www.boswachtersblog.nl/ Aan Zee

Staatsbosbeheer verwijdert zieke essen vanwege veiligheid in De Pluimpot, Sint-Maartensdijk

5 februari 2021 Boswachter Marijke Lieman in Aan Zee

Zomerbeeld van aangetaste essen

De es, een voor het Nederlandse landschap belangrijke boom gaat op grote schaal dood als gevolg van de agressieve schimmelziekte ‘essentaksterfte’. De es is een boomsoort die door heel Nederland voorkomt en herstelt niet van deze ziekte, die in een steeds hoger tempo toeslaat. Inmiddels is meer dan 80 % van de essen in Nederland aangetast. Door de aantasting zijn de zieke bomen zwak en kunnen makkelijker omvallen. Reden voor Staatsbosbeheer om de komende weken, voor de start van het broedseizoen, bij De Pluimpot in te grijpen.

Veiligheid en noodzaak tot ingrijpen

De door essentaksterfte aangetaste bomen kunnen gemakkelijk omvallen. Daarom ondernemen we als bosbeheerders nu actie voor de veiligheid van de wandelaars en fietsers in het gebied. De prioriteit ligt bij het verwijderen van zieke essen langs de wandelpaden. Ook de beplanting op het dijkje naast het fietspad wordt aangepakt. Hier vormen, naast de zieke essen, ook het opschot en overhangende takken van zieke iepen een gevaar voor de fietsers. Gedurende de werkzaamheden zullen de fietsers omgeleid worden via het bospad.

Bos blijft bos

In eerste instantie worden alleen de bomen verwijderd die een direct gevaar vormen. In een later stadium zullen ook de andere zieke essen verwijderd worden, waardoor er gaten in het bos zullen ontstaan. Wij streven ernaar deze te herstellen door natuurlijke bosverjonging plaats te laten vinden, of door het planten van nieuwe bomen en struiken. Dit is maatwerk en verschilt van plek tot plek. Bij het herplanten wordt gebruik gemaakt van verschillende struik- en boomsoorten om De Pluimpot gevarieerd, toekomstbestendig en aantrekkelijk te houden.

Aantasting van de essentaksterfte duidelijk te zien in het hout.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over essentaksterfte op de website of bekijk deze animatie.

reageren

geef een reactie

  • C. Huizer-Aanen
    29 april 2021 om 16:29

    Na het rooien van heel veel bomen in Pluimpot en voornamelijk langs het Galgenpad in Sint Maartensdijk is een gevaarlijke situatie ontstaan voor fietsers door de vele achtergebleven stammen en takken. Deze komen op het fietspad en wandelpad terecht waardoor die in de spaken van fietsers terecht kunnen komen en dan zijn de gevolgen niet te overzien. Het is raadzaam om hier snel actie op te nemen en deze zo spoedig mogelijk te verwijderen. Ook door de jeugd komen veel takken op het pad terecht.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog