is op 20 mei aangepast met de openstelling van de eilanden.

 • Pedro Wyns
  22 mei 2020 om 09:19

  Wat is dat nu met Veermansplaat ? Is dit geen vergissing ? Hompelvoet is het eiland dat volgens de kaarten niet betreden mag worden. Ik heb nog nooit weet gehad van beperkingen op Veermansplaat…

  • Boswachter Piet van Loon
   26 mei 2020 om 07:49

   Alle (natuur)eilanden vallen onder wet- en regelgeving van Natura2000. Als potentiële broedvogels hier een locatie uitzoeken die verstoringsgevoelig is, hebben wij als eigenaar de zorgplicht om deze locaties te beschermen. Zodoende is afgelopen december al besloten om de Veermansplaat tot einde van het broedseizoen af te sluiten. We werken aan een vernieuwde zonering om natuur en recreatie naast elkaar plaats te kunnen laten vinden.

 • Ben Mietes
  20 mei 2020 om 19:40

  Het wordt steeds verwarrender! In de aanwijzingbijlage van de noodverordening Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond wordt bij Goeree vermeld dat de Ossenhoek en Hompelvoet verboden gebieden zijn.

 • Ben Mietes
  20 mei 2020 om 16:11

  De gemeente Goeree heeft nog steeds een besluit dat de eilanden Ossehoek en Hompelvoet verboden zijn en dat dit afgestemd is met Staaatsbosbeheer. Dit is heel verwarrend.

 • Ben Mietes
  20 mei 2020 om 11:12

  Alleen gek dat dat de sanitaire voorzieningen aan Springersdiep en Haven v Bommenede niet wordt genoemd.

 • Ben Mietes
  20 mei 2020 om 10:52
 • Mariska
  20 mei 2020 om 01:18

  Wat zijn dan vanaf 21 mei de ‘opengestelde eilanden’?
  Dit is allemaal zo onduidelijk!

 • Pedro Wyns
  19 mei 2020 om 22:06

  Veermansplaat niet betreden wegens broedseizoen ???? Is dit geen vergissing. Hompelvoet was in het verleden steeds niet te betreden, en staat ook zo op de zeekaarten. Van Veermansplaat heb ik dit nooit eerder geweten/gezien ????

 • Erik
  18 mei 2020 om 13:41

  Beste Piet van Loon,
  Ik heb contact gezocht met de Veiligheidsregio Zeeland en de gemeente Schouwen Duiveland en deze instanties geven duidelijk aan dat Staatsbosbeheer tot nu toe tegen het openstellen van de eilanden op de Grevelingen was. Eenvan uw collega’s van Staatsbosbeheer liet mij weten dat een belangrijke reden daarvoor is, dat de sanitaire voorzieningen op de eilanden schoongehouden moeten worden en dat daar nog geen goede Corona veilige manier voor is gevonden. Morgen is er overleg over de afschaffing van de Corona maatregelen door de Veiligheidsregio’s, betrokken gemeenten en Staatsbosbeheer en ik hoop dat het resultaat zal zijn dat de eilanden weer open gaan, waarbij dubbel afmeren niet toegestaan wordt en de sanitaire voorzieningen gesloten blijven, net zoals in de jachthavens waar passanten sinds 15 mei welkom zijn.

  • Anoniem
   19 mei 2020 om 13:31

   misschien goed om eerst de Grevelingensluis dan dicht te doen, de passanten van buiten kunnen bijna nergens naar toe als de eilanden en aanlegplekken vol zijn en de wind te hard waait om voor anker te gaan…

 • Martijn de Vos
  15 mei 2020 om 16:32

  Beste Piet van Loon,
  Ik heb het idee dat ook de post van vandaag 15 mei achterhaald is. VRZ laat de strandhuisjes al opengaan. Lijkt me een heel raar verhaal als afmeren aan eilandjes in het Zeeuwse deel van de Grevelingen dan verboden blijft. Ook de VRR (Rotterdam) lijkt in haar recente besluit anders over de eilandjes in het Zuid Hollandse deel te berichten. Wat is de status, want ik kan door de bomen het bos niet meer zien. Mvgr, Martijn de Vos (Corna-proof watersporter) 😉

  • Boswachter Piet van Loon
   15 mei 2020 om 17:00

   Goedemiddag, de eilanden in het Zeeuwse deel zijn in een aanwijzingsbesluit van Veiligheidsregio Zeeland afgesloten. De eilanden in het Zuid-Hollandse deel zijn per vergissing uit het aanwijzingsbesluit van 14 mei van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond gehaald. De gemeente en veiligheidsregio werken aan een rectificatie. Het verbod blijft dus staan voor dit weekend. Volgende week wordt er verder gekeken naar de mogelijkheden om de eilanden vrij te geven.

  • Rene Maliepaard
   16 mei 2020 om 11:58

   In een reactie die ik heb ontvangen van de veiligheids regio Zeeland heeft staatsbosbeheer toch wel een vinger in pap:

   Beste heer,

   Bij deze mail heb ik een kaartje gevoegd waarop de grens tussen de beide provincies is aangegeven. De beperking om zich op de eilanden te begeven is genomen op verzoek van de gemeente Schouwen-Duiveland en Staatsbosbeheer. Zodra zij van mening zijn dat deze beperking kan worden opgeheven, zullen zij hierop actie ondernemen.

   Met vriendelijke groet,

   P….. C……

   HTO Bestuursondersteuning

  • Ben
   20 mei 2020 om 18:58

   Graag zsm telefonisch contact, dringend!

 • Petra
  15 mei 2020 om 16:27

  Beste,

  Een toelichting op de sluiting van de eilanden zou inderdaad wenselijk zijn. Ook wij begrijpen niks van die sluiting. Hoe meer je af gaat sluiten, hoe meer mensen zich gaan verzamelen op dezelfde plek.

  Ik vind ook nergens in het aanwijsbesluit dat de eilanden zijn afgesloten door de voorzitter van de veiligheidsregio. Dus op welke grond en wiens bevoegdheid worden ze nu dan gesloten?

  We horen het graag van jullie!

  • Boswachter Piet van Loon
   15 mei 2020 om 17:03

   Goedemiddag,
   De afsluiting vindt plaats onder bevoegd gezag van de (voorzitter van de) veiligheidsregio. Op dit blog proberen we als Staatsbosbeheer alleen de actuele situatie te schetsen, wij hebben hierin geen beslissingsbevoegdheid. In de tekst staat een verdere uitleg en een link naar het aanwijzingsbesluit.

 • Petra
  15 mei 2020 om 16:24

  Beste,

  Het zou inderdaad fijn zijn als er een motivatie volgt waarom de eilanden afgesloten zijn. Ook wij begrijpen daar niks van. Hoe meer je af gaat sluiten hoe meer men zich gaat verzamelen op de paar plaatsen die wel open zijn.

  Ik vind ook nergens in het aanwijsbesluit dat de eilanden door de voorzitter van de veiligheidsregio zijn afgesloten. Dus is het dan wel een sluiting vanuit bevoegdheid?

  We horen het graag van jullie!

 • Erik Verwaal
  15 mei 2020 om 11:42

  Indien voor het aanmeren aan de eilandjes de voorwaarden worden gesteld dat er niet dubbel gelegen mag worden en men moet beschikken over eigen sanitaire voorzieningen aan boord en dat ook controleert, dan is dat toch een erg verantwoorde wijze van recreëren

  • Boswachter Piet van Loon
   15 mei 2020 om 17:04

   Dit besluit wordt door de veiligheidsregio genomen, Staatsbosbeheer is hierin volgend. Op dit blog proberen we alleen de actuele situatie te schetsen.

 • Marianne
  15 mei 2020 om 11:11

  Ik hoorde gisteren dat de eilandjes weer toegankelijk zijn, maar ik zie er hier nog geen bericht over. In hoeverre klopt het?

  • Boswachter Piet van Loon
   15 mei 2020 om 17:04

   De eilanden in het Zeeuwse deel zijn in een aanwijzingsbesluit van Veiligheidsregio Zeeland afgesloten. De eilanden in het Zuid-Hollandse deel zijn per vergissing uit het aanwijzingsbesluit van 14 mei van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond gehaald. De gemeente en veiligheidsregio werken aan een rectificatie. Het verbod blijft dus staan voor dit weekend. Volgende week wordt er verder gekeken naar de mogelijkheden om de eilanden vrij te geven.

 • Plonie
  14 mei 2020 om 19:57

  Beste boswachter,

  Aanleggen bij de eilanden in de Grevelingen!

  Wij begrijpen het verbod werkelijk niet.
  Ook zonder Corona kom je niet dichter bij andere personen. Iedereen zit op eigen boot. Zelfs als je dubbel ligt. En waar smalle steigertjes zijn, ga je ook in normale tijden om de beurt. Dus zeker in deze tijd!
  Er zijn steigers waar je zelfs niet van je boot af kunt.
  Om begrip te kunnen hebben moet er een duidelijk tegen argument zijn.
  En anders….. a. u. b. toegang voor de eilanden!

  Alvast bedankt!

  • Boswachter Piet van Loon
   15 mei 2020 om 09:23

   De afsluiting van de eilanden (maar in een eerder stadium ook andere steigers) komt niet voort uit een beslissing van Staatsbosbeheer. Deze beslissing wordt gemaakt door het bevoegd gezag (veiligheidsregio’s en gemeenten) en heeft o.a. te maken met gebrek aan sanitaire voorzieningen en het dubbel afmeren.

 • Marga
  14 mei 2020 om 17:52

  Het is nu 14 mei en ik lees vaag dat je weer mag overnachten op je boot in zeeland. Ik lees nergens of het weer mag op de eilandjes op de Grevelingen. Kan ik weer gewoon een 7 dagen kaart kopen vanaf 16 mei? Kan ik ook overnachten in brouwershaven? Ik begrijp niet dat er niet duidelijk word vermeld hoe t zit ?

  • Boswachter Piet van Loon
   15 mei 2020 om 09:24

   Vanaf vandaag mag er ook weer in het Zeeuwse deel van de Grevelingen aan aanlegsteigers aan de vaste wal overnacht worden. De eilanden blijven vooralsnog afgesloten. Het blog is aangepast naar deze wijziging.

 • Jeff Konings
  14 mei 2020 om 08:40

  Goedemorgen heer van Loon,
  Zijn er nog updates omtrent versoepeling van het beleid als het gaat om onze mooie Grevelingen en haar eilandjes?
  Ik hoor graag!

  Met vriendelijke groet,
  Jeff

  • Boswachter Piet van Loon
   14 mei 2020 om 09:05

   Goedemorgen,
   Er zijn om dit moment geen wijzigingen te melden. Het bevoegd gezag (de veiligheidsregio Zeeland, veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en de beide gemeenten) hebben nog geen andere richtlijnen of versoepelingen doorgevoerd. Mochten deze wel bekend worden gemaakt, zullen we ze ook weer op dit blog delen.

 • Rob
  13 mei 2020 om 17:55

  Staat in de blog dat de kaart dat de kaarten te koop zijn voor de liggeldregeling. Mogen we dan weer asn de eilanden liggen c.q overnachten.
  Beetje verwarrend allemaal. En de prijs van de vergunning. Gaat de prijs, moeten we de volle pond betalen. Wie o wie gaat mij op alle vragen antwoord geven.
  Mvg Rob

  • Boswachter Piet van Loon
   14 mei 2020 om 09:03

   Goedemorgen, de liggeldregeling (en drie-dagenregeling) zijn gewoon van kracht omdat in het Zuid-Hollandse deel van de Grevelingen aan de vaste wal overnacht kan worden. Ook mag het overdag aangelegd worden aan de vaste wal in het Zeeuwse deel. De eilanden zijn vooralsnog afgesloten. De prijs is gelijk gebleven omdat de kosten niet minder zijn geworden.
   Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

 • Pedro Wyns
  13 mei 2020 om 08:58

  op de website van veiligheidsregio zeeland staat heel duidelijk dat overnachten op een jacht met sanitaire voorzieningen mag voor de eigenaar en zijn gezin. Vanaf 15 mei maakt het niet meer uit wie er op het jacht aanwezig is en mag overnachten overal, dus de tekst van deze blog is volledig achterhaald. Overnachten op anker in het Zeeuwse deel mag zeker en ik zou niet weten waarom dat niet zou mogen aan de vaste steigers.

  • Boswachter Piet van Loon
   13 mei 2020 om 09:18

   Goedemorgen,
   We zien inderdaad dat deze week de pagina ‘veelgestelde vragen’ is gewijzigd op de website van veiligheidsregio Zeeland. Als we uitgaan van de antwoorden die daar staan heeft u volkomen gelijk. Echter schrijft de noodverordening van dezelfde veiligheidsregio op dit moment nog voor dat recreatief nachtverblijf anders dan op vaste ligplaatsen in jachthavens nog niet is toegestaan. We gaan dit verder uitzoeken en zullen bij nieuws informeren op het blog.

 • Cista
  9 mei 2020 om 12:18

  Is het inmiddels weer mogelijk om te parkeren bij Grevelingendam? In de buurt van restaurant Puurr?

  • Boswachter Piet van Loon
   13 mei 2020 om 09:19

   Goedemorgen, dit is sinds 28 april weer mogelijk.

 • FV
  7 mei 2020 om 15:29

  Waarom ineens blog aangepast!Afgelopen vrijdag keek ik, waren diverse plaatsen toegankelijk en nu ineens niet meer. Waar is de versoepeling ineens gebleven? Dit zorgt voor verwarring en irritatie!

 • Peter
  6 mei 2020 om 14:47

  Gisteren van Dordrecht naar Grevelingen gevaren, vlgs dit blog waren diverse havens aan Zeeuwse kant geopend. Vandaag is dat bericht verwijderd en nu mag je nergens meer liggen. Wat een ontzettend rommelige organisatie, geen touw aan vast te knopen. Ik kan weer terug!
  Tevens vind ik nergens in de geldende noodverordening restricties voor eilandjes en ligplaatsen. Wel ontving ik bericht van de veiligheidsregio Zeeland dat plezierjachten onder de beschrijving van accommodatie vallen.

  • Ben Mietes
   13 mei 2020 om 15:41

   De info is zeker rommelig. Oude gegevens blijven gewoon staan als middels Google zoekt. Zeer verwarrend. Is er nu nog niemand op het idee gekomen dat oude, niet meer van toepassing zijnde maatregelen uit Google worden verwijderd? Veiligheidsregio’s zouden eens goed werken. Ik dacht dat ze geleerd zouden hebben van de storm in 2007 toen niets meer doorkwam aan info. Een veiligheids zender als Rijnmond wist zelfs niets meer te brengen. Kan me wat worden als er echt een noodsituatie is.

 • Joris
  5 mei 2020 om 19:31

  Beetje laat deze maatregelen
  Zeker nu het beter gaat
  Beetje triest

 • Tim
  4 mei 2020 om 19:11

  Wordt er ook gehandhaafd? Tot mijn verbazing zie ik zo nu en dan toch boten aan de eilanden liggen?

 • Sander van Vliet
  1 mei 2020 om 10:06

  Goedemorgen, Ik lig met mijn kajuitzeiljacht in den Osse. Ik heb een chemisch toilet aan boord. Mag ik dan overnachten op mijn schip? Groet Sander

 • Peter
  30 april 2020 om 13:46

  Wat is de diepere gedachte achter het feit dat recreatie wel overal mag overnachten in Zeeland maar aalleen niet op de eilandjes in de Grevelingen?

  • Boswachter Piet van Loon
   30 april 2020 om 13:57

   Dit is door het bevoegd gezag besloten om bijvoorbeeld drukte op de eilanden en dubbel naast elkaar aanleggen te voorkomen en omdat de sanitaire voorzieningen blijven gesloten.

  • Jack
   15 mei 2020 om 13:11

   Ondertussen 6 weken in total isolation with ever changing beautyfull surroundings in Friesland met inachtneming RIVM richtlijnen. Fantastisch vaargebied met 3500 gratis ligplaatsen op 285 locaties. Uiteraard sponsor je deze Friese nuchterheid terwijl dat niet verlangd wordt. Nu na 6 weken genieten van de mooie open natuur en de fantastische faciliteiten kunnen we er geen genoeg van krijgen. Overal ben je welkom voor je boodschappen als je de regels in acht neemt. De uitgaven die we doen zijn dan ook enkel in Friesland.
   De Zeeuwse economie kwijnt weg en hun bestuurders knechten hun eigen bevolking en de touristische sector iz voor jaren de dupe van dit absurde beleid waar vertrouwen in de denkende mens totaal lijkt te ontbreken. Nooit meer Zeeland zal het niet worden, maar daar wel enige jaren overheen. Spijtig voor de Zeeuwse bevolking waar wij 35 jaar een fijne band mee hadden, zeker ook na het debakel met defensie. Zij verdienen dit niet!

 • Anoniem
  30 april 2020 om 13:12

  En als we dan nog ietst verder doorvragen: aangezien ankeren (ook ’s nachts) al wel de hele tijd mocht in het zuid-hollandse deel van de Grevelingen en we nu in de zuid-hollandse havens aan de Grevelingen weer mogen recreeren overdag, en dus weer mogen uitvaren, heb ik het dan goed dat we dan ook weer overdag en ’s nachts weer mogen ankeren in het zuid-hollandse deel van de Grevelingen?

 • anoniem
  30 april 2020 om 10:29

  Mag je vanaf vandaag ook weer overnachten op het Zeeuwse deel van de eilandjes, en zo niet, mag je dan wel ’s nachts ankeren in het Zeeuwse deel van het Grevelingenmeer?

 • Hans
  30 april 2020 om 08:06

  Vanaf 29 april hebben enkele veiligheidsregio’s de maatregelen versoepeld: “eigenaren van een tweede woning, boot, vaste standplaats, strandhuisje mogen dan weer overnachten in Zeeland”.
  Wanneer past u dit blog daarop aan?

  • anoniem
   30 april 2020 om 10:24

   En betekent dit dat je wel weer in het zeeuwse gedeelte van het Grevelingenmeer mag ankeren ’s nachts? en zo ja geld dit ook voor boten die een vaste ligplaats hebben in het gedeelte wat onder Zuid Holland valt (ouddorp, herkingen,mpz?)

  • Boswachter Piet van Loon
   30 april 2020 om 13:53

   Het blog is aangepast!

 • jo
  16 april 2020 om 07:37

  hallo er is maar een oplossing om van dat viries af te komen gewoon thuis blijven niet leuk we hebben het zelf in de hand maar gebruik dan wel je verstand en niet zeuren gewoon thuis blijven zeeland heeft gelijk lekker thuis beetje knutsellen beetje tuinnieren huis opruimen er is genoeg te doen en ja zo is de situatie nu

 • Anoniem
  11 april 2020 om 23:38

  Nergens maar dan ook nergens staat in welke plaatselijke en provinciale noodverordening dat het s’nachts voor anker liggen op het Zuid Hollands deel van de Grevelingen verboden is !!! Het gaat enkel en alleen om een verbod op overnachting in de jachthavens (en campings en villaparken enz) en je mag er nu zelfs overdag ook niet meer zijn en in-en-uitvaren van een jachthaven is ook verboden. In Zeeland mag je niet op je schip overnachten (ook niet voor anker en het is ook verboden voor de Zeeuwen zelf) maar er staat met geen een letter dat je niet op de Grevelingen op je schip mag overnachten als die voor anker ligt op Zuid Hollands water. En reken maar dat ik het heel erg goed heb uitgezocht ! Het staat nergens dat dat verboden is ! Graag even aan komen zetten met een officieel bewijs dat dit verboden is aub en anders het verbod op overnachten op anker op Zuid Hollands water officieel toestaan want dat is namelijk niet verboden !!!

  • Boswachter Piet van Loon
   23 april 2020 om 09:25

   We hebben navraag gedaan bij bevoegd gezag en er is inderdaad een wijziging te melden: op dit moment is het alleen voor het Zeeuwse deel van de Grevelingen verboden om voor anker te overnachten. Dank voor uw oplettendheid, de ‘actuele maatregelen’ bovenaan het blog zijn aangepast.

  • Karin
   30 april 2020 om 10:53

   Kan ook de kaart hiereop aangepast worden? Wel zo duidelijk als de tekst en de kaart overeenkomen.

  • Charlotte
   30 april 2020 om 13:09

   Aangezien dagrecreatie in het zuid-hollandse deel van de Grevelingen weer mogelijk is, Is het dan nu juist dat we nu we weer mogen uitvaren, we ook weer mogen overnachten / ankeren ‘snachts in het zuid hollandse deel van de Grevelingen?

  • Jack
   15 mei 2020 om 13:08

   Ondertussen 6 weken in total isolation with ever changing beautyfull surroundings in Friesland met inachtneming RIVM richtlijnen. Fantastisch vaargebied met 3500 gratis ligplaatsen op 285 locaties. Uiteraard sponsor je deze Friese nuchterheid terwijl dat niet verlangd wordt. Nu na 6 weken genieten van de mooie open natuur en de fantastische faciliteiten kunnen we er geen genoeg van krijgen. Overal ben je welkom voor je boodschappen als je de regels in acht neemt. De uitgaven die we doen zijn dan ook enkel in Friesland.
   De Zeeuwse economie kwijnt weg en hun bestuurders knechten hun eigen bevolking en de touristische sector iz voor jaren de dupe van dit absurde beleid waar vertrouwen in de denkende mens totaal lijkt te ontbreken. Nooit meer Zeeland zal het niet worden, maar daar wel enige jaren overheen. Spijtig voor de Zeeuwse bevolking waar wij 35 jaar een fijne band mee hadden, zeker ook na het debakel met defensie. Zij verdienen dit niet!

 • Jack
  2 april 2020 om 19:26

  Sinds 35 jaren doen we Zeeland aan met de boot. We belden met een van jullie jachthavens of we welkom waren. Dat was tot 2 dagen terug het geval. Nu 2 april zíjn we niet meer welkom, maar kennelijk een gevaar. Ons huisje op het water is niet anders als thuis, we volgen dezelfde RIVM regels alleen onze omgeving verandert. De absurditeit van dat we overdag iedereen mogen besmetten maar niet als we alleen voor anker liggen geeft veel vraagtekens. Daarbij doemt iedere keer weer een wraakactie van Zeeuwse bestuurders jegens Rutte vanwege de knieval mbt. De mariniers. Bedankt Zeeuwen, we komen nooit weer…

  • Jan
   3 april 2020 om 22:54

   Ik geloof niet dat dit lijkt op intelligente lock down. (zwak uitgedrukt)

  • Anoniem
   11 april 2020 om 23:33

   Nergens maar dan ook nergens staat in welke plaatselijke en provinciale noodverordening dat het s’nachts voor anker liggen op het Zuid Hollands deel van de Grevelingen verboden is !!! Het gaat enkel en alleen om een verbod op overnachting in de jachthavens (en campings en villaparken enz) en je mag er nu zelfs overdag ook niet meer zijn en in-en-uitvaren van een jachthaven is ook verboden. In Zeeland mag je niet op je schip overnachten (ook niet voor anker en het is ook verboden voor de Zeeuwen zelf) maar er staat met geen een letter dat je niet op de Grevelingen op je schip mag overnachten als die voor anker ligt op Zuid Hollands water. En reken maar dat ik het heel erg goed heb uitgezocht ! Het staat nergens dat dat verboden is ! Graag even aan komen zetten met een officieel bewijs dat dit verboden is aub.

  • Anoniem
   11 april 2020 om 23:37

   Nergens maar dan ook nergens staat in welke plaatselijke en provinciale noodverordening dat het s’nachts voor anker liggen op het Zuid Hollands deel van de Grevelingen verboden is !!! Het gaat enkel en alleen om een verbod op overnachting in de jachthavens (en campings en villaparken enz) en je mag er nu zelfs overdag ook niet meer zijn en in-en-uitvaren van een jachthaven is ook verboden. In Zeeland mag je niet op je schip overnachten (ook niet voor anker en het is ook verboden voor de Zeeuwen zelf) maar er staat met geen een letter dat je niet op de Grevelingen op je schip mag overnachten als die voor anker ligt op Zuid Hollands water. En reken maar dat ik het heel erg goed heb uitgezocht ! Het staat nergens dat dat verboden is ! Graag even aan komen zetten met een officieel bewijs dat dit verboden is aub en anders het verbod op overnachten op anker op Zuid Hollands water officieel toestaan want dat is namelijk niet verboden !!!

  • Jack
   21 april 2020 om 20:58

   Nadat 2 april bleek, na gebeld te hebben, je ineens totaal niet meer welkom was ergens langs de kant gelegen met vele vraagtekens. We doen om en om Zeeland en Friesland aan. Gebeld met de Marrekrite waar je een nuchtere Friese dame aan de lijn krijgt die je welkom heet maar je wel aan de RIVM regels moet houden. We zwerven nu al bijna 3 weken in weliswaar volledige isolatie, maar kunnen van hartelust genieten van al het moois wat Friesland, ook in corona tijd te bieden heeft. Uiteraard sponsor je dan de Marrekrite met het kopen van een vlaggetje of wordt je donateur van het fantastische Friese initiatief van provincie en alle gemeentes. Boodschappen kun je ook hier prima dien met alle regels die ook de Friesen in acht nemen. Nu na bijna drie weken kan ik dat zonder meer staven. Friese nuchterheid doet deugd…

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog