www.boswachtersblog.nl/ Aan Zee

Verwijderen van Amerikaanse vogelkers uit de Boswachterij Westerschouwen fase II en Gadra

13 juli 2021 Boswachter Marijke Lieman in Aan Zee

Amerikaanse vogelkers

Nog in de zomervakantie wordt, in opdracht van de Provincie Zeeland, gestart met het verwijderen van de Amerikaanse vogelkers uit het middengedeelte van de Boswachterij Westerschouwen en het Gadra-bos. Deze exoot, Prunus serotina, is ooit in Nederland aangeplant als bodemverbeteraar op de zandgronden. Alhoewel deze kleine boom of flinke struik in Zeeland nooit is aangeplant is hij door het verspreiden van de besjes door vogels toch hier terecht gekomen. In de hele Kop van Schouwen treft u hem nu aan. En waar de Prunus groeit, groeit bijna niets anders.

Bospest

Amerikaanse vogelkers is een struik die hier van nature niet thuis hoort. De invasieve soort – ook wel bospest genaamd – verspreidt zich erg makkelijk en vormt ondertussen een heuse plaag: inheemse soorten verdwenen en open plekken in de duinen, waar vlinders en hagedissen opwarmden, waar konijnen hun holen groeven en tapuiten broedden, groeiden dicht. En ook in de Boswachterij en in Gadra komt de soort massaal voor. Willen we ooit van de Prunus afkomen, dan moeten we er voor zorgen dat alle zaadbomen uit de natuur verdwijnen.

Werkzaamheden Boswachterij Westerschouwen

Het verwijderen van de Amerikaanse vogelkers in de Boswachterij vindt plaats in drie fases. Vorig jaar is het meest westelijke deel aangepakt. Hier zijn alle Prunus-bomen op een meter afgezaagd en de takken zijn óf op houtrillen gelegd óf afgevoerd en versnipperd. Dit jaar wordt het middelste deel van de Boswachterij op dezelfde manier aangepakt, met uitzondering van de strook bij het Klimbos . Ook hier wordt er soms gekozen voor houtrillen, zodat het wild van de Boswachterij ook meteen dekking heeft, soms voor het afvoeren en versnipperen. Waar eerder de Amerikaanse vogelkers is aangepakt wordt ook dit jaar aan nabeheer gedaan: jonge boompjes worden omgezaagd of omgeknakt. Door dit keer op keer te doen, bij voorkeur in het groeiseizoen (maar buiten het broedseizoen) putten we de boom uit en zal hij verdwijnen. De allerkleinste zaailingen worden door middel van schapenbegrazing aangepakt.

Werkzaamheden Gadra

Rond eind juli start men met het verwijderen van de Amerikaanse vogelkers uit het bos van Gadra bij Burgh-Haamstede. Ook hier staan grote bomen die voor verspreiding van de zaden zorgen. Zowel voor de bezoekers als voor de dieren van het bos is er voor gekozen om het werk zoveel mogelijk handmatig en met elektrisch gereedschap uit te voeren. Overlast wordt hierdoor tot het minimum beperkt. Alleen voor het versnipperen en voor het transport van de snippers worden machines ingezet. Vanwege de dunne bosbodem, willen we het bos zo min mogelijk belasten met zware voertuigen. Een verstoorde bosbodem vormt juist weer een ideale groeiplaats voor de Amerikaanse vogelkers.

Natuurlijke verjonging

Op sommige plaatsen in de Boswachterij komt spontane opslag van loofbomen voor: eiken, esdoorns, lijsterbes, hulst etc. Deze natuurlijke verjonging wordt vaak opgegeten door de damherten, maar hier en daar lukt het enkele exemplaren om zich toch te ontwikkelen. Omdat het opgroeien van deze spontane verjonging meer kans van slagen heeft dan het aanplanten van bomen, wordt door de Provincie Zeeland, 1000 boompjes de komende jaren beschermd tegen vraat met een boomkorf. Door het verwijderen van de bospest en het creëren van kansen voor de soorten die hier van nature thuishoren zorgen we voor meer biodiversiteit in het bos.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog