www.boswachtersblog.nl/ Aan Zee

Boswerkzaamheden in Boswachterij Westerschouwen

27 augustus 2020 Boswachter Marijke Lieman in Aan Zee

Op maandag 31 augustus wordt er gestart met het verwijderen van de Amerikaanse vogelkers uit de Boswachterij Westerschouwen. Deze exoot, Prunus serotina, is ooit in Nederland aangeplant als bodemverbeteraar op de zandgronden. Alhoewel deze kleine boom of flinke struik in Zeeland nooit is aangeplant is hij door het verspreiden van de besjes door vogels toch hier terecht gekomen. In de hele Kop van Schouwen treft u hem nu aan. En waar de Prunus groeit, groeit bijna niets anders.

Bospest

Amerikaanse vogelkers is een struik die hier van nature niet thuis hoort. De invasieve soort – ook wel bospest genaamd – verspreidt zich erg makkelijk en vormt ondertussen een heuse plaag: inheemse soorten verdwenen en open plekken in de duinen, waar vlinders en hagedissen opwarmden, waar konijnen hun holen groeven en tapuiten broedden, groeiden dicht. En ook in de Boswachterij komt de soort massaal voor. Willen we ooit van de Prunus afkomen, dan moeten we er voor zorgen dat de zaadbomen uit de natuur verdwijnen.

Werkzaamheden

Het verwijderen van de Amerikaanse vogelkers in de Boswachterij zal in drie fases plaatsvinden, dit najaar zal het westelijke deel van het bos aangepakt worden. Afhankelijk van de terreinomstandigheden worden de boompjes uit het bos gesleept en ter plaatse versnipperd, maar op lastigere plaatsen wordt er voor gekozen om de boompjes op rillen te leggen, zodat het wild van de Boswachterij ook meteen dekking heeft.

Zowel voor de bezoekers als voor de dieren van het bos is er voor gekozen om het werk zoveel mogelijk handmatig en met elektrisch gereedschap uit te voeren. Overlast wordt hierdoor tot het minimum beperkt. Alleen voor het versnipperen en voor het transport van de snippers naar het depot nabij het pompstation, worden machines ingezet. Vanwege de dunne bosbodem in de Boswachterij, willen we het bos zo min mogelijk belasten met zware voertuigen. Een verstoorde bosbodem vormt juist weer een ideale groeiplaats voor de Amerikaanse vogelkers.

Werkgebied fase I, de westkant van de Boswachterij Westerschouwen

Natuurlijke verjonging

Op sommige plaatsen in de Boswachterij komt spontane opslag van loofbomen voor: eiken, esdoorns, lijsterbes, hulst etc. Deze natuurlijke verjonging wordt vaak opgegeten door de damherten, maar hier en daar lukt het enkele exemplaren om zich toch te ontwikkelen. Omdat het opgroeien van deze spontane verjonging meer kans van slagen heeft dan het aanplanten van bomen, worden 1000 boompjes de komende jaren beschermd tegen vraat met een boomkorf. Door het verwijderen van de bospest en het creëren van kansen voor de soorten die hier van nature thuishoren zorgen we voor meer biodiversiteit in het bos.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog